Regulament

Publicat in rest, Susţinere licenţă

Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială organizează examene de finalizare a studiilor pentru absolvenţii proprii sau ai altor instituţii de învăţământ superior de stat sau particular, la:

  1. programe de studii universitare de licenţă/specializări pentru care are acreditare în condiţiile legii, denumite în continuare programe de studii universitare/specializări acreditate;
  2. programe de studii universitare de licenţă/specializări autorizate să funcţioneze provizoriu, pentru care instituţia are, în acelaşi domeniu de licenţă, programe de studii universitare de licenţă/specializări acreditate.

Regulamentul de organizare şi desfăşurare a examenului de finalizare a studiilor nivel licenţă şi masterat