Facultate
Caută
Close this search box.

Adultul emergent și sociologia tineretului

Informații utile

Număr de credite: 6

Cod:AMR4040

Predare: curs 2hseminar 1h

Limba de predare: engleză

Tip: curs principal, semestrul 4, Masteratul european în drepturile copiilor

Curs

1-2 Studiile copilăriei și ale tineretului. Scurt istoric. Importanța lor

3 Apartenența la societate, stat, umanitate

4. A trăi în mod transnațional: adolescenții și tinerii sub impactul migrației

5. Adolescenții și tinerii în confruntând criza climatică. Relația lor cu mediul înconjurător

6. Participarea politică și socială a adolescenților și tinerilor

7. Rolul digitalizării în viața adolescenților și tinerilor - de la consumator la producător de conținuturi și aplicații digitale

8. Timpul liber, distracțiile, hobbyurile și importanța acestora în adolescență și tinerețe.    Relația adolescenților și tinerilor cu arta/cultura/ muzica/religia.

 9. Implicarea adolescenților și tinerilor în cadre instituționalizate: școală; voluntariat; piața muncii; antreprenoriat

10. Provocările locuirii la aceste vârste (cu părinții, cu prietenii sau singuri)

 11. Situații de criză în viața adolescenților și tinerilor: pandemia covid19, război, cataclisme naturale,

12.Programe locale, naționale și europene dedicate adolescenților și tinerilor


Seminar

S1 – Cercetarea acțiune - cadru general.

S2 – Adolescenții și tinerii - co-cercetători în proiectele de cercetare

S3 –  PAR - cercetarea acțiune participativă

S4 – Viața într-un mediul multietnic / multinațional

S5 - Impactul migrației asupra adolescenților și tinerilor

S6 –Relația adolescenților și tinerilor cu mediul înconjurător

S7 – Participarea politică și sociala tinerilor și adolescenților

S8 –Era digitală - provocări pentru adolescenți și tineri

S9 –Timpul liber - pericole și oportunități, Hobbyurile - între distracție și performanță

S10 – Provocările locuirii la aceste vârste (cu părinții, cu prietenii sau singuri)

S11 – Voluntariatul și muncă plătită - rolul acestora în viața adolescenților și tinerilor

S 12-Oportunității pentru adolescenți și tinerii de a-ți dezvolta propriile afacerii

Bibliografie orientativă:

1. Derek Kassem, Lisa Murphy, Elizabeth Taylor (eds) (2009) Key Issues in Childhood and Youth Studies, Routledge

2. Chaloupková, Jana Klímová. “Solo Living in the Process of Transitioning to Adulthood in Europe: The Role of Socioeconomic Background.” Demographic Research, vol. 48, 2023, pp. 43–88. JSTOR, https://www.jstor.org/stable/48728198. Accessed 15 Sept. 2023.

3.  Trine Wulf-Andersen, Reidun Follesø,Terje Olsen (eds) (2021) Involving Methods in Youth Research, Reflections on Participation and Power, Palgrave Macmillan

4. Lisa Moran, Kathy Reilly, Bernadine Brady (eds) (2021) Narrating Childhood with Children and Young People, Diverse Contexts, Methods and Stories of Everyday Life, Palgrave Macmilln

5. Anita Harris, Hernan Cuervo, Johanna Wyn (2021) Thinking about Belonging in Youth Studies, Palgrave Macmillan

6. Viorela Ducu, Mihaela Nedelcu, Aron Telegdi-Csetri (2018), Childhood and Parenting in Transnational Settings, Springer International Publishing_

7. Ducu, V., Hărăguș, M., Angi, D., & Telegdi-Csetri, Á. (2023). Asserting children's rights through the digital practices of transnational families. Family Relations, 1– 20. https://doi.org/10.1111/fare.12828

8. Ducu, V., Telegdi-Csetri, Á. (2023). Transnational Relationships between Romanian Grandparents and Grandchildren: Materiality, Cultural Identity, and Cosmopolitanism. In: Cienfuegos, J., Brandhorst, R., Fahy Bryceson, D. (eds) Handbook of Transnational Families Around the World . Handbooks of Sociology and Social Research. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-031-15278-8_6

9. Nick Lee (2013) Childhood and Biopolitics, Climate Change, Life Processes and Human Futures, Palgrave Macmillan UK

10.  Philippa Collin (2015) Young Citizens and Political Participation in a Digital Society, Addressing the Democratic Disconnect, Palgrave Macmillan

11.  Amanda Third, Philippa Collin, Lucas Walsh, Rosalyn Black (2019) Young People In Digital Society, Control Shift, Palgrave Macmillan

12. Kate Douglas, Anna Poletti (2016)Life Narratives and Youth Culture_ Representation, Agency and Participation, Palgrave Macmillan UK

13. David F. Lancy (2018.), Anthropological Perspectives on Children as Helpers, Workers, Artisans, and Laborers, Palgrave Macmillan

14.  Mariela Neagu (2022) Voices from the Silent Cradles, Life Histories of Romania’s Looked-After Children; Policy Press


Curs:

50% test grilă


Seminar:

50% referat

Obiectivul general al disciplinei: Cunoașterea principalelor direcții teoretice din cadrul studiilor dedicate copiilor și studiile dedicate tinerilor care se adresează acestei perioade din cursul vieții: intersecția între adolescență și tinerețe.


Obiectivele specifice:

Parcurgerea cursului va permite studentului:

l Cunoașterea conceptelor teoretice cheie cu care studiile care se adresează acestor vârste (adolescență/tinerețe) operează.

l Dezvoltarea capacității de a conecta teoriile științifice cu politicile sociale.

l Sensibilizarea studenților pentru a identifica diverse nevoi ale adolescenților și tinerilor care merită studiate.

Învățarea conceperii unui proiect de cercetare acțiune care să aibă ca obiect îmbunătățirea sau propunerea unor politici sociale.

Titular curs

Seminar

Program

Acest curs se studiază în următoarele programe:

four children standing on dirt during daytime
Navigare rapidă

Discipline similare

Accessibility Toolbar

Facultatea de Sociologie și Asistență Socială