Facultate
Caută
Close this search box.

Managementul serviciilor sociale

Misiunea masteratului Managementul serviciilor sociale” este aceea a unui program profesional intersectorial de vârf, oferind educaţie de înaltă calitate, formare profesională, cercetare şi consultanţă centrate pe nevoile persoanelor fizice şi juridice furnizoare de servicii sociale – liber profesionişti, instituţii publice şi organizaţii neguvernamentale – şi a comunităţilor: locală, naţională şi internaţională. Sunt valorizate: calitatea, integritatea, echitatea, inovaţia şi continua dezvoltare în toate activităţile programului masteral.

Cui ne adresăm?

Absolvenților de învățământ superior din toate domeniile.

Calificarea în „Managementul serviciilor sociale” este valorizată în legislația actuală privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale. Pentru acreditarea sa, furnizorul de servicii sociale public sau privat trebuie să demonstreze că deține/dispune de personal calificat în „Managementul serviciilor sociale”.

Ce oferim?

Programul de studiu asigură opţiuni flexibile, prin pachetele de discipline opţionale pentru cei care urmează sau se pregătesc să urmeze o carieră în managementul serviciilor sociale şi socio-medicale (medico-sociale și socio- educative) în sectorul public, neguvernamental şi cel independent – al liberei practici, al persoanelor fizice autorizate.

Programul este proiectat să sprijine masteranzii  în activităţile pe care le au de îndeplinit la locul  de muncă şi se bazează pe propriile experienţe ale acestora, fiind relaţionat cu aspectele cu care se confruntă în calitate de angajaţi/salariaţi.

Obiective

Obiectivele masteratului în „Managementul serviciilor sociale“ vizează:
  • dobândirea unei întelegeri critice a teoriei şi practicii managementului, a modului cum sunt acestea îmbinate în serviciile sociale şi socio-medicale contemporane
  • să dezvolte cunoştinţele asupra funcţionării organizaţiilor şi instituţiilor şi asupra posibilităţii managerului de a influenţa procesele organizaţionale/instituţionale
  • reexaminarea bazei valorice în furnizarea serviciilor sociale şi socio-medicale şi cum se aplică aceastea în rolurile manageriale
  • însuşirea principiilor calităţii şi a managementului performant în oferirea serviciilor sociale şi socio-medicale
  • să lărgească orizontul înţelegerii serviciilor sociale şi socio-medicale prin studii comparative

Competențe dobândite

Competenţele profesionale relevante dobândite (exemplificare):

– proiectarea şi managementul eficace al programelor sociale

– evaluarea performanțelor și asigurarea calității în serviciile sociale

– analiza şi evaluarea funcţionării organizaţiilor, instituţiilor şi comunităţilor

– utilizarea inovativă a metodelor de cercetare în rezolvarea problemelor critice de management

– aplicarea cunoştintelor, eticii şi valorilor în practica asistenței sociale cu grupurile, organizaţiile şi comunităţile

– utilizarea strategiilor şi abilităţilor de intervenţie cu grupurile de muncă, organizaţii şi comunităţi

– abilităţi de evaluare a rezultatelor şi finalizare a procesului de asistenţă socială cu grupurile muncă, organizaţiile şi comunităţile

– cunoașterea procesului de inovație în serviciile sociale

Competenţe transversale relevante obţinute (exemplificare):

– utilizarea personală şi profesională a sinelui

– automotivarea

– munca în echipă, colaborarea şi construirea de reţele sociale

Discipline studiate

Discipline obligatorii

Discipline obligatorii de practică

No items found.

Discipline opționale

No items found.

Cariere posibile

Manager în servicii sociale; Supervizor în servicii sociale; Director instituție publică; Șef serviciu instituție publică; Șef serviciu de reintegrare socială şi supraveghere; Consilier instituții publice; Conducător de asociaţii, filiale şi organizaţii obşteşti; Conducător de organizaţii umanitare; Șef serviciu organizaţie politică, obştească, umanitară; Director de program; Manager de proiect; Șef serviciu; Director proiect; Șef proiect/program; Director, Director adjunct, Inspector şef; Manager; Șef serviciu resurse umane; Manager resurse umane; Șef birou pensii; Șef oficiu şomaj; Consilier/expert/inspector de specialitate în administraţia publică; Antreprenor în economia socială; Conducător de întreprindere mică-patron în prestări servicii; Specialist în dezvoltare organizaţională; Asistent social; Cercetător în asistenţă socială.

Navigare rapidă

Ce spun alumni

Accessibility Toolbar

Facultatea de Sociologie și Asistență Socială