Facultate
Caută
Close this search box.

Modele de bună practică, art-terapie şi comunităţi terapeutice

Informații utile

Număr de credite: 8

Cod: AME9040

Predare: curs 2h, seminar 1h

Limba de predare: română

Tip: curs principal, semestrul 4, Masteratul Asistenţă socială în spaţiul justiţiei. Probaţiune şi mediere

Curs

1.Idealul reabilitării infractorilor- evoluții istorice și implicații practice.

2. De la Nothing Works- la Something works , până la What Works .

3. Reabilitare, reinserție socială sau reintegrare socială ? Concepte si implicații practice

 4.Ce este o teorie a reabilitării infractorilor ? Principii generale, asumpții etiologice si implicatii practice.

5.Paradigme ale reabilitării- modelul riscului

(Risc Nevoi Responsivitate/ RNR )

6. Paradigme ale reabilitării- modelul vieții bune

7. Paradigme ale reabilitării- desistarea

8.Modelul RNR și principiile reabilitării (principiul riscului, principiul nevoii, principiul responsivității)

9 Principiul vieții Bune/Good Lives Model- alternativa la RNR.. Principiul bunurilor umane si al reducerii riscului

10. Paradigma desistării -The road from Crime:

11 Art-terapia

12.Comunitatea terapeutică în spațiul corecțional

13.Programul Rducerea riscului de recidivă după închisoare - model românesc de bună practică. Prezentare generală (I)

14. Programul Rducerea riscului de recidivă după închisoare - model românesc de bună practică. Studiu de caz- Comunitatea terapeutică din Penitenciarul Gherla (II)


Seminar

Seminar introductiv- definiri ale conceptelor cheie

Idealul reabilitării infractorilor

Ce este o teorie a reabilitării infractorilor ? Principii generale, asumpții etiologice si implicatii practice.

RNR- model de bună practică

Modelul Vieții Bune- model d ebună practică

Analiză comparativă RNR si MVB

Paradigma desistării

Art-terapia- model de bună practică in spațiul corecțional-argumente din practica internațională

Comunitatea terapeutică - prezentare generală

Comunitatea Terapeutică - intalnire cu coordonatorul Comunității terapeutice LOTUS din Penitenciarul Gherla.

Programul Rducerea riscului de recidivă după închisoare - model românesc de bună practică. Studiu de caz (I)

Programul Rducerea riscului de recidivă după închisoare - model românesc de bună practică. Studiu de caz (II)

Programul STOP-studiu de caz

Seminar final

Bibliografie curs

COOK,D.J., HOWISON,B.J., 1993, Psychology in Prisons, London, New York,

DURNESCU, I., 2009, Asistenţa socială în Penitenciar, Iaşi, Polirom

DURNESCU, I., 2009, Reducerea riscului de recidivă după închisoare, Bucureşti, Ed.Lumina Lex

FOUCAULT, M., 1997, A supraveghea şi a pedepsi, Editura Humanitas, Bucureşti

GHEDEON., R, GROZA, D., 2008 Asistarea persoanelor condamnate în Manual de probaţiune,V. Schiaucu R.Canton (coord.), Editura EuroStandard,Bucureşti

GUSSAK,D., VIRSHUP, E.,edits 1997 : Drawning Time: art-therapy in prisons and other correctional settings; Magnolia Street Publishers

MALCHODI, C., A., (ed.) 2004: Handbook of Art Therapy, The Guilford Press, New York 

MiILEY, K.,K.,O`MALIA,M.,DuBoisB,B.,2000, Practica asistentei sociale, Iasi, Polirom

NATHAN, A.A., MIRVISS, S. 2002: Therapy Techniques using the creative Arts, Idyll Arbor. Inc. editor d. Juppe

POLEDNA, S., 2015: Creativitatea în asistenţa socială şi art-terapie. Aspecte etice, în Revista de asistenţă socială, anul XIV, nr 2/2015, pp 95-101

POLEDNA, S.,2009: Specificul metodologic ANP-SP in munca cu persoanele condamnate, în Manual de formare profesionala privind munca cu persoanele condamnate acre urmeaza sa se libereze din penitenciar, , Bucureşti, Ed. Lumina Lex

POLEDNA, S., 2009, Aspecte generale; Metodologia de implementare a modulului de bază; în Metodologie de lucru pentru programele de pregatire pentru liberare şi asistenţă post-penală , Bucureşti, Ed. Lumina Lex

POLEDNA, S., DURNESCU, I., 2009:  Evaluarea programului Reducerea riscului de recidivă după închisoare, în Metodologie de lucru pentru programele de pregatire pentru liberare şi asistenţă post-penală , Bucureşti, Ed. Lumina Lex

POLEDNA, S., 2008 : Valori, principii şi competeţe profesionale în probaţiune, în Manual de probaţiune,V. Schiaucu R.Canton(coord.), Bucureşti , Editura EURO STANDARD

POLEDNA, S., 2002, Modalităţi de intervenţie psihosocială în activitatea de probaţiune,Cluj-Napoca, Presa Universitară Clujeană

POLEDNA, S., 2000, Actori sociali în situaţii şi interacţiuni violente, Presa Universitară Clujeană

RUBIN, J., A., 2009: Art- Terapia : Teorie si tehnica, Bucuresti, Ed. Trei; cap 7,10,13

SMITH, A. B., BERLIN, L.: Treating the Criminal Offender, New York, 1988

SCHIAUCU, V., CANTON, R., 2008: Manual de probaţiune, Bucureşti, Ed. EURO STANDARD, Secţiunea a III a .

www.artLine.ro

Ward, T., Maruna S. (2007). Beyond the Risk Paradigm, London , Routledge, p.27-107

www.impreuna.arts.ro

www.psihoterapie.eu

http://www.arttherapie.com

http://www.e-sana.roBibliografie seminar

-BARRY, J., McGURK, D., THORNTON, D.(ed.): Applying Psychology to Inprisonment. Theory and Practice, London, BOUDON, R. (coord.), 1997, Tratat de sociologie, Editura Humanitas, Bucureşti

MALCHODI, C., A., (ed.) 2004: Handbook of Art Therapy, The Guilford Press, New York 

MiILEY, K.,K.,O`MALIA,M.,DuBoisB,B.,2000, Practica asistentei sociale, Iasi, Polirom

NATHAN, A.A., MIRVISS, S. 2002: Therapy Techniques using the creative Arts, Idyll Arbor. Inc. editor d. Juppe

POLEDNA, S., 2015: Creativitatea în asistenţa socială şi art-terapie. Aspecte etice, în Revista de asistenţă socială, anul XIV, nr 2/2015, pp 95-101

POLEDNA, S., 2009, Aspecte generale; Metodologia de implementare a modulului de bază; în Metodologie de lucru pentru programele de pregatire pentru liberare şi asistenţă post-penală , Bucureşti, Ed. Lumina Lex

POLEDNA, S., DURNESCU, I., 2009:  Evaluarea programului Reducerea riscului de recidivă după închisoare, în Metodologie de lucru pentru programele de pregatire pentru liberare şi asistenţă post-penală , Bucureşti, Ed. Lumina Lex

WARD, T., MARUNA, S. (2007). Beyond the Risk Paradigm, London , Routledge, p.27-107

Curs:

60% examen


Seminar:

40% Realizarea conform cerințelor a unei analize comparative a RNR si GLM sau o analiză a unui program de intervenție corecțională din perspectiva celor doua modele + prezentare ppt

Teme de seminar legate de parcurgerea bibliografiei


Obiectivul general al disciplinei: Înțelegerea și însușirea de către masteranzi a elemetelor definitorii pentru cele mai recunoscute modele de bună practică în reabilitarea infractorilor .

 

Obiectivele specifice: Cunoașterea aspectelor de conținut și metodologie, care definesc art-terapia și comunitatea terapeutica drept modele de bună practică.

Titular curs

Seminar

Program

Acest curs se studiază în următoarele programe:

Decorative judgement scale and gavel placed on desk in light lawyer office against window
Navigare rapidă

Discipline similare

Accessibility Toolbar

Facultatea de Sociologie și Asistență Socială