Facultate
Caută
Close this search box.

Anunț pentru mobilități Erasmus+ Selecția martie 2024


Publicat în data de 12 martie 2024

Acest anunț se referă la selecția candidaților pentru mobilitățile de studiu Erasmus+ care vor avea loc în semestrul 1, anul universitar 2024-2025.

La această selecție pot candida doar studenții la nivel licență.

Condiții pentru înscriere
Dacă îndeplinești condițiile de mai jos, ești eligibil pentru a candida pentru o bursă de studiu Erasmus+

 • Studenții trebuie să fie înmatriculați la Universitatea Babeș-Bolyai, la unul dintre nivelele de studiu, licență, master sau doctorat, indiferent de statut („bugetat” sau „cu taxa”), formă de învățământ („zi” sau „cu frecvență redusă”).
 • Să fi absolvit cel puțin un an de studiu în momentul începerii mobilității (se aplică numai în cazul nivelului licență).
 • Să dețină un certificat de competență lingvistică într-o limbă de circulație internațională sau în limba în care se predau cursurile la universitatea parteneră pentru care candidează sau să susțină testarea lingvistică on-line (OLS) oferită de către CCI după procesul de selecție.
Pregătirea dosarului de înscriere
Dosarul tău de înscriere trebuie să includă următoarele documente:

 • Fișa candidatului (descarcă de aici). Aceasta trebuie completată, datată și semnată.
 • O declarație (descarcă de aici). Aceasta trebuie completată, datată și semnată
 • Adeverință cu rezultatele academice de la ultima sesiune de examene. Aceasta este eliberată de secretariatul facultății, din care reiese media generală a ultimei sesiuni de examinare încheiate.
 • Copie a certificatului de competență lingvistică**. Aceasta trebuie sa fie pentru limba în care se va studia în mobilitate, nivel minim B1/B2. În cazul în care candidatul nu deține un astfel de certificat, atunci se completează o declarație pe proprie răspundere prin care studentul își prezintă acordul de a susține testarea lingvistică on-line (OLS) oferită de către CCI după procesul de selecție.
 • Curriculum Vitae. Se va redacta în limba de studiu sau în limba engleză.
 • Scrisoare de motivaţie. Aceasta va fi redactată în limba de studiu sau în limba engleză și nu va depăși 500 de cuvinte. Documentul va fi datat și semnat.

**În situația în care candidatul este programat la un test de competență lingvistică după încheierea procesului de selecție (ex.: Lingua, Alpha, alte certificare internaționale cum ar fi Toefl, Cambridge, DELF/DALF, DELE, etc.), este necesară o declarație pe proprie răspundere mentionand faptul că, în cazul în care studentul este selectat, dosarul de candidatură va fi completat ulterior cu o copie a certificatului obținut. Candidații care nu au posibilitatea de a obține un certificat/atestat, în cazul în care vor fi selectați, vor participa la o testare lingvistică online, oferită de Centrul de Cooperări Internaționale al UBB, după încheierea procesului de selecție, la care va fi necesară obținerea unui nivel minim de B1/B2. Candidații vor realiza o declarație pe proprie răspundere prin care își vor asuma participarea la această testare și o vor anexa dosarului de candidatură. Acordarea mobilității către un candidat va fi condiționată de obținerea calificativului minim, la testarea online. Condiția deținerii unui certificat de limbă nu se aplică  studenților care vor studia în cadrul universității partenere în aceeași limbă în care studiază la Universitatea Babeș-Bolyai.

Aceste documente sunt obligatorii pentru a putea participa la interviul de selecție. Studenții care au dosarul incomplet nu vor fi programați pentru interviu.

Planul de mobilitate
Planul de mobilitatea reprezintă o propunere a studentului sau studentei candidate cu privire la activitățile derulate pe parcursul mobilității de studiu sau de practică.
Acesta are o structură predefinită și presupune completarea documentului care poate fi descărcat de aici (.docx)

Acest document este obligatoriu pentru a putea participa la interviul de selecție. Pentru studenții care nu vor transmite acest document, se va considera că au dosarul incomplet și nu vor fi programați pentru interviu.

Interviul
Interviul va avea loc individual cu fiecare candidat în prezența unei comisii alcătuite din cadre didactice de la Facultatea de Sociologie și Asistență Socială și din membrii ai echipei biroului ERASMUS+ la nivel de facultate și universitate. Comisia de evaluare va fi comunicată în anunțul de programare a interviurilor.
Interviul va presupune o prezentare introductivă din partea fiecărui canditat în limba de studiu specifică mobilității alese sau limba engleză. De asemenea, interviul va include mai multe discuții despre planul de mobilitate al candidatului/candidatei în limba engleză.
Criterii de evaluare
 • Dosarul de candidatură: 10%
 • Media generală aferentă ultimei sesiuni de studii încheiată: 10%
 • Planul de mobilitate: 30%
 • Interviul: 50%
Calendar
18 – 25 martie 2024 (până la ora 12:00), Înscrierea în cadrul selecției. Înscrierea se realizează completând un formular online. Deschide formularul de aici
26 martie 2024, ora 09:00 Comunicarea rezultatelor analizei dosarelor de candidatură și programarea interviurilor de selecție pe site-ul facultății, secțiunea „anunțuri” și pe mail.
27 martie 2024, începând cu ora 14:00 Derularea online a interviurilor de selecție, prin intermediul platformei Microsoft Teams. Linkul va fi transmis fiecărui participant în mailul de comunicare a programării interviurilor.
27 martie 2024 Afișarea rezultatelor pe site-ul facultății, sectiunea „noutăți” și depunerea contestațiilor pe email la adresa veronica.savu@ubbcluj.ro (în termen de 24 de ore de la data publicării rezultatelor).
29 martie 2024 Soluționarea contestațiilor și comunicarea rezultatelor finale pe site-ul facultății, secțiunea „anunțuri”.
Lista locurilor disponibile pentru mobilitățile de studiu
Contact
Ionuț Foldes, coordonator departamental Erasmus+ ionut.foldes[@]ubbcluj.ro
Înscrie-te la selecția Erasmus+ aici!
Distribuie

Accessibility Toolbar

Facultatea de Sociologie și Asistență Socială