Facultate
Caută
Close this search box.

Anunț selecție mobilități ERASMUS+ pentru cadre didactice și personal administrativ – 2024

Afișat la data de 25 martie 2024, ora 08:00

Facultatea de Sociologie și Asistență Socială lansează invitația tuturor angajaților (cadre didactice universitare și personal administrativ) pentru selecția de mobilități ERASMUS+ pentru anul academic 2023-2024 – pe baza suplimentării de locuri.

Numărul locurilor disponibile
– staff training: 2 locuri (7 zile de finanțare/mobilitate)

– staff teaching: 2 locuri (7 zile de finanțare/mobilitate)

Informații pentru participarea la selecție
Consultă pagina dedicată mobilităților de predare și instruire oferită de Centrul de Cooperări Internaționale UBB (Deschide aici)

Consultă calendarul de mai jos.

Calendarul selecției
– Înscrierea în cadrul selecției: 25 martie – 3 aprilie 2024, ora 8:00 Pentru înscriere se completează formularul accesibil aici (click)
– Evaluarea dosarului de candidatură: 3 aprlie 2024
– Afișarea rezultatelor: 3 aprilie 2024
– Depunerea contestațiilor: 3-4 aprilie 2024
– Afișarea rezultatelor finale: 4 aprilie 2024
Câteva informații suplimentare:
• data limită de implementare: 30 sept 2024;
• nu se pot schimba destinațiile alocate sau tipul de mobilitate;
• pot candida persoane de la alte facultăți dacă procesul de selecție este deschis prin decizia Consiliului de Administrație (la nivel de facultate);
• se alocă maxim 7 zile de finanțare pentru o mobilitate de predare sau staff training (intre 2-5 zile activitate academică și 1-2 zile pentru transport);
• invitația solicitată de către beneficiar trebuie să fie conform numărului de zile aprobate la procesul de selecție dacă nu există un alt scop academic pentru deplasare;
• numărul de zile de mobilitate solicitat se calculează de la data (ora ieșirii) din țară până la data (ora revenirii);
• în situația în care în solicitare apar mai multe zile de deplasare decât cele aprobate datorită faptului că plecarea are loc mai târziu în cursul zilei, se va anexa o declarație sau (biletul de călătorie) de catre beneficiar la solicitarea pentru Dispoziția Rectorului;
• mobilitatea de staff training poate avea ca și obiectiv principal instruirea și dobândirea de noi competențe (activități de colaborare sunt considerate valoare adăugată la mobilitate și nu pot fi considerate obiective principale de activitate);
• mobilitatea de predare prevede 8 ore de activitate pentru o perioadă cuprinsă între 1 și 7 zile de deplasare și are 16 ore de predare pentru mobilități mai mari de 7 zile din care 5 lucrătoare (dacă atestatul și invitația au mai mult de 7 zile atunci este obligatoriu realizarea a unui număr de 16 ore de predare chiar dacă finanțarea a fost pentru 7 zile);
• în situația în care beneficiarul folosește green travel (cu mijloc de călătorie : tren, autobuz, auto personal folosit de cel puțin 2 beneficiari cu bursă Erasmus) se alocă o sumă suplimentară de 50 EURpentru transport ( trebuie să fie același mijloc de transport pentru tot transportul extern);
• în situația în care mobilitatea nu se poate realiza nu se decontează sumele alocate ca și avans de către beneficiar;
• locurile care vor fi alocate în anul universitar 2024/2025 vor lua în considerare numărul de mobilități realizate din cele solicitate în anul academic 2023/2024.

Toate informațiile necesare organizării mobilității sunt disponibile pe pagina web a CCI la adresa https://cci.ubbcluj.ro/erasmus/outgoing-staff-training-mobility/.

Oferta academică pentru mobilități de predare și instruire, anul universitar 2023-2024
Distribuie

Accessibility Toolbar

Facultatea de Sociologie și Asistență Socială