Facultate
Caută
Close this search box.

Viorela Telegdi Csetri

Bio:

Viorela Telegdi Csetri (nume de autor Viorela DUCU) are doctorat în Sociologie obținut în 2011 (titlul lucrării Strategii ale maternităţii transnaţionale: cazul femeilor din România). În anul 2020 și-a susținut teza de abilitare (titlul lucrării “Multifarious families as catalysts of social transformation”). A fost membru centru de cercetare în Centrul pentru Studiul Democraţiei, FSPAC, UBB; membru centru de cercetare Centrul pentru Studiul Comparat al Migrației, FSPAC UBB și lector asociat (plata cu ora) FSAS, Departamentul de Sociologie şi Asistenţă Socială în limba maghiară. În prezent este Director centru de cercetare CASTLE - Centrul pentru studiul familiilor transnaționale FSPAC, UBB și membru centru de cercetare, Centrul de Studiere a Populației, UBB. Este interesată de teme de cercetare din domeniul studiilor familiilor transnaționale și mixte, drepturile copiilor și ale tinerilor.

Adresă:
Clădirea Mărăști, B-dul 21 Dec. 1989 Nr. 128, Cluj-Napoca
Birou:
315
Email:
Program audiență​

Programări pe email: viorela.telegdi@ubbcluj.ro

Publicații

Articole:

 • Ducu, V., Lever, J. J., Rone, J., & Telegdi-Csetri, Á. (2024). Beyond ‘Those Who Leave and Those Who Stay’: the simultaneous impacts of co-agency in migration. Journal of Ethnic and Migration Studies, 1–26. https://doi.org/10.1080/1369183X.2024.2357827 
 • Ducu, V., Telegdi-Csetri, Á., & Hărăguș, M. (2024). Local and transnational participation of families with stay-behind children in the hybrid transnational social protection nexus. Journal of Ethnic and Migration Studies, 1–19. https://doi.org/10.1080/1369183X.2024.2357829
 • Asserting children’s rights through the digital practices of transnational families. Family Relations, 1– 20Ducu, V., Hărăguș, M., Angi, D., & Telegdi-Csetri, Á. (2023). . https://doi.org/10.1111/fare.12828
 • Displaying grandparenting within Romanian transnational families, in Global Networks. doi:1111/glob.12255, 2019
 • The Stranger at Home – “Hybrid” Children Returning to Romania, (coautor) principal autor Áron Telegdi-Csetri, in Romanian Journal of Population Studies, Volume: XIII Issue: 1, Pages: 105-124, DOI: 24193/RJPS.2019.1.05, 2019
 • Children of Global Families, (principal autor) coautor Áron Telegdi-Csetri, in Romanian Journal of Population Studies, Volume: XII Issue: 1, Pages: 23-36, DOI: 10.24193/RJPS.2018.1.02, 2018
 • Displaying Ethnically Mixed Families, in The Transylvanian Review, Vol XXV, Supplement 2, Edited section by Áron Telegdi-Csetri, section Cosmopolitanism and Difference: Politics and Critique, , pp. 31-43, 2016 (Thompson ISI Web of Science)
 • Online/offline couple interviews in the study of transnational families, in Romanian Journal of Population Studies, Vol. XI, No. 1, Special Issue: Transnational Family Research – Methodological Challenges, Guest Editor: Viorela Ducu, pp. 107-120, 2017
 • “Home” – Belonging to a Transnational Family, in Romanian Journal of Population Studies, Vol. X, No. 1, pp. 91-104, 2016
 • Transnational Mothers from Romania in Romanian Journal of Population Studies, 117 – 142 , 1/2014 Women in the Lives of Romanian Transnational Families, in Studia Universitatis Babeş-Bolyai Politica, LIV (1), pp. 3- 20, September 2009
 • Dragoste și diferențe în cupluri globale, Transilvania, nr 9, pp. 85-92, 2017

 

Carte:

 • Romanian Transnational Families – Gender, Family Practices and Difference, Palgrave Macmillan, 2018, Cham
 • Strategii ale maternităţii transnaţionale: cazul femeilor din România (Strategies of Transnational Motherhood: the Case of Romanian Women), Argonaut Publishing, Cluj-Napoca, 2013, Teza de doctorat susținută în septembrie 2011
 • Departe si totusi aproape. Fragmente din viata familiilor transnationale, (coautor) principal autor Iulia Hossu, autor). Mega, Cluj, 2017


Editări:

 • Principal editor (coeditori Mihaela Nedelcu, Áron Telegdi-Csetri): Childhood and Parenting in Transnational Settings, Springer, 2018
 • Principal editor (coeditor Áron Telegdi-Csetri): Managing Difference in Eastern-European Transnational Families, Frankfurt am Main: Lang, Peter 2016
 • Editor: Special Issue: Transnational Family Research – Methodological Challenges, Romanian Journal of Population Studies XI, No. 1, 2017
 • Coeditor (main editor Áron Telegdi-Csetri): Cosmopolitanism and philosophy in a cosmopolitan sense : proceedings of the international workshop, organized at the New Europe College, Bucharest on 21 – 22 october, 2011


Recenzii:

 • Translocal Childhoods and Family Mobility in East and North Europe, Romanian Journal of Population Studies, Vol. XII, No. 1, 2018, 144-149
 • Theorising Childhood – Citizenship, Rights and Participation, Romanian Journal of Population Studies, Vol. XIII, No. 2, , 2018, 125-128


Capitole:

 • László, É.Bărbuţă, A.Ducu, V.Telegdi-Csetri, Á. and Roth, M. (2023), “Left-Behind Adolescent Co-researchers’ Participation in Studying Transnational Families”, Roth, M.Alfandari, R. and Crous, G. (Ed.) Participatory Research on Child Maltreatment with Children and Adult Survivors (Emerald Studies in Child Centred Practice), Emerald Publishing Limited, Bingley, pp. 163-179. https://doi.org/10.1108/978-1-80455-526-220231011
 • Transnational Relationships between Romanian Grandparents and Grandchildren: Materiality, Cultural Identity, and Cosmopolitanism. Ducu, V., Telegdi-Csetri, Á. (2023). In: Cienfuegos, J., Brandhorst, R., Fahy Bryceson, D. (eds) Handbook of Transnational Families Around the World . Handbooks of Sociology and Social Research. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-031-15278-8_6
 • Adult-Child Co-agency – For or Against Children’s Rights, coautor alături de Telegdi-Csetri Á., Constantinescu S. și Roth M. In: Baikady R., Sajid S., Przeperski J., Nadesan V., Rezaul I., Gao J. (eds) The Palgrave Handbook of Global Social Problems. Palgrave Macmillan, Cham. (2021) https://doi.org/10.1007/978-3-030-68127-2_25-1
 • Intergenerational Relations in the Context of Migration: Gender Roles in Family Relationships. Coautor, alături de Mihaela Hărăguș și Ionuț Földes, In: , et al. The Palgrave Handbook of Family Sociology in Europe. Palgrave Macmillan, Cham. (2021) https://doi.org/10.1007/978-3-030-73306-3_2 (85 de biblioteci)
 • Afterword: Gender Practices in Transnational Families, în: Ducu V., Nedelcu M., Telegdi-Csetri A. (eds) Childhood and Parenting in Transnational Settings. International Perspectives on Migration, vol 15. Springer, Cham, 2018 (142 biblioteci)
 • Intergenerational Solidarity in Romanian transnational Families (coautor) principal autor Mihaela Hărăguș în Crespi, Isabella, Merla, Isabella and Meda, Stefania (eds.), „Making multicultural families in Europe: gender and generational relations”, Palgrave Macmillan, London, 2018, pp. 161-177 (172 de bibiloteci)
 • Bi-national Couples with a Romanian Partner in the European Context (prinicpal autor) coautor Iulia Hossu, în Ducu, Viorela and Telegdi-Csetri, Áron (eds.) Managing “Difference” in East-European Transnational Families, Frankfurt am Main, Peter Lang, 2016, pp. 131 -151 (53 librării)
 • Romanian Migrant Women’s Response to Their Discrimination în Geisen, Thomas, Studer, Tobias, Yildiz, Erol. (eds) Migration, Familie und soziale Lage: Beiträge zu Bildung, Gender und Care, Springer VS, 2013, pp. 195-212
 • Transnational Difference – Cosmopolitan Meaning (coautor) principal autor Áron Telegdi-Csetri, în Ducu, Viorela and Telegdi-Csetri, Áron (eds.) Managing “Difference” in East-European Transnational Families, Frankfurt am Main, Peter Lang, 2016, pp. 13 -23
 • Displaying ethnicity through the practices of mixed couples from Transilvania în Bolovan, Ion și Dumănescu, Luminița (eds), ”Mixed Marriages in Transylvania, 1895-2010”, Peter Lang, Frankfurt am Main, 2017, pp. 193-205
 • The Cosmopolitanism of Transnational Families (principal autor) coautor Áron Telegdi-Csetri, în Luminița Dumănescu, Daniela Mârza and Marius Eppel (eds.), Intermarriage throughout history, Cambridge Scholar Publishing, Newcastle, 2014, pp. 288 – 304
 • The concept of transnational motherhood în Hitzemann, Andreea, Schirilla, Nausikaa, Waldhausen, Anna (eds.) “Care and Migration in Europe: Transnational perspectives from de Field”, Lambertus-Verlag, Frieburg im Breisgau, 2012 pp. 90-100
 • Suportul emoţional şi educaţional oferit copiilor în cadrul familiilor transnaţionale. In Maria Roth, Diana Dămean, Mihai Iovu (eds.) „Succesul şcolar la intersecţia factorilor sociali”, Presa Universitară Clujeană, 2009, pp. 151 – 165, 2009, (ISBN 978-973-610-960-7)
 • Semnificația apartenenței la o familie transnațională: experiențe de acasă, în „Studii şi cercetări din domeniul ştiinţelor socio-umane”, Academia Română Filiala Cluj, Vol. 29, Editura Limes & Argonaut , 2016, pp. 339-349, ( ISBN 978-973-109-622-3)


Proiecte

 • Cercetător în cadrul proiectului Exploring Return Migration Dynamics in the Republic of Moldova: A Qualitative Analysis (ReMiReM). Cod proiect: PN-IV-P8-8.3-ROMD-2023-0173 Manager proiect: Áron Telegdi Csetri 2024 -2026
 • National coordinator for Romanian team of the project “Dealing with Liminal Situations: The Agency of Ukrainian and Syrian Forced Migrants in Three National Contexts” (IP45_AGENCY) Projec Managers: Mihaela Nedelcu (University of Neuchâtel), Walter Leimgruber (University of Basel), 2023-2026
 • Director de proiect: Castle – Copiii lăsați acasă de migrația forței de muncă: sprijinirea familiilor transnaționale moldovenești și ucrainene în UE – Finanțat de UE, contractat prin ICMPD/2021/MPF-357-004, perioada 15 Iunie 2021 – 15 Decembrie 2023 Buget: 964,720.65 EURO
 • Director de proiect: onfruntarea diferenței prin practicile familiilor transnaționale. PROJECT CODE: PNII-RU-TE-2014-4-2087 , perioada: 2015-2017 Buget: 535.362,00 lei
 • Membru: Cosmopolitan Turn and Democratic Sentiments. The case of child protection services, EEA Grants, project code: EEA-RO-NO2018-0586, Director de Proiect: Gabriel Bădescu, 2019-2023 Buget: 1.478.283 Euro
 • Membru: Solidaritatea intergeneraţională în contextul migraţiei pentru munca în străinătate. Situaţia vârstnicilor rămaşi acasă, Proiect CNCS, cod PN-II-TU-TE-2014-4-1377. Director de proiect Mihaela Hărăguș, 2015-2017, 523.480 LEI (118.972,73 EURO)
 • Membru: Căsătoriile mixte: între exercițiu de toleranță și expresia modernă a indiferenței, 1890-2010, proiect PN-II-ID-PCE-2011-3-0188, Director de proiect prof. univ. Ioan Bolovan, 2014-2915 Buget: 1490000 lei
 • Buriser STAR UBB: Children and grandparents in Romanian transnational families/ Copiii și bunicii în familiile transnationale românești (CHANGE – CHildren ANd GrandparEnts). Centru de Studierea Populatiei, 2019
 • Colaborator: Experience of Integration – Migrant Workers’ Perspective – What Helps th Integration of Migrant Workers in Hungary, Poland, Romania and Bulgaria?. Director de Proiect: Kiss Támas, 2019-2020
 • Colaborator: Majority-Hungarian mixed marriages in Romania, Serbia, Ukraine and Slovakia. Qualitative and demographic inquiry. Director de Proiect: Kiss Támas, 2018-2019
 • Lider Grup de Lucru 4 și Membru al Comitetului de management: Cost Action-Transnational Family Dynamics in Europe (TraFaDy), cod proiect: CA21143, Horizon , 3 octombrie 2022- 2 octombrie 2026

Accessibility Toolbar

Facultatea de Sociologie și Asistență Socială