A kar
Keresés
Close this search box.

Tanácsadás a szociális szolgáltatások területén

A mesteri program interdiszciplináris, alkalmazott, szakmai jellegű, a Romániai Pszichológusok Kollégiuma (COPSI) által akkreditált képzés a család- és párterápia, valamint tanácsadás területén. A képzés hármas irányultságú: elméleti, önismereti és készségfejlesztő, valamint kutatási. A kötelező tantárgyak mellett a hallgatók három tanulmányi modul területéről összeállított opcionális tantárgycsomagot kapnak: addiktológia és kriminológia, gerontológia, valamint krízisben lévő családokkal való munka témakörökben.

Célok

Az elméleti képzés célja a specifikus területeken alkalmazott ismeretek átadása. Az önismeret és készségfejlesztés célja olyan komplex tanácsadói és pszichoterápiás szemléletmód kialakítását célozza meg, amely segít hatékonyabban tervezni és cselekedni az egyén, család, csoport vagy közösség mentális egészségének a védelme és megőrzése érdekében. A kutatási módszertanra vonatkozó elméleti és gyakorlati oktatás célja a szakosodásnak megfelelő szakszerű tanácsadói projekt-tervezésre, levezetésre és kiértékelésre való felkészítés.

Megszerzett kompetenciák

Szakmai készségek:
 • A szociális szolgáltatások területén megjelenő problémák kritikus és holisztikus megközelítése;
 • Az egyének, családok és csoportok tudatosságának növelése;
 • Esetkezelési stratégiák kidolgozása;
 • Szociális tanácsadást nyújtása;
 • Problémamegoldás alkalmazása a szociális szolgáltatásokban;
 • Szociális szolgáltatások terveinek felülvizsgálata;
 • Minőségi szabványok alkalmazása a szociális szolgáltatásokban;
 • A szociális szolgáltatásokat igénybe vevők helyzetének értékelése;
 • Szociális szolgáltatások nyújtása különböző kultúrájú közösségek számára;
 • Tárgyalásokat folytatása a szociális szolgáltatásokban érdekelt felekkel;
 • Családi problémákkal kapcsolatos tanácsadás;
 • Szociális és mentális egészséggel kapcsolatos tanácsadás;
 • A tanácsadás során segít a klienseknek a döntéshozatalban;
 • A kliensek drog- és alkoholfüggőségének felmérése;
 • Terápiás üléseket tart;
 • Életkrízisek kezelése;
 • Stresszkezelés az intézményen belül;
 • Családi életre nevelés;
 • Kvalitatív és kvantitatív kutatások végzése.
Transzverzális készségek:
 • Kezdeményező, aktívan részt vesz a civil életben;
 • Tiszteletben tartja a kulturális értékek és normák sokféleségét;
 • Kritikusan gondolkodik;
 • A társadalomtudományok és humán tudományok területén szerzett ismereteit kamatoztatja,
 • Csapatmunkát folytat;
 • Empatikus;
 • Interkulturális kompetenciáról tesz tanúbizonyságot;
 • Kreatívan és innovatívan gondolkodik
 • Betartja a titoktartási kötelezettségeket’.

Tanult tudományágak

Kötelező tantárgyak

No items found.

No items found.

No items found.

No items found.

Kötelező gyakorlati tantárgyak

No items found.

Választható tantárgyak

No items found.

Lehetséges karrierlehetőségek

Családsegítő-, gyermekjóléti szolgáltatóknál, gyermekvédelmi szakszolgálatnál, nevelési-, oktatási intézményekben, egészségügyi intézményekben, közősségi ellátást biztosító intézményekben, versenyszférában és civil szerveztekben, büntetés-végrehajtási rendszerek reintegrációs részlegeiben, álláskereső, hajléktalan, fogyatékkal élő, szenvedélybeteg, idős embereket ellátó önkormányzati, egyházi és civil szervezeteknél, kutatásban, COPSI akkreditációs területe: család- és párterápia valamint tanácsadás

Gyors navigáció

Mit mondanak az öregdiákok

Accessibility Toolbar

Facultatea de Sociologie și Asistență Socială