Proiecte de cercetare

Departamentul de Sociologie
 • Studiu privind accesibilitatea serviciilor publice din municipiul Cluj-Napoca utilizând transportul public, necesare pentru proiectul “Creșterea transparenței decizionale și simplificarea procedurilor administrative pentru cetățeni – ANTO – CIIC”, lect. univ. dr. Cristian Pop, Cercetare, început în  2019
 • Triplex confinium – adresarea problemelor din educația superioară pentru arhitectură și planificarea urbană și explorarea discontinuităților la granițele dintre România, Ungaria și Serbia (lect. dr. Cristian Pop), Cod proiect 2019-1-RO01-KA203-063881, proiect de tip parteneriate strategice, început în anul 2019
 • Rețele cooperative strategice: O explorare a rețelelor de tehnologia informației din Cluj (conf. dr. Norbert Petrovici),  2018-2020, UEFISDI PN-III-P1-1.1-TE-2016-1691
 • SPiC – Studenți în Practică pentru o viitoare Carieră, 2018 – 2020, POCU/90/6.13/6.14/109139
 • Forme alternative de religiozitate, dezvoltare personală şi tehnici neo-liberale de constituire a sinelui: muncă şi spiritualitate în România (lect. dr. Sorin Gog, lect. dr. Anca Simionca), 2015-2017, UEFISCDI PN-II-RU-TE-2014
 • Connections: Road Infrastructure Developments and Diasporas in and around Romania (lect. dr. Florin Faje), 2015, ERSTE STIFTUNG/Vclei Dom, Contract Nr. 2/2015
 • European Union and the ethno-political construction of Roma Diaspora: human rights, citizenship and social inclusion (lect. dr. Sorin Gog), 2015, ERSTE STIFTUNG CNMP/ESTROM, Contract Nr. 13/2015
 • United Networks. Iniţiative integrate pentru incluziunea socială a categoriilor marginalizate (lect. dr. Cristina Raţ, conf. dr. Veres Valer, drd. Andrada Tobias), 2015-2016, În colaborare cu Asociaţia Caritas – Asistemţă Socială, finanţat prin programul Norway Grants CORAI și FRDS, mecanismul SEE, contract nr. 05/H/SEE/30.04.2015
 • http://www.caritas-ab.ro/ro/unitednetworks
 • Schimbare şi stabilitate în comportamentul electoral în România (prof. dr. Mircea Comşa), 2013-2014, Grant naţional UEFISCDI IDEI-PCE, Contract: PN-II-ID-PCE-2011-3-0669
 • Elaborarea planului de management integrat pentru situl de importanţă comunitară – Dealurile Clujului Est (conf. dr. Rudolf Poledna), 2013-2014, Contract AM POS Mediu ROSCI0295
 • Pilot Study: Developing a Common Methodology for Reference Budgets (lect. dr. Cristina Raţ), 2014-2015, Contract internaţional cu Applica Sprl, Belgia – finanțat de Comisia Europeană, Contract: 2248/05/02.2014
 • https://referencebudgets.eu
 • Spațializarea și rasializarea excluziunii sociale. Constituirea socială și culturală a “ghetourilor ţigăneşti” în România în context european (Director: prof. dr. Enikő Vincze, FSE-UBB. Colaboratori: lect. dr. Norbert Petrovici, lect. dr. Cristina Raţ, lect. dr. Anca Simionca), 2013-2014, Grant naţional UEFISCDI, Contract nr.: PN-II-ID-PCE-2011-3-0354
 • Strategia de dezvoltare a municipiului Cluj-Napoca, 2014-2020 (prof. dr. Traian Rotariu, prof. dr. Dan Chiribucă, lect. dr. Norbert Petrovici, lect. dr. Cristina Raţ), 2013-2014, Colaborare cu Primăria Municipiului Cluj-Napoca, fără finanţare
 • http://cmpg.ro
 • Ethnicity and Migration: A Social Historical Account of Romanian Immigration to Canada (prof. dr. Irina Culic), 2012, Grant al Academiei Române, Contract POSDRU 89/15/5/61104
 • Cercuri de afaceri locale în spații statale globale. Regimuri spațiale politice și economice de acumulare (lect. dr. Norbert Petrovici), 2012, Grant CNCSIS II, Contract nr. 422/2012,
 • Evaluarea participativă a situaţiei sociale şi economice din zona Pata-Rât şi Cantonului, Cluj-Napoca (lect. dr. Cristina Raţ), 2012, Colaborare cu United Nations Development Program (UNDP)
 • DEMOCHANGE and European Cities (conf. dr. Rudolf Poledna), 2012, Grant European, Contract 16943/D9ER
 • Status, Social Change and Development in Rural Migrants Communities from Romania (conf. dr. Gabriel Troc), 2012, Grant al Academiei Române, Contract POSDRU 89/15/5/61104
 • Career Flexibility beetween Personal Choice and Precariousness. The case of IT and HR professionals in Romania (lect.dr. Anca Simionca), 2012-2014, ERSTE STIFTUNG, Contract 2/2014

Departamentul de Asistenţă Socială

Departamentul de Sociologie şi Asistenţă Socială în limba maghiară