Doktori képzés

IdőpontokInformációkDoktori vezetőkHelyekVizsgaIratkozásElérhetőség

Nyári doktori felvételi 

 • Beiratkozási időszak 2023. július 10-14.
 • Meghirdetett felvételi vizsgák időszaka 2023. július 17-21.
 • A helyek elfoglalásának visszaigazolása 2023. július 24-26.
 • A doktorandusz-hallgatók beiskolázása (a doktori program kezdete) 2023. október 2.

Őszi doktori felvételi 

 • Beiratkozási időszak 2023. szeptember 4-8.
 • Meghirdetett felvételi vizsgák időszaka 2023. szeptember 11-15.
 • A helyek elfoglalásának visszaigazolása 2023. szeptember 18-20.
 • A doktorandusz-hallgatók beiskolázása (a doktori program kezdete) 2023. október 2.
Nem EU-s pályázók esetében: 2023. szeptember
*Az MAE-ösztöndíjak elfogadó levelei és eredményei még várhatóak.

A Babeş-Bolyai Tudományegyetem Szociológia Doktori Iskolájának keretében román, magyar és angol nyelven is lehet doktori tanulmányokat folytatni és disszertációt írni.

Fontos! Az iratkozás a következő platformon történik: admitere.ubbcluj.ro. Kérjük a jelentkezőket, pontosan és helyesen vezessék fel a szükséges adatokat, a két dokumentumot mentsék le PDF formátumban, nyomtassák ki, írják alá, mivel ezek a dokumentumok szerves részét képezik a doktori képzésre való iratkozás iratcsomójának.

NE FELEDJÉK!  A regisztrációs űrlap elektronikus kitöltése és a lementett regisztrációs űrlap benyújtása KÖTELEZŐ a doktori felvételire történő jelentkezéshez!

Doktori tanulmányok felvételi szabályzata

Felvételi díj mentesség4017/2018. július 6-i miniszteri rendelet

A doktori vezetők különböző társadalmi jelenségekkel foglalkozó témákat javasolnak, mind elméleti és alapvető, mind pedig alkalmazott-intervencionális megközelítéssel.

A jelentkezéshez a jelöltnek egy kutatási projektet kell benyújtania a választott téma kapcsán. A projektnek tartalmaznia kell a következő kötelező elemeket: a kutatási projekt címe, a kutatási téma leírása, hipotézisek és/vagy kutatási kérdések, valamint a témához kapcsolódó referenciaforrások. Emellett meg kell adnia a központi fogalmakat és elméleteket, amelyeket felhasznál vagy kritikusan értékel. Szükségesek az empirikus források is, amelyek alátámasztják a dolgozatot, valamint a kutatásmódszer leírása: a módszer rövid leírása, a fő elemek, fő módszerek, hasonló kutatások és kezdeti irodalomjegyzék. Az írásbeli vizsga során a jelöltnek egy altémát kell választania a megfelelő irodalomjegyzék alapján.


dr. Albert-Lőrincz Enikő egyetemi tanár (társvezetés)

Témák: drogproblémák társadalmi szempontból; egészség és betegség társadalmi kontextusban; oktatás és az iskolák sajátos problémái; társadalmi és iskolai alkalmazkodás.

dr. Chiribucă Dan habil. egyetemi tanár

Témák: A kommunikáció és a tömegmédia szociológiája; Az információs és kommunikációs technológia társadalmi hatásai.

dr. Comșa Mircea habil. egyetemi tanár

Témák: Választási közvélemény szociológiája; Választások felmérési módszertana és a választói magatartás elemzése; A társadalmi dezirabilitás hatásainak vizsgálata; Adatelemzés és adatbányászati módszerek

dr. Culic Irina habil. egyetemi tanár

Témák: Az állam szociológiája; Nemzetközi migráció; Állampolgársági tanulmányok; Összehasonlító politikai szociológia; Nacionalizmus és etnicitás; A társadalomkutatás episztemológiai és módszertani alapjai; Történelmi szociológia.

dr. Roth Maria emerita egyetemi tanár (társvezetés)

Témák: Marginalizált csoportok és diszkrimináció, különös tekintettel a gyermek- és ifjúságszociológiai kutatásokra; Oktatás és gyermekegészségügy; Erőszak és társadalom.

dr. Mureșan Cornelia egyetemi tanár (társvezetés)

Témakörök: Családdemográfia, életútkutatás. Témák: generációk közötti és nemek közötti kapcsolatok; társadalmi utak és pályák: család és lakóhely, oktatás és munka, bűnözés és visszaesés stb.

dr. Dégi László Csaba habil. egyetemi tanár

Egészség és betegség társadalmi kontextusban; Pszichoszociális ellátás az onkológiában; Daganatos betegségek megelőzése; Rák és munka.

dr. Veres Valér habil. egyetemi tanár

Témakörök: Népesség, társadalmi struktúra és identitás   

Altémák:

-Társadalmi struktúra és etnonacionális identitás, csoportközi kapcsolatok

– Demográfiai jelenségek, a népességfogyás okai és következményei

– Társadalmi átalakulás és fejlődés; a fiatalok helyzetének vizsgálata.

dr. Iovu Mihai-Bogdan habil egyetemi docens

Témakörök: Gyermekbántalmazás és elhanyagolás; Gyermekek jogai; Szociális munkások képzése; Felsőoktatási oktatáspolitika.

dr. Pantea Maria Carmen habil. egyetemi tanár

Témakörök: Ifjúsági tanulmányok. A munka és a foglalkoztatás szociológiája

[1] A kötetek elérhetőek a Szociológia és Szociális Munka Kar könyvtárában.

A 2023-2024. évi felvételi helyek:
Doktori vezetők Tandíjmentes helyek (ösztöndíjjal) Tandíjmentes helyek (ösztöndíj nélkül) Tandíjas nem EU-s helyek
dr. Pantea Maria Carmen habil. egyetemi tanár
dr. Culic Irina habil. egyetemi tanár 1    
dr. Dégi László Csaba habil. egyetemi tanár     2
dr. Comșa Mircea habil. egyetemi tanár   2  
dr. Veres Valér habil. egyetemi tanár   1  
dr. Iovu Mihai-Bogdan habil egyetemi docens 1 1  
dr. Chiribucă Dan habil. egyetemi tanár   1 3
dr. Roth Maria emerita egyetemi tanár
Összesen 2 5 5

Július 2023:

 • július 17, 9:00 óra – írásbeli vizsga; 14:00 óra – szóbeli vizsga
 • július 18, 10:00 óra – szóbeli vizsga a következő bizottság előtt dr. Pantea Maria Carmen habil. egyetemi tanár, dr. Iovu Mihai-Bogdan habil egyetemi docens, dr. Dégi László Csaba habil. egyetemi tanár

Szeptember 2023:

 • szeptember 12, 9:00 óra írásbeli vizsga; 11:30 óra szóbeli vizsga

A felvételi bizottság:

· 1. Bizottság  :

dr. Chiribucă Dan habil. egyetemi tanár

dr. Veres Valér habil. egyetemi tanár

dr. Iovu Mihai-Bogdan habil egyetemi docens

· 2. Bizottság:

dr. Dégi László Csaba habil. egyetemi tanár

dr. Iovu Mihai-Bogdan habil egyetemi docens

dr. Pantea Maria Carmen habil. egyetemi tanár

· 3. Bizottság:

dr. Culic Irina habil. egyetemi tanár

dr. Comșa Mircea habil. egyetemi tanár

dr. Chiribucă Dan habil. egyetemi tanár

· Fellebezési bizottság

dr. Mureșan Cornelia egyetemi tanár

dr. Horváth István egyetemi tanár

 

A jelentkezők online iratkozhatnak be az Admitere2023.ubbcluj.ro oldalon szeptember 4 – 8 között.

Beiratkozáshoz szükséges szkennelt okiratok itt

BEIRATKOZÁSI DÍJAK

 

Románia, az Európai Unió; az Európai Gazdasági Térség és a Svájci Államszövetség állampolgárai számára

Más országokból érkező állampolgárok számára

A doktori felvételi díját az iratkezelési és a beiratkozási díj képezi.

Kifizetési lehetőségek:

 1. Bármelyik postahivatalnál, fizetési megbízással, számlaszám: RO35TREZ21620F330500XXXX, Banca Naţională Trezoreria Cluj;
 2. A BBTE pénztárában, str. I.C. Brătianu (Király utca) 14. szám, hétfőtől-péntekig, naponta 10:00 és 14:00 óra között (szombat és vasárnap: zárva)
 3. Fizetési meghagyással, bármelyik banknál, számlaszám: RO35TREZ21620F330500XXXX, számlatulajdonos: Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca, Banca Naţională Trezoreria Cluj. BBTE adószáma: 4305849.

A nyugtára rá kell írni a jelentkező nevét, valamint az alábbi megjegyzést: „Taxă procesare şi taxă înscriere admitere doctorat, Universitatea Babeş-Bolyai, Facultatea de …”. (azaz: „Iratkezelési és beiratkozási díj, Babeș–Bolyai Tudományegyetem, … Kar”, és a Doktori Tanulmányok Intézetéhez leadott dossziéhoz kell mellékelni. A felvételire való beiratkozáshoz szükséges dokumentumokat tartalmazó iratcsomókat a doktori iskolák titkárságain kell benyújtani; az ütemezést megfelelő időben közzé tesszük.

Felvételi díj mentesség4017/2018. július 6-i miniszteri rendelet

dr. Savu Veronica - doktori iskola referens
E-mail: veronica.savu@ubbcluj.ro
Telefon: 0763.563.833