Facultate
Caută
Close this search box.

Managementul resurselor umane și sociologia organizațiilor (în limba maghiară)

Obiective

Competențe dobândite

Competenţe profesionale
 • Cunoaşterea aprofundată a conceptelor, teoriilor şi metodologiilor proprii managementului resurselor umane;
 • Proiectarea şi realizarea unor cercetări în domeniul resurselor umane;
 • Organizarea programelor şi stagiilor de formare şi orientare în carieră;
 • Managementul relaţiilor de muncă şi al conflictelor în organizaţii;
 • Organizarea proceselor de recrutare și selecție a personalului în organizaţii;
 • Realizarea unor strategii de comunicare organizaţională pentru îmbunătăţirea relaţiilor de muncă;
 • Utilizarea competentă a procedurilor şi soft-urile specifice sistemelor de informaţii bazate pe indicatori sociali privind organizațiile și relațiile de muncă.
Competenţe transversale
 • Valorificarea cunoştinţelor şi metodelor învăţate în contexte şi activităţi sociale diverse;
 • Comunicarea scrisă şi orală în scop profesional într-o limbă de circulaţie internaţională şi deprinderea de a lucra eficient în contexte culturale diferite;
 • Utilizarea competentă a calculatorului şi a noilor tehnologii în activităţile profesionale specifice domeniului precum şi pentru activităţi de comunicare profesională;
 • Munca eficientă în echipe transdisciplinare pe diverse paliere ierarhice la nivel intra- şi interorganizaţional.

Discipline studiate

Discipline obligatorii

No items found.

No items found.

No items found.

No items found.

Discipline obligatorii de practică

No items found.

Discipline opționale

No items found.

Cariere posibile

consultant în management, expert localizare (resurse umane), asistent cercetare în sociologie

Navigare rapidă

Ce spun alumni

Accessibility Toolbar

Facultatea de Sociologie și Asistență Socială