Mihai Bogdan Iovu

Departament: Conducere

Titlu: Conferentiar universitar doctor

Adresa:Clădirea Mărăști, str. Anghel Saligny

Birou: 313

Email:mihai.iovu@ubbcluj.ro

Functia: Consiliul facultății;

BioInteresePredarePublicaţiiProiecte

Conf. univ. dr. habil. Mihai-Bogdan IOVU este cadru didactic al departamentului de Asistență socială din 2010, licențiat în Asistență Socială (2006). A absolvit un master în Sociologie – Copiii și copilăria în societățile în schimbare: Abordare multidisciplinară (2007) și în Științe Politice – Proiectarea cercetării și analiza datelor în științele sociale (2009), iar doctoratul l-a obținut în Sociologie la Universitatea Babeș-Bolyai Cluj-Napoca (2010) cu o temă analizând abuzul și neglijarea copilului în familia românească. Formarea sa a fost completată de un stagiu postdoctoral la Rutgers, the Sate University of New Jersey în domeniul asistenței sociale prin intermediul unei burse Junior Fulbright (2010-2011) și printr-un stagiu de 3 luni la Freie Universität Berlin în domeniul drepturilor copilului (2012-2013). Din 2017 este conducător de doctorat în cadrul Școlii Doctorale de Sociologie a Universității Babeș-Bolyai. Din 2013 este membru în Colegiul Național al Asistenților Sociali din România și din 2016 membru în comisa de cercetare a acestuia. 

 • Drepturile copilului;
 • Practica asistenței sociale bazată pe dovezi;
 • Formarea asistenților sociali.
Titlu
Citat de
Citat de
Anul
Emotional intelligence and life satisfaction in Romanian university students: The mediating role of self-esteem and social support
PL Runcan, MB Iovu
Revista de cercetare si interventie sociala 40, 137-148, 2013
462013
Constructing future expectations in adolescence: relation to individual characteristics and ecological assets in family and friends
MB Iovu, PT Hărăguș, M Roth
International Journal of Adolescence and youth 23 (1), 1-10, 2018
222018
Adolescents’ positive expectations and future worries on their transition to adulthood
MB Iovu
Procedia-Social and Behavioral Sciences 149, 433-437, 2014
152014
Renaşterea unei profesii sau Despre cum este să fii asistent social în România?
F Lazăr, LC Dégi, MB Iovu
Tritonic, 2016
132016
Evidence-based practice: knowledge, attitudes, and beliefs of social workers in Romania
MB Iovu, P Runcan
Revista de cercetare si interventie sociala 38, 54-70, 2012
132012
A study of the attitudes, self-efficacy, effort and academic achievement of social work students towards research methods and statistics: A diachronic approach
MB Iovu, P Runcan, R Runcan
Revista de Asistenta Sociala, 103, 2015
102015
The role played by the social environment within the future’s plans of youth
A Muntean, M Roth, MB Iovu
Revista de cercetare si interventie sociala 28, 7-22, 2010
92010
Senior high school students’ job planning for the future: what factors really matter?
MB Iovu
Revista de Asistenţă socială, 59-70, 2013
82013
Usage of human rights practice by Romanian social workers
MB Iovu
International Social Work, 0020872819828429, 2019
72019
Future expectations of senior high schoolers in Romania
MB Iovu
International Journal of Adolescence and Youth 20 (4), 518-527, 2015
72015
Evidence-based practice among Romanian social workers: Attitudes, utilization, and barriers
MB Iovu, C Goian, PL Runcan
Journal of evidence-informed social work 12 (5), 524-533, 2015
62015
How do high school seniors see their future? Parental and peer influences on their personal and professional plans
MB Iovu
Social Change Review 12 (1), 25-42, 2014
62014
Maltratarea copilului în familia românească: de la teorie la practică
MB Iovu
Presa Universitară Clujeană, 2011
62011
Family Functioning in Maltreating Families: Implications for Parenting Programs
IM Bogdan
Revista de cercetare şi intervenţie socială, 127-143, 2011
62011
The Study of Drawing and Painting Abilities in Preschool Children.
ME Dulama, MB Iovu, A Rus
Acta Didactica Napocensia 5 (3), 23-30, 2012
52012
Intentions to engage in evidence-based practice among undergraduate social work students: Preliminary findings from Romania
MB Iovu
Journal of evidence-informed social work 12 (3), 302-309, 2015
42015
Current issues and future directions in evidence-based child protection practices: A view from Romania
MB Iovu
Journal of evidence-based social work 10 (5), 389-395, 2013
42013
CHILDREN'S OPINION ON DAY CARE CENTER
MA Breaz, I Mihai
Agora Psycho-Pragmatica 12 (1), 115-127, 2018
32018
An Exploratory Case Study of the Religiosity, Spirituality and Death Attitudes in Two Romanian Elderly Day Centres
MB Iovu, R Mocean, R Runcan, P Runcan
Revista de Asistenta Sociala, 47, 2015
32015
The potential use of computer-assisted qualitative data analysis software (CAQDAS) to analyze children's perceptions of maltreating families
MB Iovu, PL Runcan
Revista De Asistenta Sociala, 67, 2012
32012
Vezi toate articolele

Burse și granturi individuale

 • 2011-2013. Bursă postdoctorală (18 luni) Universitatea Babeș-Bolyai Cluj-Napoca, Experienţa maltratării copilului în familie. Studiu asupra copiilor din România cu istorie oficială de abuz (POSDRU 89/1.5/S/60189),
 • 2010-2011. Bursă Junior Fulbright (9 luni). School of Social Work, Rutgers, the State University of New Jersey (IIE grantee ID 15102117)
 • 2007-2010. Abuzul şi neglijarea copilului în familia românească. O perspectivă ecologică (BD #398),
 • 2017: Proiect de mobilitate pentru cercetători – acces la infrastructura de cercetare – Rutgres, the State University of New Jersey (PNIII-P1-1.1.-MC-2017-0858)
 • 2018: Proiect de mobilitate pentru cercetători – participare conferință ISA Toronto (PNIII-P1-1.1.-MC-2018-0093)
 • 2018: Mobilitate EEA pentru stabilirea de parteneriate între cercetătorii din Statele Donatoare și România în vederea dezvoltării de Proiecte colaborative de cercetare (EEA-MG-RO-NO-2018-0105)

Membru echipe de cercetare:

 • 2015-2016 Participation, Experience and Empowerment of Roma Youth, PEER (JUST/2013/FRAC/AG/6230), Director proiect: Maria Roth
 • 2014-2015. Inclusiv: Rețea de centre suport pentru integrarea persoanelor vulnerabile pe piața muncii în 6 regiuni din România (POSDRU/165/6.2/S/142913), Director proiect UBB: Cristina Baciu
 • 2011-2014. Rezultante ale adolescenţei. O analiză longitudinală aefectelor mediului social asupra tranziţiilor de succes către viaţa adultă. (PN-II-ID-PCE-2011-3-0543), Director proiect: Maria Roth
 • 2007-2010. Diagnosticul social al performanţei şcolare prin ScalaSocială a Succesului Şcolar (SSP-Ro) şi proiectarea unor metode de intervenţievalidate prin cercetare (#91063), Director proiect: Maria Roth
 • 2007-2009. Child Rights Education Development – Moldova and Serbia (CREDMOS #52008_2006), Responsabil pentru România: Maria Roth
 • 2008. Child Abuse and Violence against Children – Services of Intervention (UNICEF#30958), Director proiect: Maria Roth
 • 2018-2019: Abordarea bioeconomică a agenților antimicrobieni – utilizare și rezistență (PNIII-P1-1.2.-PCCDI-2017-0361). Responsabil Proiect UBB: Dégi László Csaba
 • 2018-2019: SPiC – Studenți în Practică pentru o viitoare Carieră (POCU 90/6.13/6.14/ 109139). Manager proiect: dr. Teodora Raț