Irina Culic

Departament: Conducere

Titlu: Profesor universitar doctor

Adresa:Clădirea Mărăști

Birou: 11

Email:irina.culic@ubbcluj.ro

Functia: Consiliul facultății; Consiliul Științific membru;

HomepageResearchMore ResearchBook reviewsOther ResearchCursuri 2022-23Covid-19Other

PhD Sociology (UBB), MA Political Science (CEU/New York), BA Sociology (UBB), BA & MA Mathematics (UBB)

orcid id

Notă asupra COVID-19Vaccinurile mRNA sunt foarte eficiente în prevenirea formelor de COVID-19 simptomatice. Vaccinurile Pfizer-BioNTech și Moderna au o eficiență de 94% (două doze) împotriva formei simptomatice de COVID-19. O rată ridicată de vaccinare a populației este critică pentru prevenirea și controlarea epidemiei. Vedeți secțiunea Covid-19 de pe aceasta pagină.

 

Pentru studenți: pentru orice comunicare va rog sa folosiți adresa de e-mail instituțională irina.culic@ubbcluj.ro

 

♠ My review in the Journal of the Royal Anthropological Institute (N.S.) vol. 27(2), June 2021, pp. 413-14, for Urdea, Alexandra. From storeroom to stage: Romanian attire and the politics of folklore. x, 199 pp., illus., bibliogr. Oxford, New York: Berghahn Books, 2019. £99.00 (cloth). First published: 15 May 2021. https://doi.org/10.1111/1467-9655.13507 

♣ Economia politică a învățământului superior în limba maghiară din România. Partea 1 (24 iunie 2020) &  Partea a 2-a (29 iunie 2020)

New article on Romanian Canadians: Culic, Irina. 2019. „Romanian Immigrants to Canada: A Statistical Portrait.” Romanian Journal of Population Studies, Vol 13(1): 73-104. DOI: 10.24193/RJPS.2019.1.04

♠ New article on minority language higher education in Romania: Culic, Irina. 2019. “Neoliberalism Meets Minority Nationalism: The Politics of Hungarian Higher Education in Romania.” East European Politics and Societies 33(2), pp. 357-377. Published online first 9/8/2018. DOI: 10.1177/0888325418790364. Premiat de UEFISCDI, prin proiectul PN-III-P1-1.1-PRECISI-2019-36538.

My review in American Ethnologist vol. 46(1), Feb. 2019, pp. 106-7, for Katherine Verdery’s book My Life as a Spy: Investigations in a Secret Police File. Durham, NC: Duke University Press, 2018. DOI: 10.1111/amet.12738

 Culic, Irina. 2017. “The Anthropologist Inversed.” Studia Sociologia 62 (2), pp. 9-16. Laudatio for Distinguished Professor Katherine Verdery on her DHC by UBB.

Book chapter: Culic, Irina. 2016. “Hungarian society in Romania: political project and practical reality,” in Sabrina Ramet and Marko Valenta (eds) Ethnic Minorities and Politics in Post-Socialist Southeastern Europe. Cambridge: Cambridge University Press.

Culic Irina. 2014. “From Restitution to Privileged Re-naturalisation: The Expansive Politics of Dual Citizenship in Romania after 1989.Minority Studies. Trends and Directions of Kin-State Policies in Europe and Across the Globe, Nr. 16 (Special issue): 125-152.

♠ Irina Culic. 2010. “State of Imagination: Embodiments of Immigration Canada.” The Sociological Review, Vol. 58(3): 343-360.

 

All publications on Google Scholar

 

interview on the topic of Big Data, in Hungarian, by transindex.

podcast, A Sociological View on Big Data, by contrasens.

 

Nationalism. Ethnicity. Citizenship. Interethnic relations in Romania. Minority nationalism. Historiography.

 

Budapest 2012; Cluj-Napoca 2018.

Irina Culic. 2019. “Neoliberalism Meets Minority Nationalism: The Politics of Hungarian Higher Education in Romania” East European Politics and Societies, published online first 9/8/2018. DOI: 10.1177/0888325418790364

Irina Culic. 2016. “Hungarian society in Romania: political project and practical reality” in Sabrina Ramet and Marko Valenta (eds) Ethnic Minorities and Politics in Post-Socialist Southeastern Europe, Cambridge University Press.

Irina Culic. 2014. “From Restitution to Privileged Re-naturalisation: The Expansive Politics of Dual Citizenship in Romania after 1989.Minority Studies. Trends and Directions of Kin-State Policies in Europe and Across the Globe, Nr. 16 (Special issue): 125-152.

Irina Culic. 2013. “Az állampolgárság visszaállításától a kedvezményes (vissza)honosításig: a kettős állampolgárság politikájának kiterjedése Romániában 1989 után.” Magyar Kisebbség, Vol. XVIII(3-4): 96-128.

Irina Culic. 2009. “Dual Citizenship Policies in Central and Eastern Europe”, Working Paper No 15, Institute for Research on National Minorities, Government of Romania.

Irina Culic. 2006. “Dilemmas of Belonging: Hungarians from Romania.” 2006. Nationalities Papers, Vol. 34(2): 175-200.

Irina Culic. 2005. “Re-writing the History of Romania after the Fall of Communism.History Compass, Vol. 3: 1–21.

Irina Culic. 2005. “Magyarság Erdélyben: a mienk, az övék, senkié? Avagy hogyan értelmezzük a kettős álam-polgárságról szóló népszavazást és a hozzá kapcsolódó reackziókat?” (Transylvanian Hungarians: Ours, Theirs, Nobody’s, or How to Understand the Results of the Double Citizenship Referendum in Hungary and the Reaction to It), Erdelyi Tarsadalom, Vol. 3(1): 97-127.(in Hungarian)

Irina Culic. 2003. “State Building and Constitution Writing in Central and Eastern Europe after 1989.Regio. Minorities, Politics, Society, Vol. 3: 38-58.

Irina Culic. 2005. State and Nation Building in Central and Eastern Europe after 1989, in New Europe College Yearbook 2002-2003, Bucharest: NEC, pp. 191-236.

Irina Culic. 2002. “Vidék és főváros. A román állam és a regionalizáció problematikája” (Capital and Province. The Romanian State and Regionalization). Regio, Vol. 13(1): 45-68.(in Hungarian)

Irina Culic. 2001. “Nationhood and Identity: Romanians and Hungarians in Transylvania”, in Trencsényi Balázs et al. (eds) Nation-Building and Contested Identities. Romanian & Hungarian Case Studies, Iaşi: Polirom & Budapest: Regio Books, pp. 227-248.

Irina Culic, Horváth István, Marius Lazăr. 2000. Ethnobarometer. Interethnic Relations in Post-communist Romania, Cluj.Napoca: CCRIT.

Irina Culic. 1999. “Between Civic and National Identity”, in Culic et al. (eds). Reflections on Differences. Focus on Romania. Antwerp: IPIS: 13-24.

Irina Culic, Horváth István, Marius Lazăr, Magyari Nándor. 1998. Carpathian Basin. Romanians and Hungarians in Post-communist Transition. Mental Images and Inter-ethnic Relations in Transylvania, Cluj-Napoca: Research Center for Inter-ethnic Relations (CCRIT).

 

Irina Culic. 2021.  Book review for Urdea, Alexandra. From storeroom to stage: Romanian attire and the politics of folklore. x, 199 pp., illus., bibliogr. Oxford, New York: Berghahn Books, 2019. Journal of the Royal Anthropological Institute (N.S.) vol. 27(2), June 2021, pp. 413-14. DOI: 10.1111/1467-9655.13507

Irina Culic. 2019.  Book review for Katherine Verdery, My Life as a Spy: Investigations in a Secret Police File. Durham, NC: Duke University Press, 2018. American Ethnologist vol. 46(1), Feb. 2019, pp. 106-7. DOI: 10.1111/amet.12738

Irina Culic. 2016. Book review for Anna Lowenhaupt Tsing, The Mushroom at the End of the World. On the Possibility of Life in Capitalist Ruins. Princeton and Oxford: Princeton University Press, 2015, 331 pages incl. Notes and Index. Studia Sociologia, Vol. 41 (2), pp. 175-78.

Irina Culic. 2014. Book review for Ruxandra Trandafoiu, Diaspora Online: Identity Politics and Romanian Migrants. Brooklyn, New York: Berghahn Books, 2013, 224 pages. Studia Sociologia, Vol. 39 (2), pp. 159-162.

Irina Culic. 2009. Book review for Craig Calhoun and Richard Sennett (eds), Practicing Culture, London and New York: Routledge, 2007, 248 pp. The Sociological Review, Vol. 57 (4), November 2009, pp. 753-56.

Irina Culic. 2009. Book review for Jessica Allina-Pisano, The Post-Soviet Potemkin Village. Politics and Property Rights in the Black Earth. Cambridge: Cambridge University Press, 2008, xxvi, 215pp. + maps, illustrations. Nationalities Papers, Vol. 37 (6), November 2009, pp. 965-67.

Social Sciences Methods. Social Stratification and Social Inequality. Political and Cultural Elites. Political Processes. 

 

            

 

Irina Culic. 2004. Metode avansate in cercetarea sociala. Analiza multivariata de interdependenta (Advanced Methods in Social Research. Interdependent Multivariate Analysis), Iasi: Polirom.

Irina Culic. 2002. Câștigătorii. Elita politică și democratizare în România. 1989-2000, Cluj: Limes.

Traian Rotariu, Gabriel Bădescu, Irina Culic, Elemer Mezei, Cornelia Mureşan. 1999. Statistica aplicată în cercetarea sociologică (Applied statistics for Sociological Research), Iaşi: Polirom.

Irina Culic, Horváth István, Cristian Stan. coordonatori. 1999. Reflections on Differences. Focus on Romania. Cluj: Limes.

 

Irina Culic, Alina Cucu. 2012. “Procese de configurare a claselor sociale în România. O analiză relațională a căsătoriilor pentru cinci generații” (Processes of social class formation in Romania. A relational analysis for five generations), in Rotariu, Traian and Vergil Voineagu.  Inerție și schimbare. Dimensiuni sociale ale tranziției în România, Iași: Polirom, pp. 161-178.

Irina Culic. 2006. “From Amateur Revolutionaries to Professional Politicians: The Transformation of the Romanian Political Elite, 1990-2004.International Journal of Sociology, Vol. 36(1): 70-93.

Irina Culic. 2005. “Social Actors in a Political Game. The Romanian Political Elite and Democratization.” Romanian Journal of Political Science, Vol. 5(1): 75-110.

Irina Culic. 2002. Câştigătorii. Elita Politică şi democratizare în România, 1989-2000(The Winners. Political Elite and Democratization in Romania, 1989-2000), Cluj-Napoca: Editura Limes. Pp. 223. (in Romanian)

Irina Culic. 1999. “The Strategies of Intellectuals: Romania under Communist Rule in Comparative Perspective”, in Bozoki, A. (ed.) Intellectuals and Politics in Central Europe, Budapest: CEU Press, pp. 43-72.

Culic et al. (eds). Reflections on Differences. Focus on Romania. Antwerp: IPIS

Irina Culic. 1997. “Rețele sociale în analiza câmpului literar clujean.” (Social Networks for Analyzing the Literary Field in the City of Cluj-Napoca), Web, Vol. 4(1-2): 82-92. (in Romanian)

Irina Culic. 2001.“Direct Democracy in Romania”, in Bützer, M., Auer, A. (eds) 2001 Direct Democracy: The Eastern and Central European Experience, Aldershot, Burlington: Ashgate, pp. 141-154.

 

Sociologie generală (licență)

Dezbateri actuale în teoria și cercetarea sociologică  (opţional licență)

Political Economy of Big Data (masterat)

State, Territory, Citizenship (masterat)

Conducere doctorat

 

Vaccinurile mRNA sunt foarte eficiente în prevenirea formelor de COVID-19 simptomatice.

Vaccinurile Pfizer-BioNTech și Moderna au o eficiență de 94% (două doze) împotriva formei simptomatice de COVID-19.

O rată ridicată de vaccinare a populației este critică pentru prevenirea și controlarea epidemiei. 

 

Pentru informare în legătură cu boala și vaccinurile:

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/covid-19-vaccines

https://www.ema.europa.eu/en/human-regulatory/overview/public-health-threats/coronavirus-disease-covid-19/treatments-vaccines/vaccines-covid-19/covid-19-vaccines-key-facts

https://www.cdc.gov/vaccines/covid-19/effectiveness-research/protocols.html

https://www.hopkinsmedicine.org/health/conditions-and-diseases/coronavirus/coronavirus-frequently-asked-questions