Home Licenţă Sociologie
Sociologie PDF Print E-mail

Sociologie. La sociologie vei cunoaşte modul în care societatea influenţează alegerile şi comportamentele noastre, precum şi modul în care societatea este influenţată de acţiunea fiecăruia dintre noi. Cunoştinţele tale vor fi solicitate în domenii precum: managementul resurselor umane, comunicare şi relaţii publice, cercetare socială şi demografică, administraţie publică, politici sociale, dezvoltare comunitară, educaţie şi cultură.


 

LICENŢĂ

 

LICENȚĂ IULIE 2017

Specializări: Antropologie Sociologie Resurse umane – linia română

Înscrieri: 22.06.2017 – 28.06.2017
Acte necesare: 
- certificat de naştere – copie xerox simplă
- diploma de bacalaureat – copie xerox simplă
- foaia matricolă – copie xerox simplă
- certificat de competenţă lingvistică – copie xerox simplă 
- carte de identitate – copie xerox simplă
- certificat de căsătorie – copie xerox simplă (acolo unde este cazul)
- două poze pentru diplomă 
- lucrarea de licenţă: un exemplar tipărit şi unul pe C.D
-  acordul semnat al îndrumătorului de licență şi declaraţia absolventului (formularele incluse în Ghidul orientativ al lucrarii de licenţă)
- fişa de înscriere la licenţă (se completează pe loc, la secretariatul facultăţii, în ziua înscrierii)

Proba scrisă la licență: 4 iulie 2017

Susținerea lucrărilor de licență5 iulie 2017, 6 iulie 2017, 7 iulie 2017


Programa examenului de licenţă la Sociologie (descărcaţi pdf)

Programa examenului de licenţă la Metode de cercetare socială (descărcaţi pdf)

 

După înscrierea la licenţă şi predarea lucrării la secretariat, absolvenţii care se înscriu în sesiunea de licenţă sunt rugaţi să trimită lucrarea de licenţă, în format electronic, la adresa This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

ATENŢIE! Lucrările se trimit într-un fişier de tip PDF sau Word, cu extensia .doc.docx.rtf sau .pdfDenumirea fişierului: Nume_Prenume absolvent
Fişierele nu trebuie să depăşească 10Mega!

La susţinerea lucrării de licenţă, studenţii sunt încurajaţi să prezinte membrilor comisiei un scurt material (hand-out) cu ideile principale ale lucrării. Recomandăm prezentări schematice, ce pun accent pe întrebarea de cercetare, conceptualizările şi abordarea metodologică, demersul cercetării de teren şi interpretarea rezultatelor. Dacă aţi pregătit prezentări power-point, vă rugăm să le listaţi şi să le prezentaţi sub forma unor copii pe hârtie.


 


 

LICENȚĂ FEBRUARIE 2017

Specializări: Antropologie Sociologie Resurse umane – linia română

Înscrieri: 13.02.2017 – 15.02.2017
Acte necesare: certificat de naştere – copie xerox simplă, certificat de competenţă lingvistică – copie xerox simplă, carte de identitate – copie xerox simplă, certificat de căsătorie – copie xerox simplă (acolo unde este cazul), două poze pentru diplomă, lucrarea de licenţă: un exemplar tipărit şi unul pe C.D, acordul semnat al îndrumătorului de licență şi declaraţia absolventului (formularele incluse în Ghidul orientativ al lucrarii de licenţă), fişa de înscriere la licenţă (se completează pe loc, la secretariatul facultăţii, în ziua înscrierii)
Proba scrisă la licență (Sociologie, Antropologie și Resurse Umane): Luni 20 februarie 2017, ora 9:00, sala 217, sediul facultății din Mărăști
Susținerea lucrărilor de licență: Marți, 21 februarie 2017, ora 10.00, sala 215, sediul facultății din Mărăști
Programarea susținerilor lucrărilor de licență - AICI ...

Programa examenului de licenţă la Sociologie (descărcaţi pdf)

Programa examenului de licenţă la Metode de cercetare socială (descărcaţi pdf)

 

După înscrierea la licenţă şi predarea lucrării la secretariat, absolvenţii care se înscriu în sesiunea de licenţă sunt rugaţi să trimită lucrarea de licenţă, în format electronic, la adresa This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

ATENŢIE! Lucrările se trimit într-un fişier de tip PDF sau Word, cu extensia .doc, .docx, .rtf sau .pdf. Denumirea fişierului: Nume_Prenume absolvent
Fişierele nu trebuie să depăşească 10Mega!

La susţinerea lucrării de licenţă, studenţii sunt încurajaţi să prezinte membrilor comisiei un scurt material (hand-out) cu ideile principale ale lucrării. Recomandăm prezentări schematice, ce pun accent pe întrebarea de cercetare, conceptualizările şi abordarea metodologică, demersul cercetării de teren şi interpretarea rezultatelor. Dacă aţi pregătit prezentări power-point, vă rugăm să le listaţi şi să le prezentaţi sub forma unor copii pe hârtie. 

Lucrarea de licenţă

Prin lucrarea de licență se evaluează cunoştinţele şi competenţele de specialitate ale studentului în conceperea şi realizarea unei cercetări independente, precum şi în redactarea unui studiu de sine stătător, în domeniul de specializare, conform regulilor comunităţii academice. Lucrarea de licenţă constituie probabil cea mai complexă lucrare individuală realizată de un student de-a lungul facultății.

Forma

Lucrarea de licenţă are minim 40 de pagini, la care se adaugă suplimentar și anexele. Lucrarea va fi tehnoredactată electronic şi tipărită în 2 exemplare: (1) unul pentru secretariat, la dosarul de înscriere la examenul de licenţă şi (2) unul pentru coordonator. La secretariat se va preda lucrarea și în format electronic pe un CD (extensie .doc sau .rtf). Versiunea electronică trebuie să fie identică cu versiunea predată în formă tipărită.

Citiţi: Ghidul orientativ al lucrării de licenţă 


Last Updated on Tuesday, 13 June 2017 09:31