S4: Stagiu de documentare bibliografică şi de aprofundare a principiilor de etică şi integritate academică

InfoTitularTematicaBibliografieEvaluareObiective

Număr de credite: 8
Cod: AMR3041
Predare: lucrare practică 5h
Limba de predare: română
Tip: lucrare practică, semestrul 4, Masteratul Managementul Strategic al Resurselor Umane

Dan Chiribucă
profesor universitar doctor
Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială
Universitatea Babeş-Bolyai

Conţinuturi

  • Explorarea și parcurgerea literaturii de specialitate relevante specializării studiate, în particular pentru scrierea disertației;
  • Dobândirea unor competențe de sistematizare și prezentare a bibliografiei de specialitate;

 

 

Lucrări practice

  • 100% – verificări pe parcurs

 

Obiective generale

  • Dobândirea de noi cunoștințe prin explorarea și lecturarea bibliografiei de specialitate.

Obiective specifice

  • Însușirea unor cunoștințe relevante domeniului de specializare și a unor competențe de documentare bibliografică.