Facultate
Caută
Close this search box.

Dan Chiribucă

Bio:
Adresă:
Cladirea Plugarilor, str. Dostoievski, nr. 34
Birou:
Email:
Program audiență​

Programări pe email: dan.chiribuca@ubbcluj.ro

Publicații

https://scholar.google.com/citations?hl=ro&user=dLdgOEYAAAAJ

Proiecte

1. 2019, 2021, 2022. Expert. Calitate in invatamantul superior: internationalizare si baze de date pentru dezvoltatea invatamantului romanesc – POCU 126766

2. 2017. Expert. Acces-participare-echitate-incluziune în învățământul superior – EchitUBB; proiect CNFIS-FDI.

3. 2017. Expert. Compatibilizarea competențelor profesionale și a expertizei universitare cu nevoile de dezvoltare profesională – COMP UBB ; proiect CNFIS-FDI.

4. 2014-2015. Cercetător – membru în echipa proiectului Tools for sustainable gold mining in EU; programul international ERA-NET cu finantare ANCS

5. 2013-2014.Director. Studiu de evaluare a insertiei absolventilor pe piata muncii; beneficiar Ordinul Arhitectilor din România

6. 2011-2014. Coordonator. Program de formare a competentelor de cercetare si profesionale pentru masteranzii din domeniul stiintelor sociale. POS-DRU (Universitatea București, Universitatea Alexandru Ioan Cuza, Universitatea Babeș-Bolyai)

7. 2010-2013. Coordonator. Crearea si promovarea de instrumente de economie sociala în scopul incluziunii pe piata fortei de munca a grupurilor defavorizate. POS-DRU.

8. 2009-2010. Coordonator. Egalitate la angajare si la locul de munca. Campanie de informare si constientizare in vederea schimbarii atitudinii sociale si stereotipurilor la angajare si la locul de munca. POS-DRU.

9. 2009-2011. Coordonator. Multilingualism in Europe as a Resource for Immigration – Dialogue Initiative Among the Universities of the Mediteranean. COMENIUS.

10. 2009. Director proiect. Studiu de fundamentare a politicilor nationale pentru arhitectură. Arhitectura în România: profesie, oameni, practici; beneficiar Ordinul Arhitectilor din România.

11. 2008. Director proiect. Human Rights Impact Assessment of Nokia Investment in Cluj Area; beneficiar Nokia Corporation.

12. 2007-2008. Cercetător – membru în echipa proiectului. Aspecte privind dotarea cu capacităţi psiho-cognitive a agenţilor inteligenţi artificiali cu aplicaţii în formarea mediată de tehnologia informaţiei şi comunicaţiei (TIC); Grant tip A, CNCSIS.

13. 2007. Director proiect. Roma Inclusion Survey, beneficiar Hulla & Co. Human Dynamics KG – Wien, part of PHARE Project “Strengthening Capacity and Partnership Building to Improve Roma Condition and Perception” RO 2004/016.

14. 2006. Coordonator. Evaluarea impactului social al proiectelor finantate de Fondul Roman de Dezvoltare Socială, beneficiar Fondul Român de Dezvoltare Socială.

15. 2005. Coordonator. Planul de dezvoltare a județului Cluj – studiu sectorial: Educație, Cultură, Sănătate, beneficiar Consiliul Județean Cluj.

16. 2004. Director proiect. Evaluarea nevoilor sociale – realizarea unui ghid metodologic, beneficiar, Alternatives Incorporation Delaware SUA –Bucharest Branch, GRASP Program.

17. 2004. Coordonator. Children’s Exposure To Radio And TV Broadcasting, Beneficiar SECOR – MEDIA Consulting Group, part of PHARE Project “Adoptarea si implementarea acquis-ului in domeniul audiovizualului” RO 0107.02.02

18. 2003-2005. Coordonator. Anchete asupra dinamicii unor fenomene populaţionale şi emergenţa unor stiluri de viaţă în România, beneficiar Ministerul Educaţiei şi Cercetării, PNCDI, Programul CERES.

19. 2002-2005. Expert. Social Impact Monitoring, beneficiar Hart Group, pentru Agenţia Naţională de Dezvoltare şi Implementare a Programelor de Reconstrucţie a Zonelor Miniere.

20. 2003. Director proiect. Mapped In or Mapped Out? Local Governance, Social Cohesion and the Position of the Poor in Formal/Informal Social Safety Networks in Romanian Communities, beneficiar Banca Mondială-Washington.

21. 2003. Coordonator. Assessing the Economic Competitiveness of the Jiu Valley Region; beneficiar World Bank Romania.

22. 2003. Coordonator. Evaluarea legii 52/2003 privind transparența în administrația publică, beneficiar InWent, Germania.

23. 2002. Director proiect. Impactul social al strategiilor de dezvoltare implementate in zonele monoindustriale afectate de restructurarea economică, grant programul Cercetare-Dezvoltare:Orizont 2000.

24. 2002. Director proiect. Social Effect of The Forest Restitution, beneficiar Banca Mondială-Washington

25. 2002. Coordonator. Evaluarea comunicării Guvernului României cu mass-media, beneficiar Ministerul Informaţiilor Publice.

Accessibility Toolbar

Facultatea de Sociologie și Asistență Socială