Facultate
Caută
Close this search box.

Masterat european în drepturile copiilor

Programul masteral se adresează în primul rând absolvenţilor de ştiinţe socio-umane (asistenţă socială, psihologie, pedagogie, sociologie, drept, teologie), dar şi tuturor acelora care, prin natura profesiei, interacţionează direct  cu copiii. Parcurgerea programului urmează să echipeze absolvenţii cu un set de cunoştinţe şi deprinderi necesare înţelegerii copilului şi copilăriei din perspectivă interdisciplinară, cu accent pe modalitatea în care Convenţia ONU cu privire la Drepturile Copilului poate fi implementată în practică. Cunoscând importanţa investiţiei sociale în copii şi copilărie, în societatea română contemporană, la fel ca în toate ţările lumii este mare nevoie de profesionişti    dedicaţi promovării şi protejării drepturilor copilului. Livrarea serviciilor sociale destinate copiilor şi familiilor este axată din ce în ce mai mult pe abordarea bazată pe drepturi . Absolvenţii vor avea posibilităţi de angajare ulterioară ca specialişti în instituţii publice şi private din ţară şi din străinătate, precum şi în institute de cercetare. Masterul European în Drepturile Copilului face parte din Reţeaua Europeană de Mastere în Drepturile copilului. Acest lucru asigură colaborare şi schimburi europene între cadrele didactice şi studenţii înscrişi la acest master precum şi recunoaşterea reciprocă a diplomelor de studi

Obiective

Competențe dobândite

Discipline studiate

Discipline obligatorii

Discipline obligatorii de practică

Discipline opționale

No items found.

Cariere posibile

Specialişti în asistenţă socială şi consiliere, care oferă îndrumare şi consiliere copiilor și familiilor, grupurilor, comunităţilor şi organizaţiilor ca răspuns la dificultăţile personale şi sociale ale copiilor, Asistent social (în cadrul DGASPC și SPAS-uri pentru copii, asistent social în organizaţii naţionale şi internaţionale active în domeniul drepturilor copiilor), Consilier pentru adolescenți în domeniul adicţiilor; Asistent social cu competenţă în sănătatea mintală a copiilor; Specialist în evaluarea copiilor și tinerilor cu dizabilităţi; Instructor - educator pentru activităţi de resocializare; Cercetător în asistenţa socială; Asistent de cercetare în asistenţa socială; Cercetător în sociologie; Asistent de cercetare în sociologie; Consilier de reintegrare socială şi supraveghere a copiilor; Consilier şcolar; Pedagog școlar; Mediator școla

Navigare rapidă

Ce spun alumni

Accessibility Toolbar

Facultatea de Sociologie și Asistență Socială