S4: Managementul calităţii totale

InfoTitularTematicaBibliografieEvaluareObiective

Număr de credite: 6
Cod: AMR1031
Predare: curs 2h, seminar 1h
Limba de predare: română
Tip: curs principal, semestrul 4, Masteratul Managementul Serviciilor Sociale

Liviu Ilieş
profesor universitar doctor
Facultatea de Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor
Universitatea Babeş-Bolyai

Curs

 

1. Abordări ale conceptului de calitate în domeniul serviciilor sociale
2-3. Managementul calității totale: concept, principii
4-5. Organizarea managementului calităţii totale;
6-7. Clienţii şi organizaţia
8. Organizarea managementului calităţii totale;
9-10. Sistemul de management al calităţii într-o organizație din domeniul serviciilor sociale;
11-12. Documentația sistemului de managementul calității;

 

Seminar

 

Studii de caz

 • Criterii de evaluare a calității serviciilor sociale
 • Documentația sistemului de managementul calității
 • Implementarea sistemului de managementul calității

 

 

Bibliografie curs:

 1. Beckford J. Quality: a critical introduction: Taylor & Francis; 2009.
 2. Brassard, M., Finn, L. and Ginn, D., The Six SIGMA Memory Jogger II: A Pocketguide of Tools for Six SIGMA Improvement Teams, Goal QPC Inc, 2002.
 3. Breyfogle FW, Cupello JM, Meadows B. Managing Six Sigma: a practical guide to understanding, assessing, and implementing the strategy that yields bottom line success: Wiley-Interscience; 2001.
 4. Juran, J. M.: Planificarea calităţii. Bucureşti: Teora, 2000.
 5. Ilieş, L.: Managementul calităţii totale. Cluj-Napoca: Dacia, 2003.
 6. Ilieş, L.., Crisan Emil: Managementul calităţii totale, Cluj-Napoca: Risoprint, 2011
 7. Olaru, M, Managementul calităţii. Bucureşti: Economică, 2003.

Bibliografie seminar:

 1. Beckford J. Quality: a critical introduction: Taylor & Francis; 2009
 2. Brassard, M., Finn, L. and Ginn, D., The Six SIGMA Memory Jogger II: A Pocketguide of Tools for Six SIGMA Improvement Teams, Goal QPC Inc, 2002
 3. Breyfogle FW, Cupello JM, Meadows B. Managing Six Sigma: a practical guide to understanding, assessing, and implementing the strategy that yields bottom line success: Wiley-Interscience; 2001
 4. Juran, J. M.: Planificarea calităţii. Bucureşti: Teora, 2000
 5. Ilieş, L.: Managementul calităţii totale. Cluj-Napoca: Dacia, 2003
 6. Ilieş, L.., Crisan Emil: Managementul calităţii totale, Cluj-Napoca: Risoprint, 2011
 7. Olaru, M, Managementul calităţii. Bucureşti: Economică, 2003

CURS

 

Metode de evaluare

 • 20% examen scris

Criterii de evaluare:

 • asimilare cunoștințe teoretice

 

SEMINAR

 

Metode de evaluare

 • 80% – elaborarea unui proiect

Criterii de evaluare

 • susţinere proiect

 

Obiective generale

 • Cursul vizează cunoașterea principalelor probleme, a conceptelor teoretice şi soluțiilor practice legate de managementul calității totale în domeniul serviciilor sociale

Obiective specifice

 • Definirea conceptului de calitate ţinând seama de particularitățile serviciilor sociale;
 • Însuşirea conceptului de management total al calităţii, bazat pe principiul îmbunătățirii continue;
 • Însuşirea problemelor legate de implementarea sistemelor de managementul calităţii;
 • Cunoaşterea şi utilizarea instrumentelor de îmbunătăţire a calităţii organizaţionale.