A kar
Keresés
Close this search box.

Veres Valér

Bio:

Veres Valér, habilitált egyetemi tanár, dékánhelyettes, a kolozsvári Babeș-Bolyai Tudományegyetem Magyar Szociológia és Szociális Munka Intézetében, a Max Weber Társadalomkutató Alapítvány elnöke. Egyetemi tanulmányait a Babes-Bolyai Tudományegyetemen végezte, 1996-ban diplomázott szociológia alapszakon, magyar tagozaton, és 1997-ben mesteri fokozatot szerzett. 2004-ben kettős doktori fokozatot szerezett, az ELTE és BBTE Szociológia Doktori Iskoláiban, „Az erdélyi magyarok és románok nemzeti identitása a társadalmi rétegződés kontextusában” témában.

Kutatási területei: nemzeti kisebbségi identitás és társadalmi rétegződés, népességszerkezet átalakulása és népességfogyás okai Erdélyben, ifjúságkutatások (ifjúsági fogyasztás, jövőtervek és felnőtté- válás, társadalmi háttér és mobilitás). Több mint 40 tanulmányt, könyvet, könyvfejezetet írt meg ezekben a témákban.

Szakmai díjak: az MTA „Arany János Fiatal Kutató” díj (2005), a Magyar Szociológia Társaság „Erdei Ferenc” Díja (2007).

Cím:
Sociologica épület, Dostoievski(Szántó) utca, 34. szám
iroda:
Email:

Publikációk

Projektek

Granturi individuale sau burse postdoctorale:

  • Veres Valér, Diferenţe de gen şi intergeneraţionale în comportamentul reproductiv şi de parteneriat familial, altele: Arany János Senior Scholarship, Acad. Maghiară de Ştiinţe, SOCIOLOGIE, 2008-2010
  • Veres Valér, Structură socială şi probleme demografice în rândul maghiarilor din Transilvania (Társadalmi struktúra és népesedési problémák az erdélyi magyarok körében), altele naţionale, Arany János
  • Senior Scholarship, Acad. Maghiară de Ştiinţe, SOCIOLOGIE 2002-2005
  • Veres Valér, Probleme legate de fertilitate şi de îmbătrânire în Transilvania, în perspectiva regională, altele nationale, Arany János Senior Scholarship, Acad. Maghiară de Ştiinţe
  • Veres Valér, Bolyai János Research Scholarship, Acad. Maghiară de Ştiinţe 2008-2010
  • Veres Valér, Bolyai János Research Scholarship, Acad. Maghiară de Ştiinţe 2014-2017

Membru al unei echipe de cercetare:

  • Mureşan Cornelia, Impactul transformărilor politice, sociale, economice, culturale şi ideaţionale asupra evoluţiilor recente ale comportamentului demografic legat de familie. România în perspectiva comparativă internatională, altele naţionale, POLITICI SOCIALE, 2003-2005
  • Poledna Rudolf-Ioan, Planul de dezvoltare al judeţului Cluj. Studiu sectorial. Populaţie şi locuire, altele naţionale, SOCIOLOGIE, 2014-15
  • PRIMAS – Promoting inquiry in Mathematics and science education across Europe, Comisia Europeană II, 2010-2014

Accessibility Toolbar

Facultatea de Sociologie și Asistență Socială