Facultate
Caută
Close this search box.

Burse

Beneficiarii burselor acordate de UBB, potrivit prezentului Regulament, sunt studenții UBB înmatriculați la învățământul universitar nivel licență și master, forma de învățământ cu frecvență, învățământ la distanță și cu frecvență redusă școlarizați în regim bugetat și cu taxă.

Nu pot constitui criterii de acordare a oricărui tip de burse indiferent de sursa de finanțare: vârsta, sexul, religia, rasa, naționalitatea, cetățenia, orientarea sexuală, apartenența politică a candidatului sau a familiei acestuia, apartenența la organizații legal constituite ori cu activitate conformă cu legislația europeană în vigoare, numărul de ani petrecuți în alte instituții de învățământ, studiile efectuate în străinătate, forma de finanțare precum şi accesul la burse din alte surse.

Cuantumul burselor:

  • Bursa de performanță, categoria I: 1500 lei/ lunar
  • Bursa de performanță categoria II : 1.100 lei/ lunar
  • Bursa de ajutor social: 900 lei/ lunar

Informații legate de burse la adresa de mail: edit.vilk@ubbcluj.ro sau nr. telefon 0756-831.955

Ghid de acordare a burselor în cadrul UBB

Noutăți

Accessibility Toolbar

Facultatea de Sociologie și Asistență Socială