A kar
Keresés
Close this search box.

Szociológia

A szociológia társadalmi problémákkal, a társadalom működésével, az egyén és a társadalom közötti viszonyokkal foglalkozik. Képes a társadalom egészének a tendenciáit, mozgásait vizsgálni. A szociológusnak rálátása van az egyénin túlmutató csoporttulajdonságokra és tendenciákra, átlátja a társadalom összességét, ismeri az egyes lakossági csoportok életét, ért a nemzetiségek közti kapcsolatokhoz, ismeretei vannak a nemzetközi migráció kérdésköréről. A szociológus ért a különböző intézkedéseket megalapozó elemzések elkészítéséhez: az oktatás társadalmi vonatkozásaihoz, vidékfejlesztéshez, népességalakuláshoz, ifjúsághoz, falu- és városfejlesztéséhez, kommunikációhoz, valláshoz. Az itt megszerzett tudás felhasználható különböző szakértői munkákban, fejlesztési programok megalapozásában, mint amilyen például az oktatáspolitika vagy a vidékfejlesztés. A szak végzősei társadalomtudományi jártasságuk mellett a közvélemény-kutatás, adatbázis-készítés és -kezelés terén is piacképes, a gyakorlatban jól alkalmazható tudásra tesznek szert. A szak végzősei közül számos sikeres önkormányzati szakértő, kutató, oktató, politikus, újságíró és tanácsadó került ki.

Célok

 • olyan ismeretek, fogalmak, elméletek és módszertanok átadása, amelyek lehetővé teszik a társadalom megértését szolgáló elméletek megfogalmazását;
 • olyan kutatási módszerek és technikák megismertetése, amelyek lehetővé teszik a kvantitatív és kvalitatív adatok gyűjtését és elemzését;
 • olyan technikai jellegű munkakörökhöz szükséges készségek fejlesztése, mint például a dokumentarista, az interjúkészítő, a fókuszcsoportos interjúk moderátora, a számítógépes adatelemző;
 • terepkutatások és elemzések tervezési és megvalósítási képességének a kialakítása (problémafelvetés, kutatási terep kiválasztása, konceptualizálás, adatgyűjtési eszközök kidolgozása, adatgyűjtés és elemzés);
 • olyan viselkedésformák és készségek fejlesztése, amelyek az egyetemen kívül is hasznosíthatóak, és amelyek a munkaadók és a társadalom számára is hasznosak;
 • olyan tudás megalapozása, amely lehetővé teszi a hallgatók számára, hogy majdani karrierjük során is folytathassák továbbképzésüket, a szociológia vagy az antropológia, ezekhez kapcsolódó tudományterületek mesterképzésein (pszichológia, közgazdaságtan, politológia, kommunikációtudomány, neveléstudomány, jogtudomány) mesterképzésben folytathassák tanulmányaikat az országban vagy külföldön.

Megszerzett kompetenciák

 
 • tudományosan megalapozott társadalomkép kialakítására való képesség;
 • szociológiai kutatások tervezésére és kivitelezésére való képesség (adatgyűjtés és adatelemzés), szervezetekben és közösségekben egyaránt;
 • adatbázisok, nyilvántartások kezelésére való képesség;
 • a gazdaság, politikum, média, oktatás kérdésköreiben való eligazodás képessége;
 • az emberek közötti kulturális különbségek és azok következményeinek felismerésére való képesség;
 • az emberek közötti gazdasági különbségek felismerése, az ezekkel járó életmódok, szokások, mentalitások felismerésére való képesség.

Tanult tudományágak

Kötelező tantárgyak

No items found.

No items found.

No items found.

No items found.

No items found.

No items found.

Kötelező gyakorlati tantárgyak

No items found.

Választható tantárgyak

No items found.

Lehetséges karrierlehetőségek

Sokan váltak társadalomtudomány-szakos tanárokká (20%), és igen jelentős azoknak az aránya is, akik közigazgatási hivatalokban találtak munkát (15%), vagy alapítványoknál, egyesületeknél helyezkedtek el (nonprofit szféra: 11%). Végzőseink körülbelül 10%-a tanul tovább karunkon vagy más karokon szervezett magiszteri és doktori programokban

Gyors navigáció

Mit mondanak az öregdiákok

Accessibility Toolbar

Facultatea de Sociologie și Asistență Socială