Mihai Bogdan Iovu

Departament: Conducere

Titlu: Conferentiar universitar doctor

Adresa:Clădirea Mărăști, str. Anghel Saligny

Birou: 313

Email:mihai.iovu@ubbcluj.ro

Functia: Consiliul facultății;

BioInteresePredarePublicaţiiProiecte

Conf. univ. dr. habil. Mihai-Bogdan IOVU este cadru didactic al departamentului de Asistență socială din 2010, licențiat în Asistență Socială (2006). A absolvit un master în Sociologie – Copiii și copilăria în societățile în schimbare: Abordare multidisciplinară (2007) și în Științe Politice – Proiectarea cercetării și analiza datelor în științele sociale (2009), iar doctoratul l-a obținut în Sociologie la Universitatea Babeș-Bolyai Cluj-Napoca (2010) cu o temă analizând abuzul și neglijarea copilului în familia românească. Formarea sa a fost completată de un stagiu postdoctoral la Rutgers, the Sate University of New Jersey în domeniul asistenței sociale prin intermediul unei burse Junior Fulbright (2010-2011) și printr-un stagiu de 3 luni la Freie Universität Berlin în domeniul drepturilor copilului (2012-2013). Din 2017 este conducător de doctorat în cadrul Școlii Doctorale de Sociologie a Universității Babeș-Bolyai. Din 2013 este membru în Colegiul Național al Asistenților Sociali din România și din 2016 membru în comisa de cercetare a acestuia. 

 • Drepturile copilului;
 • Practica asistenței sociale bazată pe dovezi;
 • Formarea asistenților sociali.
Titlu
Citat de
Citat de
Anul
Emotional intelligence and life satisfaction in Romanian university students: The mediating role of self-esteem and social support
PL Runcan, MB Iovu
Revista de cercetare si interventie sociala 40, 137-148, 2013
682013
Constructing future expectations in adolescence: relation to individual characteristics and ecological assets in family and friends
MB Iovu, PT Hărăguș, M Roth
International Journal of Adolescence and youth 23 (1), 1-10, 2018
492018
Adolescents’ positive expectations and future worries on their transition to adulthood
MB Iovu
Procedia-Social and Behavioral Sciences 149, 433-437, 2014
242014
A study of the attitudes, self-efficacy, effort and academic achievement of social work students towards research methods and statistics: A diachronic approach
MB Iovu, P Runcan, R Runcan
Revista de Asistenta Sociala, 103, 2015
202015
Renaşterea unei profesii sau Despre cum este să fii asistent social în România?
F Lazăr, LC Dégi, MB Iovu
Tritonic, 2016
192016
Evidence-based practice: knowledge, attitudes, and beliefs of social workers in Romania
MB Iovu, P Runcan
Revista de cercetare si interventie sociala 38, 54-70, 2012
162012
Association between Facebook Use, Depression and Family Satisfaction: A Cross-Sectional Study of Romanian Youth
MB Iovu, R Runcan, P Runcan, F Andrioni
Iranian Journal of Public Health 49 (11), 2111-2119, 2020
132020
The role played by the social environment within the future’s plans of youth
A Muntean, M Roth, MB Iovu
Revista de cercetare si interventie sociala 28, 7-22, 2010
132010
Evidence-based practice among Romanian social workers: Attitudes, utilization, and barriers
MB Iovu, C Goian, PL Runcan
Journal of evidence-informed social work 12 (5), 524-533, 2015
122015
Usage of human rights practice by Romanian social workers
MB Iovu
International Social Work 64 (4), 481-495, 2021
112021
The prevalence and burden of mental and substance use disorders in Romania: Findings from the Global Burden of Disease Study 2016.
MB Iovu, MA Breaz
Psychiatria Danubina 31 (4), 457-464, 2019
112019
Senior high school students’ job planning for the future: what factors really matter?
MB Iovu
Revista de Asistenţă socială, 59-70, 2013
102013
Future expectations of senior high schoolers in Romania
MB Iovu
International Journal of Adolescence and Youth 20 (4), 518-527, 2015
82015
Intentions to engage in evidence-based practice among undergraduate social work students: Preliminary findings from Romania
MB Iovu
Journal of evidence-informed social work 12 (3), 302-309, 2015
82015
How do high school seniors see their future? Parental and peer influences on their personal and professional plans
MB Iovu
Social Change Review 12 (1), 25-42, 2014
72014
The Study of Drawing and Painting Abilities in Preschool Children.
ME Dulama, MB Iovu, A Rus
Acta Didactica Napocensia 5 (3), 23-30, 2012
72012
Back from the ashes of communism: The rebirth of the social work profession in Romania
F Lazăr, E Lightfoot, MB Iovu, LC Dégi
The British Journal of Social Work 51 (1), 340-356, 2021
62021
Current issues and future directions in evidence-based child protection practices: A view from Romania
MB Iovu
Journal of Evidence-Based Social Work 10 (5), 389-395, 2013
62013
Maltratarea copilului în familia românească: de la teorie la practică
MB Iovu
Presa Universitară Clujeană, 2011
62011
Family Functioning in Maltreating Families: Implications for Parenting Programs
IM Bogdan
Revista de cercetare şi intervenţie socială, 127-143, 2011
62011
Vezi toate articolele

Burse și granturi individuale

 • 2011-2013. Bursă postdoctorală (18 luni) Universitatea Babeș-Bolyai Cluj-Napoca, Experienţa maltratării copilului în familie. Studiu asupra copiilor din România cu istorie oficială de abuz (POSDRU 89/1.5/S/60189),
 • 2010-2011. Bursă Junior Fulbright (9 luni). School of Social Work, Rutgers, the State University of New Jersey (IIE grantee ID 15102117)
 • 2007-2010. Abuzul şi neglijarea copilului în familia românească. O perspectivă ecologică (BD #398),
 • 2017: Proiect de mobilitate pentru cercetători – acces la infrastructura de cercetare – Rutgres, the State University of New Jersey (PNIII-P1-1.1.-MC-2017-0858)
 • 2018: Proiect de mobilitate pentru cercetători – participare conferință ISA Toronto (PNIII-P1-1.1.-MC-2018-0093)
 • 2018: Mobilitate EEA pentru stabilirea de parteneriate între cercetătorii din Statele Donatoare și România în vederea dezvoltării de Proiecte colaborative de cercetare (EEA-MG-RO-NO-2018-0105)

Membru echipe de cercetare:

 • 2015-2016 Participation, Experience and Empowerment of Roma Youth, PEER (JUST/2013/FRAC/AG/6230), Director proiect: Maria Roth
 • 2014-2015. Inclusiv: Rețea de centre suport pentru integrarea persoanelor vulnerabile pe piața muncii în 6 regiuni din România (POSDRU/165/6.2/S/142913), Director proiect UBB: Cristina Baciu
 • 2011-2014. Rezultante ale adolescenţei. O analiză longitudinală aefectelor mediului social asupra tranziţiilor de succes către viaţa adultă. (PN-II-ID-PCE-2011-3-0543), Director proiect: Maria Roth
 • 2007-2010. Diagnosticul social al performanţei şcolare prin ScalaSocială a Succesului Şcolar (SSP-Ro) şi proiectarea unor metode de intervenţievalidate prin cercetare (#91063), Director proiect: Maria Roth
 • 2007-2009. Child Rights Education Development – Moldova and Serbia (CREDMOS #52008_2006), Responsabil pentru România: Maria Roth
 • 2008. Child Abuse and Violence against Children – Services of Intervention (UNICEF#30958), Director proiect: Maria Roth
 • 2018-2019: Abordarea bioeconomică a agenților antimicrobieni – utilizare și rezistență (PNIII-P1-1.2.-PCCDI-2017-0361). Responsabil Proiect UBB: Dégi László Csaba
 • 2018-2019: SPiC – Studenți în Practică pentru o viitoare Carieră (POCU 90/6.13/6.14/ 109139). Manager proiect: dr. Teodora Raț