Home Membri
PDF Print E-mail

István Horváth, Profesor Univ. Dr.


Adresa email:
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Adresa:
Bd. 21 Decembrie, 1989, Nr. 126-130
400604 Cluj-Napoca


CURSURI ŞI ARII DE SPECIALITATE

Sociologie generală
Sociologia relaţiilor interetnice
Sociologia comunicării

Limba de predare: maghiară şi română

 

PUBLICAŢII

 

Studii publicate în ţară (în reviste de specialitate sau în volume colective)

Horváth István - Az erdélyi magyarság vándorlási vesztessége vesztesége 1987-2001 között’ [Despre pierderile demografice datorate migraþiei. Maghiarii din Transilvania 1987-2001] în Kiss Tamás (ed.) Népesedési folyamatok az ezredfordulón Erdélyben [Procese demografice în Transilvania] Cluj-Napoca: Kriterion, 2004, pp. 61-90

Horváth István - Az etnikailag vegyes házasságok az erélyi magyar lakosság körében: 1992-2002’ [Cãsãtoriile mixte din punct de vedere etnic ale maghiarilor din Transilvania 1992-2002] în Kiss Tamás (ed.) Népesedési folyamatok az ezredfordulón Erdélyben [Procese demografice în Transilvania] Cluj-Napoca: Kriterion, 2004, pp. 235-256

Horváth István - Az erdélyi magyar fiatalok Magyarország irányú tanulási migrációja 1990-2000’ [Migraþia educaþionalã în Ungaria a tineretului maghiar din Transilvania ] în Erdélyi Társadalom vol 2. nr.2, 2004, pp. 47-70

Horváth István - State, Minority and Identity. Aspects related to Romania’s Hungarian Minority, în. New Europe College Yearbook 2000-2015, 2003, Baumgarten, Alexander et. Alii, Bucureşti: New Europe College, pp. 273-316

Horváth István - Az erdélyi magyarok kétnyelvűsége: nyelvmentés és integráció között?, [Bilingvismul maghiarilor din Ardeal: între salvarea de la eroziune lingvistică şi integrare?], în Erdélyi Társadalom vol. 1, nr. 1 / 2003, pp. 7-24

Horváth István - A vendégmunka, [Migraţia forţei de muncă], în Korunk no 6/2003, pp. 3-11

Horváth István - Migrációs hajlandóság az erdélyi magyarság körében – 2003 október, [Potenţialul migrator al populaţiei maghiare din Transilvania – octombrie 2003], în Erdélyi Társadalom vol 1, nr. 2, pp. 39-53

Horváth István - A romániai magyar kisebbség Magyarországra irányuló mozgása, [Migraţia etnicilor maghiari din România către Ungaria], în Korunk nr. 2 / 2002, pp. 31-47

Horváth István - Percepţii asupra multiculturalismului, în Interculturalitatea. Cercetări şi perspective româneşti,: Rudolf Poledna, François Ruegg, Călin Rus (ed.), Cluj-Napoca: Presa Universitară Clujeană, pp. 137-156

Horváth István - A migráció hatása a népesség előszámítására, Impactul migraţiei asupra antecalculaţiilor privind numărul populaţiei maghiare din România], în Magyar Kisebbség, nr. 4 / 2002, pp. 24-35

Horváth István - Dinamica relaţiilor interetnice din ultimul deceniu, în Altera nr. 16 / 2001, pp. 120-138

Horváth István - Modelul românesc al relaţiilor interetnice reflectat în “Etnobarometru”, în Relaţii interetnice în România postcomunistă, Nastasă, Lucian, Salat Levente (ed), Cluj-Napoca: Centrul de Resurse pentru Diversitate Etnoculturală, 2000, pp. 253–259

Horváth István - Lazăr M. - Manualul de istorie si minorităţile. Probleme principale si propuneri de reconsiderare, în Studii Istorice Româno-Maghiare, Lucian Nasatasă (ed.), Fundatia Academică "A.D. Xenopol", 1999, pp. 265 - 272

Horváth István - Multiculturalismul în România: alternativã sau eschivã, în Reflecţii asupra diferenţei, 1999, Culic Irina, Horváth István, Stan Cristian (ed), Cluj-Napoca: Ed. Limes, pp. 1-11

Horváth István - Lazăr M. - Reinventarea localului şi relaţiile interetnice, în Reflecţii asupra diferenţei, 1999, Irina Culic, Horváth István, Cristian Stan (ed.), Cluj-Napoca: Ed. Limes, pp. 167-187

Horváth István - Geography, language and nationalism, în Year book of the Romanian Soociety of Cultural Anthropology, Vintilă Mihăilescu şi Corina Iosif (ed), Iaşi, 1998, pp. 39-54

Horváth István - Önkorlátozó sajtónyilvánosság [Neuroza minoritară şi limitele sferei publice minoritare], în Korunk, nr. 1 / 1996, pp. 39-43

Horváth István - Relaţii inter-etnice, în Sociologie, 1996, Traian Rotaru şi Petre Iluţ (ed.), Cluj-Napoca: Ed. Mesagerul, pp. 346-364

Horváth István - Deák S. Z. - Sociological Description of the Hungarian Unions and Foundations in Romania, în Render nr. 1 / 1996, pp. 218-241

Horváth István - Az 1992-es népszámlálás kisebbségi adatai [Datele referitoare la minorităţile naţionale ale recensământului din 1992], în Korunk, nr. 7 / 1995, pp. 98-103

Horváth István - Conceptia lui Max Weber despre etnicitate, în Studii weberiene, 1995, Traian Rotaru, Rudolf Poledna şi Andrei Roth (ed.), Cluj Napoca: Ed. Clusium, pp. 230-241

Horváth István - Deák S. Z. - A romániai magyar egyesületek és alapítványok szociológiai leírása [O descriere sociologică a associaţiilor şi fundaţiilor ce minorităţii maghiare din România], în Korunk, nr. 11 / 1995, pp. 24-57 (1996)

Horváth István - A kapcsolat és viszonyrendszer alapjai a döntéshozatalban [Analiza atitudinilor etnice şi a potenţialului de emigrare a tineretului maghiar din România], în Hitel, 1994 Septemberie-Decembrie, pp. 82 - 95

Horváth István - Filozófiai optimizmus és pesszimizmus [Optimism şi pesimism filosofic], în Tárlat Eszék, tanulmányok [Vernisaj. Eseuri şi studii], Bucureşti: Ed. Kriterion, 1990, pp. 68-86

Horváth István - Telemanipuláció[Televiziune şi manipulare], în Korunk, nr. 5 / 1990, pp. 532 - 537


Studii publicate în străinătate (în reviste de specialitate sau în volume colective)

Horváth István - A 2002-es népszámlálás előzetes eredményeinek ismertetése és elemzése, [Prezentarea şi analiza rezultatelor preliminare ale recensământului din România, din 2002], în Népszámlálási körkép Közép-Európából. 1989-2002, [Privire de ansamblu asupra recensămintelor din Europa Centrală. 1989-2002], Gyurgyík László, Sebők László [red.], Budapesta: Teleki László Alapítvány, 2003, pp. 80-96

Horváth István - Scacco A. - From the Unitary to the Pluralistic: Fine-tuning Minority Policy in Romania, în Diversity in Action. Local Public Management of Multi-Ethnic Communities in Central and Eastern Europe, 2001, Bíró Annamária. Kovács Petra (ed.), Budapesta: Open Society Institute, pp. 241 – 272, http://lgi.osi.hu/publications/2001/18/2-5.PDF

Horváth István - Multiculturalism in Romania: Alternative or Evasion, în Reflections on Differences. Focus on Romania, Bruxelles: IPIS/ Cluj: Ed. Limes, Culic Irina, Horváth István, Cristian Stan (ed.), 1999, pp. 1-12

Horváth István - Lazăr. M. - The History Textbook and the Minorities, în Reflections on Differences. Focus on Romania, Bruxelles: IPIS/ Cluj: Ed. Limes, Culic Irina, Horváth István, Cristian Stan, (ed.), 1999, pp. 55-65

Horváth István - Lazăr. M. - Reinventing the Local and its Impact on Interethnic Relations, în Reflections on Differences. Focus on Romania Bruxelles, 1999, IPIS/ Cluj: Ed. Limes, Culic Irina, Horváth István, Cristian Stan (ed.), pp. 177-198

Horváth István - Milyenek a románok? - irodalom és sztereotípiák, [Cum sunt Românii? - literatura maghiară şi stereotipiile], în Iskolakultúra nr 1-2 / 1995, pp. 123-127

Horváth István - Ethnic Tensions and Conflicts in Romania, în Minderheiten als Konfliktpotential in Ostmittel- und Südosteuropa, Gerhard Seewan (ed.) München: R.Oldenburg Verlag, 1995, pp. 231-242

Horváth István - The Sense of Multiculturality in Eastern Europe, în Europe on the Move Fusion or Fission, 1994, Jyväskylä: SIETAR-Europa, pp. 85-91


Cursuri, rapoarte de cercetare publicate în formă de carte

Horváth István - Sociologia relaţiilor etnice, 2001, Cluj-Napoca: UBB, Centrul de Formare Continuă şi Învăţământ la Distanţă, 66 p.

Horváth István - Culic I. - Lazăr M. - Ethobarometer, Cluj-Napoca: Centrul de Cercetare a Relaţiilor Interetnice, 2000, 72 p.

Horváth István - Culic I. - Lazăr M. - Magyari Nándor László - Românii şi maghiarii în tranziţia postcomunistă. Imagini mentale şi relaţii interetnice în Transilvania, Cluj-Napoca: Centrul de Cercetare a Relaţiilor Interetnice, 1998, 60 p.


Cărţi (coordonator) sau volume individuale

Horváth István - Facilitating Conflict Transformation: Implementation of the Recommendations of the OSCE High Commissioner on National Minorities to Romania, 1993-2001 , 2002, CORE, 154 pag., [Wolfgang Zellner/Randolf Oberschmidt/Claus Neukirch (Eds.), Comparative Case Studies on the Effectiveness of the OSCE High Commissioner on National Minorities], Hamburg 2002, http://www.core-hamburg.de/documents/34_CORE_Working_Paper_8.pdf;

Horváth István - coordonator împreună cu Irina Culic - Stan Cristian - Reflecţii asupra diferenţei, Cluj-Napoca: Limes, 1999, 215 p.

Horváth István - coordonator împreună cu Irina Culic - Stan Cristian - Reflections on Differences. Focus on Romania, Bruxelles: IPIS/ Cluj: Ed. Limes, 1999, 227 p.

Horváth István - Minorităţile din România. Aspecte politice, Cluj: Ed. Limes, 1999, 52 p.


Traduceri

Horváth István - Constantin Stere: Szociáldemokrácia vagy poporanizmus? [Socialdemocraţie sau poporanism?], în Román eszmetörténet 1866-1945 [Istoria ideilor politice în România. 1866-1945], Pászka Imre (ed.), Szeged: Aetas - Századvég, 1994, pp. 125-145

Last Updated on Friday, 20 December 2013 09:19