István Horváth

Departament: Departamentul de Sociologie şi Asistenţă Socială în limba maghiară

Titlu: Profesor universitar doctor

Adresa:Clădirea Sociologica, str. Dostoievski, nr. 34

Birou:

Email:istvan.horvath@ubbcluj.ro

Functia: Cadru didactic;

BioInteresePredarePublicațiiProiecte

 

Am început studiile elementare în 1972 la Sînsimion și am luat bacalaureatul în 1984 la liceul industrial numărul 2 (actualul Liceu Tehnologic “Joannes Kajoni”) din Miercurea Ciuc.

În 1987 m-am înscris la specializarea filozofie-istorie a Universității din Cluj, unde în 1989 toamna am luat ca specializare secundară sociologia. După licența din 1991 am obținut diploma de filozofie-sociologie.

Din toamna lui 1991 mi-am început cariera universitară, ca preparator, la nou structurată catedră de sociologie a Universității Babeș-Bolyai, începând să seminarizez la materiile de introducere în sociologie și teorii sociologice clasice, incluse de atunci în norma mea. În curând am preluat materia, pe atunci introdusă în curricula de sociologie: sociologia etnicității și a relațiilor interetnice. Momentul a fost consonant cu interesele mele de cercetare de atunci, marcând orientarea mea de cercetător, lista mea de publicații și activitatea mea de instituționalizare a cercetării.

Titlul de doctor a fost obținut în 2002 cu o teză cu titlul LIMBĂ, ETNICITATE, IDENTITATE, având ca și conducător inițial pe profesorul Gáll Ernő, teza fiind finalizată și susținută cu profesorul Vasile Muscă. Preocuparea, și desigur cursul bazat pe teza de doctorat comunicare, sociolingvistică și politici lingvistice fiind inițiat (și neîntrerupt de) atunci.

Activitatea mea în domeniul instituționalizării cercetării l-am început în 1993, devenind membru fondator al Centrului de Cercetare a Relațiilor Interetnice, un atelier de cercetare care a funcționat deopotrivă ca laborator în cadrul catedrei de sociologie și asociație de cercetare. În acest cadru am activat ca cercetător, director adjunct, director coordonator de programe de cercetare până în 2007. În cadrul mai multor programe instituționale și colaborări internaționale am avut oportunitatea să abordez mai multe aspecte din domeniul cercetării etnicității și relațiilor interetnice: căsătorii mixte etnic, etno-politică, sondaje privind relațiile interetnice, multilingvism minoritar, precum și migrația etnică. În legătură cu această ultimă preocupare de cercetare am dezvoltat cursul masteral de migrație internațională și piața muncii.

Dincolo de aspectele legate strict predare și cercetare am fost activ și în ceea ce privește managementul academic. Am fost între primii angajați la linia maghiară de la sociologie, asumând mai multe aspecte de gestionare și management academic. Mai mult, mă număr între fondatorii revistei de sociologie în limbă maghiară Erdélyi Társadalom (Societatea Transilvană), care funcționează din 2003 și al cărui redactor șef am fost la început. În 2001 am devenit prodecan la nou înființata Facultate de Sociologie și Asistență Socială (până în 2007-ig), devenind în 2013  profesor universitar în cadrul acesteia.

Din 2007 conduc Institutul pentru Studierea Problemelor Minorităților Naționale o instituție publică înființată în anul respectiv la Cluj.

 • studiul etniilor
 • migraţia
 • sociolingvistică
 • Teorii sociale I
 • Migraţie internaţională şi globalizarea pieței muncii
 • Migraţia internatională
 • Antropologie lingvistică și sociolingvistică
 • Conducere doctorat
Titlu
Citat de
Citat de
Anul
The culture of migration of rural Romanian youth
I Horváth
Journal of ethnic and migration studies 34 (5), 771-786, 2008
1942008
Facilitating Conflict Transformation: Implementation of the Recommendations of the OSCE high commissioner on National Minorities to Romania, 1993-2001
I Horváth
IFSH-Institut für Friedensforschung und Sicherheitspolitik, 2002
682002
Migration and its consequences for Romania
I Horváth, RG Anghel
Comparative Southeast European Studies 57 (4), 386-403, 2009
672009
From the unitary to the pluralistic: fine-tuning minority policy in Romania
I Horváth, A Scacco
Diversity in action: local public management of multi-ethnic communities in …, 2001
412001
SOCIOLOGIA MIGRATIEI
RG Anghel, I Horváth
Polirom Iaşi, 2009
34*2009
Diversity recognition and minority representation in Central and Southeast Europe: a comparative analysis
IG Székely, I Horváth
Nationalities Papers 42 (3), 426-448, 2014
292014
Kisebbségszociológia: alapfogalmak és kritikai perspektívák
H István
Presa Universitară Clujeană, 2006
27*2006
Depopulating semi-periphery? Longer term dynamics of migration and socioeconomic development in Romania
H István, K Tamás
Demográfia 58 (5), 91-132, 2015
26*2015
Raport de cercetare–SocioRoMap
I Horváth
O cartografiere a comunităţilor de romi din România, Cluj-Napoca, Editura …, 2017
23*2017
Demográfiai folyamatok, etno-kulturális és társadalmi reprodukció
G László, H István, K Tamás
Bityskey Botond (szerk.) Határon túli magyarság a 21. században. Konferencia …, 2010
22*2010
Migraţia internaţională a cetăţenilor români după 1989
I Horváth
Traian Rotariu & Vergil Voineagu (ed.) Inerţie şi schimbare. Dimensiuni …, 2012
21*2012
Focus migration: country profile Romania
I Horváth
Bundeszentrale für politische Bildung, Hamburgisches Weltwirtschaftsinstitut …, 2007
21*2007
Az erdélyi magyarok kétnyelvűsége: nyelvmentés és integráció között?
I Horváth
Erdélyi Társadalom, 7-23, 2003
192003
A romániai magyar kisebbség Magyarországra irányuló mozgása
H István
Korunk 2, 31-48, 2002
182002
Változó környezet állandósuló trendek? Erdély és Magyarország közötti migrációs folyamatok
H István
Uő.(szerk.) Erdély és Magyarország közötti migrációs folyamatok. Sapientia …, 2005
17*2005
Az erdélyi magyar fiatalok Magyarország irányú tanulási migrációja, 1990–2000
I Horváth
Erdélyi társadalom 2 (02), 59-84, 2004
162004
Unequal Accommodation of Minority Rights: Hungarians in Transylvania
T Kiss, IG Székely, T Toró, N Bárdi, I Horváth
Springer, 2018
152018
A romániai magyarok kétnyelvűsége: nyelvismeret, nyelvhasználat, nyelvi dominancia. Regionális összehasonlító elemzések
I Horváth
Erdélyi Társadalom 3 (01), 171-198, 2005
152005
Az etnikailag vegyes házasságok az erdélyi magyar lakosság körében: 1992-2002
H István
Kiss Tamás (szerk): Népesedési folyamatok az ezredfordulón Erdélyben …, 2004
15*2004
Rom sau țigan. Dilemele unui etnonim în spațiul românesc
I Horváth, N Lucian
Editura Institutului pentru Studierea Problemelor Minorităţilor Naţionale, 2012
14*2012
Vezi toate articolele

Membru al unei echipe de cercetare:

 • Membru în echipa de cercetare în perioada 2006-2008, în proiectul CEEX Disparități în utilizarea serviciilor de sănătate în regiunea de dezvoltare Nord-Vest. Patternuri și cauze socioeconomice, director de proiect prof. univ. dr. Livia Popescu.
 • Asistent interdisciplinar – management ştiinţific în perioada 2011-2012, în proiectul POSDRU Ştiinţele socio-umaniste în contextul evoluţiei globalizate – dezvoltarea şi implementarea programului de studii şi cercetare postdoctorală.
 • Partener principal Filiala Cluj Napoca a Academiei Române.