Home Membri
PDF Print E-mail

Nándor Magyari, Lector Univ. Dr.


Adresa email:
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Adresa:
Bd. 21 Decembrie, 1989, Nr. 126-130
400604 Cluj-Napoca

CURSURI ŞI ARII DE SPECIALITATE

Epistemologie socială
Antropologie culturală
Metodologia cercetării sociologice

Limba de predare: maghiară

 

PUBLICAŢII

 

Articole publicate în ţară

Magyari Nándor László - Coordonate ale relaţiilor interetnice din Transilvania. Clujul multietnic, în. Interculturalitate. Perspective şi cercetări româneşti, (Eds) Poledna, R.; Rus C.;Ruegge Fr Cluj Napoca: Presa Universitară Clujeană, 2002

Magyari Nándor László - Politici minoritare în tranziţie – un punct de vedere sociologic (Ethno-Politics in Transition - a Sociological Point of View), în Studia, Sociologia , 2000


Articole publicate în străinătate

Magyari Nándor László - Un punct de vedere asupra legii “statutului maghiarilor", în Élet és irodalom, 2002/8, pp. 10-14

Magyari Nándor László - Fides Labor, despre universitatea maghiară particulară din România, în Élet és Irodalom, 2002/15, pp. 16-19


Coautor (articole şi volume publicate)

Rotariu Traian; Magyari, N.; Magyari-Vincze, E.; Popescu, L. - The Social Construction of Romanian Poverty: The Impact of Ethnic and Gender Distinction, în. Poverty, Ethnicity, and Gender in Eastern Europe During the Market Transition, (Eds) Emigh, R. J.; Szelényi, I, Westport/London: Ed. Praeger, 2001, pp. 123-156

Magyari Nándor László; Magyari, N.; Magyari-Vincze, E.; Popescu, L. - The Social Construction of Romanian Poverty: The Impact of Ethnic and Gender Distinction în Poverty, Ethnicity, and Gender in Eastern Europe During the Market Transition, (Eds) Emigh, R. J.; Szelényi, I., Connecticut, Greenwood, 2000

Magyari Nándor László, Magyari-Vincze, E. - Femei şi bărbaţi în Clujul multietnic, Cluj-Napoca: Ed. Fundaţiei Desire, 2001, 568 p.

Last Updated on Sunday, 14 February 2010 14:09