S2: Statistică socială şi analiza datelor

InfoTutorTematicaBibliografieEvaluareObiective
Număr de credite: 7 (Sociologie și Resurse Umane), 6 (Antropologie)
Cod: ALR1202
Predare: curs 2h, laborator 2h
Limba de predare: Română
Tip: curs principal, semestrul 2, licență, Antropologie, Sociologie, Resurse umane
Erasmus: profesorul oferă tutorat pentru studenți Erasmus
Cod google clasroom: bohycq
Prezente: 25 Feb 2019; 4 Martie 201911 Martie 2019; 18 Martie 2019; 25 Martie 2019; 01 Aprile 2019; 08 Aprilie 2019; 15 Aprilie 2019; 22 Aprilie 2019
Prezente Grupe:
– S1 G1: 28. Feb 2019;  7 Mart 2019; 14 Mart 2019; 21 Martie 2019; 28 Martie 2019; 4 Arpilie 2019; 11 Aprile 2019; 18 Aprilie 2019; 16 Mai 2019.
– RU G1: 28 Feb 2019; 7 Mart 2019; 14 Martie 2019; 21 Martie 2019: 28 Martie 2019; 4 Aprilie 2019; 11 Aprilie 2019; 18 Aprilie 2019; 16 Mai 2019

 

link-onedrive

Curs:

Norbert Petrovici
conferențiar universitar doctor
Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială – Departamentul de sociologie
Universitatea Babeș-Bolyai
E-mail: norbertpetrovici@socasis.ubbcluj.ro

Seminarii și Laboratoare

Norbert Petrovici
conferențiar universitar doctor
Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială – Departamentul de sociologie
Universitatea Babeş-Bolyai
E-mail: norbertpetrovici@socasis.ubbcluj.ro

Cristi Pop
lector universitar doctor
Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială – Departamentul de sociologie
Universitatea Babeş-Bolyai
E-mail: cristi.pop86@yahoo.com

Ionuț Földes
asistent universitar doctorand
Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială – Departamentul de sociologie
Universitatea Babeş-Bolyai
E-mail: ionutfoldes@socasis.ubbcluj.ro

Săptămâna 1: Scale, variabile și unități de măsură
– Clasificările;
– Atribuirea de numere;
– Unități de măsură.

Săptămâna 2: Datele și organizarea tabelară
– Structura unei baze de date;
– Construcția unei baze de date;
– Conversie și utilizare de soft-uri multiple.

Săptămâna 3: Funcții de lucru tabelar
– Căutare, înlocuire, ștergere;
– Modificare conținut coloane;
– Atribuire de condiții.

Săptămâna 4: Relaționarea seturilor multiple de date
– Date complexe interconectate;
– Clasificarea tipurilor de relaționare;
– Funcții de relaționare.

Săptămâna 5: Distribuții de frecvențe și vizualizare tabelară
– Frecvențe absolute și frecvențe relative;
– Realizarea de tabele și tabele pivot;
– Stiluri de reprezentare tabelară.

Săptămâna 6: Indicatori ai tendinței centrale
– Valoarea medie;
– Valoarea mediană;
– Valoarea modală.

Săptămâna 7: Indicatori de dispersie
– Amplitudinea și abaterea intercuartilică;
– Varianța și abaterea standard.

Săptămâna 8: Indicatori ai formei distribuției
– Oblicitea;
– Boltirea;
– Familii de distribuții.

Săptămâna 9: Grafice univariate
– Clasificarea tipurilor de grafice;
– Construirea și interpretarea graficelor;
– Stiluri de grafică reprezentare vizuală;
– Când nu folosim anumite tipuri de grafice?
– Creearea de dashboard-uri.

Săptămâna 10: Grafice bivariate
– Clasificarea tipurilor de grafice;
– Construirea și interpretarea graficelor;
– Stiluri de grafică reprezentare vizuală;
– Când nu folosim anumite tipuri de grafice?
– Inserarea graficelor bivariate în dashboard-uri.

Săptămâna 11: Reprezentare spațială
– Construirea de hărți;
– Geolocare și geocodare;
– Inserarea hărților în dashboard-uri.

Săptămâna 12: Reprezentarea seriilor de timp
– Definirea unităților de timp;
– Tehnici de analiză;
– Reprezentare grafică;
– Folosirea graficelor în dashboard-uri

Săptămâna 13: Fonturi, Grafice, Culori
– Teorii despre utilizarea fonturilor și a culorilor;
– Modele de bune practici pentru raportarea datelor;

Traian Rotariu, Irina Culic, Gabriel Bădescu, Elemer Mezei, Cornelia Mureșan
Metode statistice aplicate în științele sociale
2006. Iași: Polirom
Marin Fotache
Proiectarea bazelor de date. Normalizare și postnormalizare. Implementări SQL și Oracle
2005. Iași: Polirom
Evaluare finală: 50% din nota finală;

Evaluare parțială: 30% din nota finală;

Teme: 20% (4 teme x 5%/temă) din nota finală;

Bonusuri pentru: prezența la curs, activitatea de laborator;

Prezența la laboratoare: obigatoriu un minimum de 10 prezențe.

Obiective:

  • Gestiunea unor tabele de date
  • Relationarea acestora in baze de date
  • Raportarea numerica
  • Vizualizarea datelor

Cunoştinţe profesionale:

• Interogarea si filtrarea unei tabele de date in Excel
• Eextragerea, insertia, ștergerea unor cazuri intr-o tabela de date in Excel
• Sumarizarea unei tabele de date prin reducerea iîntr-un tabel pivot
• Agregarea in parametrii univariati
• Realizarea de grafice univariate in Excel, Tableu si Power BI
• Realizarea de grafice bicariate in Tableu si Power BI
• Realizarea de grafice multivariate in Tableu si Power BI
• Realizarea de grafice cu o compoentă spațială și una temporală in Tableu
• Compunerea unui panou de comanda (dashbord) in Tableau
• Generarea de arhitecturi de tabele relationale