Proiecte de cercetare

Domeniul SociologieDomeniul Asistenţă Socială
 • Triplex confinium – adresarea problemelor din educația superioară pentru arhitectură și planificarea urbană și explorarea discontinuităților la granițele dintre România, Ungaria și Serbia (lect. dr. Cristi Pop), Cod proiect 2019-1-RO01-KA203-063881, proiect de tip parteneriate strategice, început în anul 2019
 • Rețele cooperative strategice: O explorare a rețelelor de tehnologia informației din Cluj (conf. dr. Norbert Petrovici),  2018-2020, UEFISDI PN-III-P1-1.1-TE-2016-1691
 • SPiC – Studenți în Practică pentru o viitoare Carieră, 2018 – 2020, POCU/90/6.13/6.14/109139
 • Forme alternative de religiozitate, dezvoltare personala si tehnici neo-liberale de constituire a sinelui: munca si spiritualitate in Romania (lect.dr. Sorin Gog, lect.dr. Anca Simionca), 2015-2017, UEFISCDI PN-II-RU-TE-2014
 • Connections: Road Infrastructure Developments and Diasporas in and around Romania (lect.dr. Florin Faje), 2015, ERSTE STIFTUNG/Vclei Dom, Contract Nr. 2/2015
 • European Union and the ethno-political construction of Roma Diaspora: human rights, citizenship and social inclusion (lect.dr. Sorin Gog), 2015, ERSTE STIFTUNG CNMP/ESTROM, Contract Nr. 13/2015
 • United Networks. Iniţiative integrate pentru incluziunea socială a categoriilor marginalizate (lect.dr.Cristina Raţ, conf.dr.Veres Valer, drd.Andrada Tobias), 2015-2016, În colaborare cu Asociaţia Caritas – Asistemţă Socială, finanţat prin programul Norway Grants CORAI și FRDS, mecanismul SEE, contract nr. 05/H/SEE/30.04.2015
 • http://www.caritas-ab.ro/ro/unitednetworks
 • Schimbare şi stabilitate în comportamentul electoral în România (prof.dr. Mircea Comşa), 2013-2014, Grant naţional UEFISCDI
 • IDEI-PCE, Contract: PN-II-ID-PCE-2011-3-0669
 • Elaborarea planului de management integrat pentru situl de importanţă comunitară – Dealurile Clujului Est (conf.dr. Rudolf Poledna), 2013-2014, Contract AM POS Mediu ROSCI0295
 • Pilot Study: Developing a Common Methodology for Reference Budgets (lect.dr. Cristina Raţ), 2014-2015, Contract internaţional cu Applica Sprl, Belgia – finanțat de Comisia Europeană, Contract: 2248/05/02.2014
 • https://referencebudgets.eu
 • Spațializarea și rasializarea excluziunii sociale. Constituirea socială și culturală a “ghetourilor ţigăneşti” în România în context european (Director: prof.dr. Enikő Vincze, FSE-UBB. Colaboratori: lect.dr. Norbert Petrovici, lect.dr. Cristina Raţ, lect.dr. Anca Simionca), 2013-2014, Grant naţional UEFISCDI, Contract nr.: PN-II-ID-PCE-2011-3-0354
 • Strategia de dezvoltare a municipiului Cluj-Napoca, 2014-2020 (prof.dr. Traian Rotariu, prof.dr. Dan Chiribucă, lect.dr. Norbert Petrovici, lect.dr. Cristina Raţ), 2013-2014, Colaborare cu Primăria Municipiului Cluj-Napoca, fără finanţare
 • http://cmpg.ro
 • Ethnicity and Migration: A Social Historical Account of Romanian Immigration to Canada (prof.dr. Irina Culic), 2012, Grant al Academiei Române, Contract POSDRU 89/15/5/61104
 • Cercuri de afaceri locale în spații statale globale. Regimuri spațiale politice și economice de acumulare (lect.dr. Norbert Petrovici), 2012, Grant CNCSIS II, Contract nr. 422/2012,
 • Evaluarea participativă a situaţiei sociale şi economice din zona Pata-Rât şi Cantonului, Cluj-Napoca (lect.dr Cristina Raţ), 2012, Colaborare cu United Nations Development Program (UNDP)
 • DEMOCHANGE and European Cities (conf.dr. Rudolf Poledna), 2012, Grant European, Contract 16943/D9ER
 • Status, Social Change and Development in Rural Migrants Communities from Romania (conf.dr. Gabriel Troc), 2012, Grant al Academiei Române, Contract POSDRU 89/15/5/61104
 • Career Flexibility beetween Personal Choice and Precariousness. The case of IT and HR professionals in Romania (lect.dr. Anca Simionca), 2012-2014, ERSTE STIFTUNG, Contract 2/2014

Eco3 este un proiect internațional de cercetare care se ocupă cu managementul sustenabilității și controlul ecologic în economia socială. Un parteneriat internațional format din patru universități și două companii din Austria, Republica Cehă, Germania și România lucrează în acest proiect finanțat Erasmus + la dezvoltarea unui modul didactic pentru calificarea viitorilor manageri în economia socială pe tema durabilității.