Facultate
Caută
Close this search box.

Masterat european în drepturile copiilor

Programul masteral se adresează în primul rând absolvenţilor de ştiinţe socio-umane (asistenţă socială, psihologie, pedagogie, sociologie, drept, teologie), dar şi tuturor acelora care, prin natura profesiei, interacţionează direct  cu copiii. Parcurgerea programului urmează să echipeze absolvenţii cu un set de cunoştinţe şi deprinderi necesare înţelegerii copilului şi copilăriei din perspectivă interdisciplinară, cu accent pe modalitatea în care Convenţia ONU cu privire la Drepturile Copilului poate fi implementată în practică. Cunoscând importanţa investiţiei sociale în copii şi copilărie, în societatea română contemporană, la fel ca în toate ţările lumii este mare nevoie de profesionişti    dedicaţi promovării şi protejării drepturilor copilului. Livrarea serviciilor sociale destinate copiilor şi familiilor este axată din ce în ce mai mult pe abordarea bazată pe drepturi . Absolvenţii vor avea posibilităţi de angajare ulterioară ca specialişti în instituţii publice şi private din ţară şi din străinătate, precum şi în institute de cercetare. Masterul European în Drepturile Copilului face parte din Reţeaua Europeană de Mastere în Drepturile copilului. Acest lucru asigură colaborare şi schimburi europene între cadrele didactice şi studenţii înscrişi la acest master precum şi recunoaşterea reciprocă a diplomelor de studi

Obiective

Obiectiv general. Dezvoltarea la studenţi a unei gândiri ştiinţifice multi- şi inter-disciplinare (sociologie, antropologie, psihologie, ştiinţe politice şi juridice, demografie, asistenţă socială), care le va permite să înţeleagă mai bine schimbările recente din reprezentările sociale şi politicile cu privire la copii, precum şi schimbările recente intervenite în raportul copiilor cu valorile/normele sociale, cu adulţii (părinţi, cadre didactice, alte tipuri de profesionişti etc.) şi cu con-generaţionalii.
Obiective specifice.
  • Să formeze profesioniști pentru toate domeniile destinate activităților profesionale cu copiii care să înțeleagă implicațiile nevoilor și drepturilor copiilor pentru munca lor;
  • Să răspundă nevoii de profesioniști specializați în drepturile copiilor în instituțiilor publice (DGASPC, DASM si alte Servicii specializate publice la nivelul primariilor) și private (ONG-uri implicate în activități naționale și internaționale de promovare a drepturilor copiilor și de protecție);
  • Să formeze competențe profesionale prin care absolvenți cu o diversitate de studii de licență să răspundă cerințelor legale și morale ale respectării intereselor superioare ale copiilor, așa cum prevede convenția drepturilor copiilor și legislația UE, inclusiv legislația din Romania;
  • Să capaciteze și să motiveze indivizi, instituții și servicii în toate sectoarele societății să își îmbunătățească munca profesional, punând la baza ei interesele, modul de gândire, punctele de vedere specifice copiilor;
  • Prin intermediul masteranzilor să conștientizeze, să promoveze și să disemineze cunoștințele privind drepturile copiilor, în mod special în vederea înțelegerii legăturii dintre drepturi și obligații, respectiv între dreptul la protecție și participare, așa cum e definit în CDC.

Competențe dobândite

Competențe esențiale: Abordează problemele în mod critic într-o perspectivă holisitică în domeniul serviciilor sociale Promovează drepturile și interesele utilizatorilor de servicii sociale și aplică practici antiopresive Evaluează situaţia utilizatorilor de servicii sociale și furnizează servicii scoiale în diverse comunități culturale Practică ascultarea activă Gestionează probleme de etică referitoare la serviciile sociale Promovează schimbarea socială Efectuează cercetări în domeniul asistenței sociale Promovează salvgardarea tinerilor, oferă sprijin tinerilor Oferă sprijin copiilor traumatizați, sprijinind totodată bunăstarea generală a copiilor Promovează sănătatea mintală și identifică probleme de sănătate mintală Pregătește tinerii pentru viața adultă și evaluează dezvoltarea tinerilor Promovează activitățile pentru tineret în comunitatea locală Aptitudini și competențe transversale: Dă dovadă de inițiativă, participă activ la viața civică Respectă diversitatea valorilor și normelor culturale Gândește critic Deține și utilizează cunoștințe în domeniul științelor sociale și umaniste Oferă consiliere Lucrează în echipă Arată empatie Dă dovadă de competenţe interculturale Gândește în mod creativ și inovator Respectă obligațiile de confidențialitate

Discipline studiate

Discipline obligatorii

Discipline obligatorii de practică

Discipline opționale

No items found.

Cariere posibile

Specialişti în asistenţă socială şi consiliere, care oferă îndrumare şi consiliere copiilor și familiilor, grupurilor, comunităţilor şi organizaţiilor ca răspuns la dificultăţile personale şi sociale ale copiilor, Asistent social (în cadrul DGASPC și SPAS-uri pentru copii, asistent social în organizaţii naţionale şi internaţionale active în domeniul drepturilor copiilor), Consilier pentru adolescenți în domeniul adicţiilor; Asistent social cu competenţă în sănătatea mintală a copiilor; Specialist în evaluarea copiilor și tinerilor cu dizabilităţi; Instructor - educator pentru activităţi de resocializare; Cercetător în asistenţa socială; Asistent de cercetare în asistenţa socială; Cercetător în sociologie; Asistent de cercetare în sociologie; Consilier de reintegrare socială şi supraveghere a copiilor; Consilier şcolar; Pedagog școlar; Mediator școla

Navigare rapidă

Ce spun alumni

Accessibility Toolbar

Facultatea de Sociologie și Asistență Socială