S2: Statistică socială şi analiza datelor

InfoTutorTematicaBibliografieEvaluareObiective

Info Curs

Număr de credite: 7 (Sociologie și Resurse Umane), 6 (Antropologie)
Cod: ALR1202
Predare: curs 2h, laborator 2h
Limba de predare: Română
Tip: curs principal, semestrul 2, licență, Antropologie, Sociologie, Resurse umane
Erasmus: profesorul oferă tutorat pentru studenți Erasmus

Centralizator Prezente

Prezenta Curs
Prezenta Laborator Norbert Petrovici
Prezenta Laborator Cristi Pop
Prezenta Laborator Ionuț Foldes

Materiale online

Cod google clasroom: gfd7gay

Cursul pe YouTube 

Laborator pe Youtube

Curs:

Norbert Petrovici
conferențiar universitar doctor
Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială – Departamentul de sociologie
Universitatea Babeș-Bolyai

Seminarii și Laboratoare

Norbert Petrovici
conferențiar universitar doctor
Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială – Departamentul de sociologie
Universitatea Babeş-Bolyai

Cristi Pop
lector universitar doctor
Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială – Departamentul de sociologie
Universitatea Babeş-Bolyai

Ionuț Földes
asistent universitar doctorand
Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială – Departamentul de sociologie
Universitatea Babeş-Bolyai

Săptămâna 1: Sinteza datelor: frecvențe și pivoți
– Tabele de date;
– Variabile si atribute;
– Tabele de frecvență și tabele de contingență.

Săptămâna 2: Agregarea datelor: tendința centrală
– Valoarea medie;
– Valoarea mediană;
– Valoarea modală.

Săptămâna 3: Indicatori de dispersie
– Amplitudinea și abaterea intercuartilică;
– Varianța și abaterea standard.

Săptămâna 4: Indicatori ai formei distribuției
– Forma distribuției;
– Oblicitea;
– Boltirea.

Săptămâna 5: Grafice univariate
– Clasificarea tipurilor de grafice;
– Construirea și interpretarea graficelor;
– Stiluri de grafică reprezentare vizuală;
– Când nu folosim anumite tipuri de grafice?

Săptămâna 6: Grafice bivariate
– Clasificarea tipurilor de grafice;
– Construirea și interpretarea graficelor;
– Stiluri de grafică reprezentare vizuală;
– Când nu folosim anumite tipuri de grafice?

Săptămâna 7: Examen parțial

Săptămâna 8: Relaționarea tabelelor
– Structura unei baze de date;
– Construcția unei baze de date;
– Conexiuni intre date la nivel celular.

Săptămâna 9: Transformarea datelor la nivel celular
– Căutare, înlocuire, ștergere;
– Modificare conținut coloane;
– Transformari condiționale.

Săptămâna 10: Transformarea datelor la nivel tabelar
– Importarea datelor in Power Pivot;
– Modificare conținut coloane;
– Crearea de coloane noi.

Săptămâna 11: Modele de date
– Date complexe interconectate;
– Clasificarea tipurilor de relaționare;
– Funcții de relaționare.

Săptămâna 12: Sinteza intre tabele
– Realizarea de tabele power pivot;
– Stiluri de reprezentare tabelară.

Săptămâna 12: Tabele 

Traian Rotariu, Irina Culic, Gabriel Bădescu, Elemer Mezei, Cornelia Mureșan
Metode statistice aplicate în științele sociale
2006. Iași: Polirom
Marin Fotache
Proiectarea bazelor de date. Normalizare și postnormalizare. Implementări SQL și Oracle
2005. Iași: Polirom

Evaluare in sesiunea de examinare

Evaluare finală: 50% din nota finală;

Evaluare parțială: 30% din nota finală;

Teme: 20% (4 teme x 5%/temă) din nota finală;

Bonusuri pentru activitatea de laborator;

Prezența la laboratoare: obigatoriu un minimum de 10 prezențe.

Evaluare in sesiunea de reexaminare

Se poate mari in sesiunea de reexaminare doar nota la examinarea finală.

Se păstrează notele primite la evaluarea pe parcurs: evaluarea partială (30%), teme (20%) si bonusurile primite.

Obiective:

 • Gestiunea unor tabele de date
 • Relationarea acestora in baze de date
 • Raportarea numerica
 • Vizualizarea datelor

Cunoştinţe profesionale:

 • Interogarea și filtrarea unei tabele de date in Excel;
 • Extragerea, insertia, ștergerea unor cazuri într-o tabela de date in Excel;
 • Sumarizarea unei tabele de date prin pivotarea în tabele de frecvență și contingență;
 • Agregarea în parametrii univariati de centralitate: modul, mediana, media;
 • Agregarea în parametrii univariati de dispersie: cvartilele, abaterea standard;
 • Agregarea în parametrii univariati de forma: oblicitate și boltire;
 • Realizarea graficelor univariate în Excel și Power BI;
 • Realizarea graficelor bivariate și multivariate în Excel și Power BI;
 • Relationarea tabelelor cu date gestionate celular in Excel;
 • Relationarea tabelelor cu date folosind Data Modeler in Excel;
 • Uniunea datelor in Power Querry în Excel și în PowerBI;
 • Conversii de date în formate csv si xlsx;
 • Transformarea datelor în Power Querry, în Excel și în PowerBI;
 • Importarea datelor în Excel sub forma de conexiune și adăugarea lor la Modelul de Date;
 • Relationarea tabelelor cu date în Power BI;