Andrada Tobias

Departament: Departamentul de Sociologie

Titlu: Lector universitar doctor

Adresa:Clădirea Mărăști, str. Anghel Saligny

Birou: 11

Email:andrada.tobias@ubbcluj.ro

Functia: Cadru didactic; Tutore An 1 Antropologie; Tutore An 1 Sociologie;

BioInteresePredareCercetarePublicaţii

Andrada Tobias a obținut titlul de doctor în sociologie în 2018 și din 2020 este lector în cadrul Facultății de Sociologie și Asistență Socială. Din 2011 încoace, temele de cercetare cărora s-a dedicat au vizat practicile de loisir și dezvoltarea metodologiei de cercetare, specifică acestui domeniu de studiu.

  • sociologia loisirului
  • inegalităţi sociale
  • designul cercetării
  • Metode și tehnici de cercetare sociologică
  • Design-ul și practica cercetării sociologice
  • Sociolog – (2020 – prezent) Horizon 2020: Proiect UpLift (870898) – Urban PoLicy Innovation to address inequality with and for Future generaTions/ Căi și politici urbane pentru combaterea inegalităților în rândul generațiilor viitoare.
  • Asistent cercetare științifică (2015-2017).Tinere Echipe „Forme alternative de religiozitate, dezvoltare personală şi tehnici neo-liberale de constituire a sinelui: munca și spiritualitate în Romania”, PNII-RU-TE-2014-4-2515. Universitatea Babeș-Bolyai.
  • Asistent cercetare sociologică (2015-2016) FRDS-EEA GRANTS-SEE. United Networks. Inițiative integrate pentru incluziunea socială a comunităților marginale. Cod proiect: PEH100.
  • Coordonator proiect (2014-2017). SocioRoMap – Socio-graphic mapping of the Roma Communities in Romania for a community-level monitoring of changes with regard to Roma integration/ Cartografierea sociografică a comunităţilor de romi din România pentru o monitorizare la nivel comunitar a schimbărilor privind integrarea romilor, Mecanismul Financiar Norvegian nr. Contract RO_25_04-25_18_09_2014. Promotorul acestui proiect a fost Institutul pentru Studierea Problemelor Minorităților Naționale (ISPMN), iar Centrul de Cercetare a Relațiilor Interetnice (CCRIT) a ocupat poziția de partener, alături de Fundația pentru o Societate Deschisă. Participatory Assessement of the Social Situation of the Pata-Rât and Cantonului Area, Cluj-Napoca. Initiativa integrata pentru incluziunea sociala a comunitatilor marginalizate.United Nations Development UNDP si Universitatea Babeș-Bolyai Cluj-Napoca.
Titlu
Citat de
Citat de
Anul
Steps on life change and spiritual transformation: The project of the self
A Tobias
Studia Universitatis Babes-Bolyai-Sociologia 61 (2), 125-144, 2016
52016
Cât și cum utilizăm timpul liber: o perspectivă sociologică asupra timpului liber în România
A Tobias
Anuarul Institutului de Istorie» George Baritiu «din Cluj-Napoca-Seria …, 2019
22019
Focus on Sociology of Leisure: From Theory to Daily Life
A Tobias
Revista Universitară de Sociologie 16 (1), 225-240, 2020
12020
Mapping Deprivation in Rural Areas from Transylvania: Reflections on a Methodological Exercise
C Raţ, A Tobias, V Veres
Studia Universitatis Babes-Bolyai Sociologia 6 (2), 85-112, 2015
12015
The worthy employee: Serious leisure through alternative forms of spirituality
A Tobias
Soc. & Soc. Work Rev. 4, 100, 2020
2020
Healthy and Somewhat Wealthy: The Lived Experience of Successful Aging
A Tobias
Studia Universitatis Babes-Bolyai-Sociologia 65 (2), 77-96, 2020
2020
Vezi toate articolele