Adriana Teodorescu

Departament: Departamentul de Asistență Socială

Titlu: Lector universitar doctor

Adresa:Clădirea Mărăști, str. Anghel Saligny

Birou: 303

Email:adriana.teodorescu@ubblcluj.ro

Functia: Tutore An 1 Asistenta socială;

BioInteresePredarePublicaţiiCercetare

Adriana Teodorescu are un doctorat Literatură Comparată (2011) și un doctorat în Sociologie (2020), ambele obținute la Universitatea Babeș-Bolyai. Din 2019 este ambasador pentru România al ASDS (The Association for the Study of Death and Society, UK). Din 2022 este fondator și editor al jurnalului academic “Eastern and North European Journal of Death Studies”. În calitate de cercetător în științe sociale și umaniste, a publicat numeroase articole în jurnale academice prestigioase, precum și capitole în volume colective internaționale, a organizat conferințe internaționale în țară și străinătate.

 • Gerontologie Socială
 • Sociologia Comunicării
 • Digital Sociology
 • Death Studies
 • Studii de Gen

 • Gerontologie Socială
 • Îmbătrânirea astăzi. Perspective sociologice
 • Sociologia Comunicării
 • Probleme Sociale
 • Metode și tehnici de cercetare socială

Titlu
Citat de
Citat de
Anul
Death representations in literature: Forms and theories
A Teodorescu
Cambridge Scholars Publishing, 2015
202015
Cultural encyclopedia of the breast
MD Smith
Rowman & Littlefield, 2014
162014
Digital Leisure in Later Life: Facebook Use among Romanian Senior Citizens.
D Chiribuca, A Teodorescu
Revista de Cercetare si Interventie Sociala 69, 2020
122020
A PLACE FOR THE DEAD:‘ANGELS’AND ‘HEAVEN’
T Quartier
Dying and death in 18th-21st century Europe, 43, 2011
112011
Death in contemporary popular culture
A Teodorescu, MH Jacobsen
Routledge, 2019
92019
The Women-Nature Connection as a Key Element in the Social Construction of Western Contemporary Motherhood
A Teodorescu
Women and Nature? Beyond Dualism in Gender, Body, and Environment, 77-95, 2017
92017
The paradox of mortality: Death and perpetual denial
D Kundu
Death representations in literature: Forms and theories, 8-23, 2015
92015
Dying and Death in 18th-21st Century Europe: Volume 2
C Rotar, M Rotar
Cambridge scholars publishing, 2014
92014
‘A stark and lonely death’: Representations of dying alone in popular culture 1
G Caswell
Death in contemporary popular culture, 38-50, 2019
82019
Old people in Romanian new media: From undermined identities to social death. A case study
A Teodorescu, D Chiribuca
Revista de Cercetare si Interventie Sociala 60, 188, 2018
72018
When the future is not bright: Social and political stakes in discussing childhood cancer in Romanian media
A Teodorescu, D Chiribucă
Children 6 (11), 126, 2019
52019
Celebrity deaths and the thanatological imagination
R Penfold-Mounce
Death in contemporary popular culture, 51-64, 2019
42019
Is Literature a slap in the face of Death?
A Teodorescu
Death representations in literature, Cambridge Scholars Publishing …, 2015
42015
Symbolic Immortality through Nature. The Deconstruction of a Myth-A thanatological perspective*-
A Teodorescu
Philobiblon 17 (2), 378, 2012
42012
The contemporary imaginary of work: Symbolic immortality within the postmodern corporate discourse
A Teodorescu
Postmortal Society, 114-137, 2017
32017
Maternitatea în spaţiul românesc: mecanisme şi reprezentări socio-culturale
A Teodorescu
Institutul European, 2017
32017
The Blog as an Instrument of Deconstructing the Mass Culture Stereotypes of Postmodern Motherhood. Two Case Studies
A Teodorescu
Caietele Echinox, 156-170, 2015
32015
Lithuanian funeral customs durring the end of the 19th-21st centuries: From tradition to innovations
R Račiūnaitė-Paužuolienė
Dying and death in 18th-21st century Europe/editors: Marius Rotar, Adriana …, 2014
32014
Death representation in literature. Cultural illusions and theoretical principles
A Teodorescu
Studia Universitatis Babes-Bolyai-Philologia 57 (4), 5-22, 2012
32012
The duck, the cat and the rabbit: looking at death in picture books for young children
M JACKSON
Death within the Text: Social, Philosophical and Aesthetic Approaches to …, 2019
22019
Vezi toate articolele

 • Cercetător (sociologie, gerontologie socială) în cadrul: COVERAGE EU Network, University of Lille (ULR 2694 – METRICS), din partea Universității Babeș-Bolyai – ianuarie 2021 – prezent, team-lead al echipei UBB
 • Cercetător postdoctoral la Universitatea „Petru Maior” din Târgu-Mureș, Facultatea de Științe și Litere (coord. prof. univ. dr. Iulian Boldea), în proiectul „Sistem integrat de îmbunătățire a calității cercetării doctorale și postdoctorale din România și de promovare a rolului științei în societate”: POSDRU/159/1.5/S/133652. – iulie 2014 – decembrie 2015 (inițial oct 2015, extins până în dec.)
 • Cercetător la Centrul de cercetări istorice și politologice „Iuliu Maniu”, Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia, în cadrul proiectului CNCS-UEFISCDI, grant number 54/2011 – PNII TE, CNCS-UEFISCDI (title: Historical Aspects and Contemporary Issues of Cremation in Romania – octombrie 2011 – noiembrie 2014
 • Doctorand POSDRU (cu bursă) cu frecvență în literatură comparată, cu teza: Poetica morții ca principiu dialogic în opera lui Camus și a lui Sartre, Universitatea Babeș-Bolyai, Facultatea de litere, Cluj-Napoca.

POSDRU/6/1.5/S/4: „STUDII DOCTORALE, FACTOR MAJOR DE DEZVOLTARE AL CERCETĂRILOR SOCIO-ECONOMICE ȘI UMANISTE” – octombrie 2008 – septembrie 2011