Adina Rebeleanu

Departament: Conducere

Titlu: Conferentiar universitar doctor

Adresa:Clădirea Mărăști, str. Anghel Saligny

Birou: 315

Email:adina.rebeleanu@ubbcluj.ro

Functia: Director de studii învăţământ la distanţă, specializarea asistenţă socială; Consiliul facultății; Senator; Tutore An 1 Asistenta socială; Responsabil de masterul: Asistenţă socială şi economie socială (ASLR);

BioInteresePredarePublicaţiiProiecte

Adina Rebeleanu este conferenţiar dr. în cadrul Departamentului de Asistenţă Socială, Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială, Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca. Este licenţiată în asistenţă socială şi drept, doctor în sociologie. Domenii de interes şi cercetare personală: cercetări comparative în domeniul problemelor sociale şi al politicilor sociale (în special politica socială de sănătate, problematica sărăciei, categorii de persoane expuse riscului marginalizării şi/sau excluderii sociale), teorii, modele şi metode de asistenţă socială actuale, noi perspective de abordare în domeniul asistenţei sociale, analiza legislaţiei în domeniul asistenţei şi protecţiei sociale (intenţii şi efecte), economie socială. Experienţă formare (participare în calitate de formator la training-uri destinate profesioniştilor din domeniul asistenţei sociale, organizate la nivel naţional), experienţă în organizarea şi coordonarea activităţilor de practică, domeniul asistenţă socială. Activităţi didactice la nivel licenţă: curs la disciplinele Introducere în asistenţa socială şi deontologie profesională, Probleme şi politici sociale, Legisaţie în asistenţă socială; la nivel masteral – curs şi seminarii disciplinele Strategii reabilitative şi metode de reintegrare a persoanelor delincvente, Economie socială şi asistenţă socială.

 • politici sociale
 • asistență socială
Titlu
Citat de
Citat de
Anul
Vulnerabilities of the socio-medical legal framework for the elderly
D Soitu, A Rebeleanu
Revista de Asistenta Sociala, 137, 2011
92011
Self-assessed health status and satisfaction with health care services in the new member states of the European Union
L Popescu, C Rat, A Rebeleanu
Studia UBB Sociologia 52 (2), 125-50, 2007
92007
Intergenerational solidarity in Romanian social and health care policies
A REBELEANU, D SOITU
Scientific Annals Of The “Alexandru Ioan Cuza” University, Iaşi. New Series …, 2012
72012
Asistenţa socială
M Roth, A Rebeleanu
Cadru conceptual şi aplicaţii practice (Social work. Conceptual framework …, 2007
72007
Bioethics and the identity of the human person
MG Buta, P Chirila, A Rebeleanu
Revista Romana de Bioetica 8 (3), 2010
62010
Bioetica si identitatea persoanei umane
MG Buta, P Chirila, A Rebeleanu
Revista Română de Bioetică 8 (3), 29-35, 2010
62010
Asistenţa socială. Cadru conceptual şi aplicaţii practice
M Roth, A Rebeleanu
Cluj: Presa Universitară Clujană, 2007
62007
Politicile publice sociomedicale, intre „vulnerabilitati” si „riscuri”
D Soitu, A Rebeleanu, L Oprea
Revista Romana de Bioetica 11 (1), 18-29, 2013
52013
Social and Medical Public Policies, between" Vulnerabilities" and" Risks
Ş Daniela, R Adina, O Liviu
Revista Romana de Bioetica 11 (1), 123-133, 2013
52013
Vulnerability in the Romanian Health Care System
A Rebeleanu
Vulnerability, Social Inequality and Health, Edicoes Colibri, CIDEHUS-UR …, 2010
52010
Equity and respect of the insured rights–implications related to the access to primary healthcare
A Rebeleanu, D Şoitu, C Gavrilovici, L Oprea
Rev. Rom. Bioet, 148-158, 2013
42013
PERCEPTIONS AND REPRESENTATIONS ON THE VULNERABILITY IN ACCESSING THE PRIMARY HEALTHCARE SERVICES.
D Şoitu, A Rebeleanu
Studia Universitatis Babes-Bolyai, Sociologia 57 (1), 2012
42012
Health Policy in the post-socialist Romania–Intentions vs. Achievements
A Rebeleanu
Studia Universitatis Babes-Bolyai-Sociologia 53 (2), 5-21, 2008
42008
Cadrul legislativ în asistenţa socială din România: prezent şi perspective
A Rebeleanu-Bereczki
Presa Universitară Clujeană, 2011
32011
Masterul de Asistență Socială și Economie Socială
A Rebeleanu
Revista de Economie Socială 3 (5), 167-170, 2013
22013
Actualitatea şi importanţa economiei sociale în asigurarea echităţii accesului la servicii de sănătate
A Rebeleanu
Revista de economie socială 3 (1), 101-110, 2013
22013
Legislative Retrospect of Volunteering in Romania
AD Rebeleanu, PC NICOARÃ
Scientific Annals of the “Alexandru Ioan Cuza” University, Iaşi. New Series …, 2011
22011
Krátké dějiny maďarské sociologie v letech 1948–1989
V Szabari
Sociologický časopis/Czech Sociological Review 41 (04), 659-673, 2005
22005
Disparităţi la nivelul stării de sănătate între rural şi urban–situaţie şi alternative
A Rebeleanu
Studia Universitatis Babes-Bolyai-Sociologia 50 (2), 151-172, 2005
22005
Perceptions of the Family Receiving Social Benefits Regarding Access to Healthcare
A Rebeleanu, DT Soitu
Recent Trends in Social Systems: Quantitative Theories and Quantitative …, 2017
12017
Vezi toate articolele

Granturi individuale sau burse postdoctorale:

 • Bursă postdoctorală oct.2010 – martie 2013, Proiectul “Studii postdoctorale în domeniul eticii politicilor de sănătate”, contract POSDRU/89/1.5/S/61879. co-finanţat prin Fondul Social European, Programul Sectorial de Dezvoltare a resurselor umane 2007-2013

Membru al unei echipe de cercetare:

 • SEE, Socio-graphic mapping of the Roma Communities in Romania for a community-level monitoring of changes with regards to Roma Integration, ISPMN, 2014, Bunastarea oamenilor din Europa, gradul de ocupare al fortei de munca, coeziunea sociala si dezvoltarea durabila , Romania, 2014-2016 (director prof. Horvath Istvan)
 • Models of Child Health Appraised MOCHA, 42500 EURO, altele nationale, PEDIATRIE , Rebeleanu Adina/membru echipa, Costin Cristina Elena/membru echipa, Marcoci Alina-Dumitrita/membru echipa , Child Health/Imperial College London/ partener (director prof. Maria Roth)
 • COST Action IS 1409/2014 Gender and healthy impacts of policies extending working life in western countries (coordinator pentru UBB, membru Comitetul de management al Acţiunii)
 • Socioeconic inequalities in mortality : evidence and policies in cities of Europe, altele nationale, SOCIOLOGIE , Haragus(Cioca) Mihaela/membru echipa, Popescu Livia/membru echipa, Rebeleanu Adina/membru echipa, Muresan Cornelia/membru echipa , Agència de Salut Pública de Barcelona/Agència de Salut Pública de Barcelona / partener
 • FP7- Health-2009: Single Stage, European Child Health Research Platform Coordination and Support Action Proiect: RICHE- a platform and inventory for child health research in Europe Nr: 242181/ 2010 (Livia Popescu. Coord local), Instituţia coord. Dublin City University Irlanda
 • Disparitati in utlizarea serviciilor de sanatate in regiunea de dezvoltare Nord-Vest. Pattern-uri si cauze socioeconomice, 853560 RON, CEEX nr. 157/2006, Livia Popescu (coord) , UBB, Catedra de Sanatate publica si management/UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE IULIU HATIEGANU DIN CLUJ-NAPOCA/ partener
 • Impactul transformarilor politice, sociale, economice, culturale si ideationale asupra evolutiilor recente ale comportamentului demografic legat de familie. Romania in perspectiva comparativa internationala, 285400000 ROL, CNCSIS, Mureşan C. (coord.), …, Rebeleanu Adina/membru echipa
 • Impactul transformarilor politice, sociale, economice, culturale si ideationale asupra evolutiilor recente ale comportamentului demografic legat de familie. Romania in perspectiva comparativa internationala, 285400000 ROL, CNCSIS, Mureşan C. (coord.), …, Rebeleanu Adina/membru echipa
 • Incluziunea socială şi accesul pe piaţa muncii a persoanelor cu dizabilităţi psihice severe, ACCESEGAL, 250000 RON , Rebeleanu Adina/membru echipa, …, INSTITUTUL DE CERCETARE PENTRU INSTRUMENTATIE ANALITICA DIN CLUJ-NAPOCA/INSTITUTUL DE CERCETARE PENTRU INSTRUMENTATIE ANALITICA DIN CLUJ NAPOCA/ partener , SCOALA NATIONALA DE SANATATE PUBLICA SI MANAGEMENT SANITAR BUCURESTI/SIAT SA DIN BUCURESTI/ partener, UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI CLUJ-NAPOCA/UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA/ partener, UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE IULIU HATIEGANU DIN CLUJ-NAPOCA/UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE IULIU HATIEGANU DIN CLUJ-NAPOCA/ partener
 • Community Care Approach: A Strategy for Social Inclusion, Programul Leonardo da Vinci, 2006-2008, coord. Local Szabo Bela,.. Rebeleanu Adina/membru echipa, ….31255 Euro, parteneri:Public University of Navarra/Universidad Pública de Navarra; Spania/ partener , Széchenyi István Egyetem/SZÉCHENYI ISTVÁN University Gyor; Ungaria/ partener , Városi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat/Family Aid and Child Welfare Services of Hajdúhadház; Ungaria/ partener , Vilnius University Faculty of Philosophy/Vilnius University Faculty of Philosophy; Lituania/ partener, Solna City (SC)/Solna City (SC); Suedia/ partener , Facultatea de Sociologie/Universitatea Debrecen; Ungaria / partener, Katholieke Hogeschool/Katholieke Hogeschool; Belgia/ partener, “EURO-TRAINING/“EURO-TRAINING; Bulgaria/partener, Katholische
 • Community vocational training action programme, proiect pilot “Establishing for European Center for the Integration on Institutionalized Children” coord. Local Maria Roth (Programul Leonardo da Vinci, CE)…Rebeleanu A./membru echipă…