Facultate
Caută
Close this search box.

Mihai Bogdan Iovu

Bio:

Conf. univ. dr. habil. Mihai-Bogdan IOVU este cadru didactic al departamentului de Asistență socială din 2010. Licențiat în Asistență Socială (2006), doctoratul l-a obținut în domeniul Sociologie la Universitatea Babeș-Bolyai Cluj-Napoca (2010) cu o temă privind maltratarea copilului. Formarea sa profesională a fost completată de două stagii de cercetare în SUA la Rutgers, the State University of New Jersey prin intermediul unor burse Fulbright (2010-2011 și 2022) și un stagiu de 3 luni la Freie Universität Berlin (2012-2013). Din 2016 este conducător de doctorat în domeniul Sociologie și din 2019 în domeniul Asistență Socială, în prezent fiind titular al Școlii Doctorale de Sociologie a Universității Babeș-Bolyai și asociat Școlii doctorale de Asistență socială din cadrul Universității de Vest Timișoara. Este membru în comisia de cercetare a Colegiului Național al Asistenților Sociali din România fiind implicat în diverse proiecte de cercetare privind forța de muncă din domeniu.

Adresă:
Clădirea Mărăști, B-dul 21 Dec. 1989 Nr. 128, Cluj-Napoca
Birou:
313
Email:
Program audiență​

Marti 18-20 | mihai.iovu@ubbcluj.ro

Online cu programare prealabilă pe MsTeams: 8s0myrh

Publicații

Proiecte

Burse și granturi individuale

 • 2011-2013. Bursă postdoctorală (18 luni) Universitatea Babeș-Bolyai Cluj-Napoca, Experienţa maltratării copilului în familie. Studiu asupra copiilor din România cu istorie oficială de abuz (POSDRU 89/1.5/S/60189),
 • 2010-2011. Bursă Junior Fulbright (9 luni). School of Social Work, Rutgers, the State University of New Jersey (IIE grantee ID 15102117)
 • 2007-2010. Abuzul şi neglijarea copilului în familia românească. O perspectivă ecologică (BD #398),
 • 2017: Proiect de mobilitate pentru cercetători – acces la infrastructura de cercetare – Rutgres, the State University of New Jersey (PNIII-P1-1.1.-MC-2017-0858)
 • 2018: Proiect de mobilitate pentru cercetători – participare conferință ISA Toronto (PNIII-P1-1.1.-MC-2018-0093)
 • 2018: Mobilitate EEA pentru stabilirea de parteneriate între cercetătorii din Statele Donatoare și România în vederea dezvoltării de Proiecte colaborative de cercetare (EEA-MG-RO-NO-2018-0105)

Membru echipe de cercetare:

 • 2015-2016 Participation, Experience and Empowerment of Roma Youth, PEER (JUST/2013/FRAC/AG/6230), Director proiect: Maria Roth
 • 2014-2015. Inclusiv: Rețea de centre suport pentru integrarea persoanelor vulnerabile pe piața muncii în 6 regiuni din România (POSDRU/165/6.2/S/142913), Director proiect UBB: Cristina Baciu
 • 2011-2014. Rezultante ale adolescenţei. O analiză longitudinală aefectelor mediului social asupra tranziţiilor de succes către viaţa adultă. (PN-II-ID-PCE-2011-3-0543), Director proiect: Maria Roth
 • 2007-2010. Diagnosticul social al performanţei şcolare prin ScalaSocială a Succesului Şcolar (SSP-Ro) şi proiectarea unor metode de intervenţievalidate prin cercetare (#91063), Director proiect: Maria Roth
 • 2007-2009. Child Rights Education Development – Moldova and Serbia (CREDMOS #52008_2006), Responsabil pentru România: Maria Roth
 • 2008. Child Abuse and Violence against Children – Services of Intervention (UNICEF#30958), Director proiect: Maria Roth
 • 2018-2019: Abordarea bioeconomică a agenților antimicrobieni – utilizare și rezistență (PNIII-P1-1.2.-PCCDI-2017-0361). Responsabil Proiect UBB: Dégi László Csaba
 • 2018-2019: SPiC – Studenți în Practică pentru o viitoare Carieră (POCU 90/6.13/6.14/ 109139). Manager proiect: dr. Teodora Raț

Accessibility Toolbar

Facultatea de Sociologie și Asistență Socială