Facultate
Caută
Close this search box.

Cristian Pop

Bio:
Adresă:
Clădirea Mărăști, B-dul 21 Dec. 1989 Nr. 128, Cluj-Napoca
Birou:
sala 205
Email:
Program audiență​

Programări pe email: cristian.pop@ubbcluj.ro

Publicații

Proiecte

Membru al unei echipe de cercetare:

  • “Cercetator sociolog in proiectul “Dezvoltarea capacității instituționale de furnizare a serviciilor publice de informare a cetățenilor români migranți”” Cod SMIS 3849. Finantare: Fondul Social European prin Programul Operational Dezvoltarea Capacității Administrative (PODCA) – Axa prioritară 2 – Îmbunătăţirea calităţii şi eficienţei furnizării
  • serviciilor publice, cu accentul pus pe procesul de descentralizare, 01.09.2014 – 01.02.2015
  • “Cercetator sociolog in proiectul “CREAREA ŞI PROMOVAREA DE INSTRUMENTE DE ECONOMIE SOCIALĂ ÎN SCOPUL INCLUZIUNII PE PIATA FORTEI DE MUNCĂ A GRUPURILOR DEFAVORIZATE”. Finanatare: Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial de Dezvoltare a Resurselor Umane 2007 – 2013. 01.10.2010 – 30.04.2011
  • Cercetator sociolog in proiectul “STUDIU COMPARATIV ASUPRA SITUAŢIEI PERSOANELOR VÂRSTNICE ÎN ROMÂNIA. CAZUL PODIŞULUI SOMEŞAN”. Realizat la comanda Fondului ONU pentru Populaţie, noiembrie-decembrie 2

Accessibility Toolbar

Facultatea de Sociologie și Asistență Socială