Asistenţa socială a persoanelor cu dizabilităţi

InfoTitularTematicaBibliografieEvaluareObiective

Număr de credite: 5
Cod: ALR2601
Predare: curs 2h, 1h seminar
Limba de predare: română
Tip: obligatoriu, semestrul 6, nivel licenţă, specializarea Asistenţă Socială

Activităţi de curs: lect. univ. dr. Dan Rusu
Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială
Universitatea Babeş-Bolyai

CURS

 

Evoluţia conceptului de handicap şi a sistemului de protecţie a persoanelor cu dizabilități; nevoile persoanelor cu dizabilități; principiile persoanelor cu dizabilități şi valorile de bază; drepturile persoanelor cu dizabilități şi legile protecţiei persoanelor cu dizabilități în România; noţiuni de baza in protecţia persoanelor cu dizabilități: abuz, exploatare, vătămare, protecţie, risc, dezavantaj, abandon, neglijare; situaţia persoanelor cu dizabilități şi a familiei în România; discriminarea asupra persoanelor cu dizabilități, modalităţi de investigaţi şi evaluare; consecinţele discriminării;  nerespectarea drepturilor persoanelor cu dizabilități, formele şi consecinţele sale, programele de prevenire şi de combatere a acesteia; instituţiile de protecţie a persoanelor cu dizabilități; standardele lor de funcţionare, protecţia persoanelor cu dizabilități din instituţii publice și private.

 

 

Săptămâna 12 Introducere în tematica protecţiei persoanelor cu dizabilități. Discuţie privind domeniile protecţiei persoanelor cu dizabilități, categoriile de persoane cu dizabilități şi de servicii. Risc şi vulnerabilitate. Definiţii în sens restrâns şi extins. Sănătate şi dizabilități: contextualizare conceptuala, legislativă și psihologică.

 • Sănătate și handicap
 • Protecția și asistarea persoanelor cu dizabilități. Legislația națională, europeană și internațională din domeniul asistenței sociale a persoanelor cu dizabilități și a familiilor acestora

 

Preda, V. (1993) Psihopedagogia deficientilor vizuali, UBB, Cluj-Napoca

http://www.handicapincifre.it/allegati/RECOMMENDATION_R(92)6.htm

Drutu, I (1995), Psihopedagogia deficientilor mintali (lectii), UBB, Cluj-Napoca

Ghergut, Alois (2005), Sinteze de psihopedagogie speciala. Ghid pentru concursuri si obtinerea gradelor didactice, Editura Polirom, Iasi, Cap. IV

Hall D.M., Hill, P.D. (1996). The child with a disability, Blackwell Science, UK

Preda, V. (2000). Orientari teoretico-praxiologice în educatia speciala, Presa Universitara Clujeana

Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap

Hathazi Andrea, Comunicarea în contextul deficienţei multiple. Cluj-Napoca : Presa Universitară Clujeană, 2012.

Koroli Victor, Omul din lumea tăcerii : ghid pentru înţelegerea lumii persoanelor cu dizabilităţi de auz. Chişinău : Dira-AP, 2016.

 

 

Săptămâna 2-3. Drepturile persoane cu dizabilități. Legislaţia românească cu privire la persoanele cu dizabilități şi apărarea drepturilor lor. Compararea Convenţiei ONU şi a legislaţiei româneşti. În plan principial şi practic. Posibilităţi de implicarea familiei persoanelor cu dizabilități în luarea deciziilor și a lor totodată.

 

Convenţia internaţională a ONU cu privire la drepturile persoane cu dizabilități.

http://anpd.gov.ro/web/wp-content/uploads/2018/02/Lege-448-din-2006-actualizata-ian-2018.docx

Abdallah Tutunji, Anan: Effects of parental involvement on the quality of special education and students’ behaviors in East Jerusalem / Bibliogr. – “Babeş-Bolyai” University of Cluj-Napoca. Faculty of Psychology and Education Science. PhD dissertation. Scientific coordinator: prof. Vasile Chis – Cluj-Napoca : [s.n.], 2015.

Alaluf, Orly Teacher’s attitudes toward parental involvement in the inclusion process of children with special needs / “Babeş-Bolyai” University Cluj-Napoca. Faculty of Psychology and Education Sciences. Doctoral thesis. Doctoral coordinators: prof. dr. Vasile Chiş, conf. dr. abilitat Alina-Simona Rusu. – Cluj-Napoca : [s.n.], 2017.

Bechar Inbal, An applicable physical activity training program affecting motor skills : the case of table tennis players participating in specials olympics. Cluj-Napoca : [s.n.], 2016.

Molnar Nicoleta, LUTICHIEVICI Dan, Ghid legislativ privind integrarea profesionala a absolventilor de scoala profesionala speciala si a persoanelor cu handicap. Cluj-Napoca : Tipografia Romsver, 2003.

Verza Emil, Verza Florin Emil, Bratu Marilena, Buică Belciu Cristian, Carantină Dorin Ioan, Tratat de psihopedagogie specială. Bucureşti : Editura Universităţii din Bucureşti, 2011.

 

 

Săptămâna 4-5. Evoluţia conceptului de handicap/dizablitate şi a sistemului de protecţie a persoanelor cu dizabilități; principiile protecţiei persoanelor cu dizabilități şi valorile sale de bază; Relația familie și persoanele cu dizabilități și nevoile persoanelor cu dizabilități.  Atitudini ale profesioniştilor. Consecințele sărăciei asupra persoanelor cu dizabilități

 

Anca, M. (2003), Psihopedagogia deficientilor de auz, PUC, Cluj-Napoca

Aluaş Maria, Cetăţenie şi participare privind persoanele cu dizabilităţi. In: Studia Universitatis Babeş-Bolyai. Bioethica, an 2010, vol. 55, nr. 1, p. 73-84.

Bică Carolina, Contribuţia jocurilor de mişcare la dezvoltarea psihomotricităţii copiilor cu dizabilităţi mintale : lucrare de specialitate. Craiova : Sitech, 2014.

Bran Camelia, Rolul educaţiei nonformale în incluziunea educaţională, profesională şi socială a copiilor cu cerinţe educative speciale. Cluj-Napoca : Presa Universitară Clujeană, 2017.

DSM 5 Limba Romana- Manual de Diagnostic si Clasificare Statistica a Tulburarilor Mintale Medicala Callisto

Ghergut, Alois (2005), Sinteze de psihopedagogie speciala. Ghid pentru concursuri si obtinerea gradelor didactice, Editura Polirom, Iasi, Cap. IV

Preda, V. (1993) Psihopedagogia deficientilor vizuali, UBB, Cluj-Napoca

Hall D.M., Hill, P.D. (1996). The child with a disability, Blackwell Science, UK

 

 

Săptămâna 6-7. Formele discriminării şi ale neglijării (medicale, fizice, educaţionale, emoţionale) a persoanelor cu dizabilități. Definiţii, prezentări de cazuri, incidenţă şi prevalenţă. Instituționalizarea persoanelor cu dizabilități.

 

ICD 10/ International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems (2016), http://apps.who.int/classifications/icd10/, accesat 14.09.2018

Oprişan Emilia, Deficienţele neuromotorii : concepte fundamentale din perspectivă psihopedagogică. Bucureşti : Editura Universităţii Bucureşti, 2016.

Tury F., Antal I., & Paszthy, B (2008). Anorexia si bulimia. Ghidul pacientului si familiei. FarmaMedia, Targu Mures

GoogleBooks

 

Săptămâna 8-12. Clasificare. Etiologie. Particularități diferențiatoare ale persoanelor aparținând variatelor categorii de nevoi speciale:

 • Deficienţa de auz
 • Deficienţa de vedere
 • Deficienţe  mintale şi neuropsihice
 • Deficienţe locomotorii şi psihomotorii
 • Tulburări de învăţare.
 • Autismul
 • Sindromul Down
 • Demențele, sindromul Alzheimer.

 

Friedman J.R. (2010). Cazul social – boala, psihiatrie si dezinstitutionalizare in Romania postsocialista. Revista de Asistenta Sociala, 2, 99-118

Fulger Elena, Metodologia cercetării la elevii de vârstă şcolară mică cu intelect normal şi handicap de intelect. Târgovişte : Bibliotheca, 2011.

Gorie Nina, Contribuţii la studiul unui sistem mecatronic pentru recuperarea persoanelor cu dizabilităţi. Timişoara : Politehnica, 2014.

Howlin Patricia, Baron-Cohen Simon, Hadwin Judie, Achim Ileana, Teoria minţii la copiii cu autism : un ghid practic pentru profesori şi părinţi. Bucureşti : Frontiera, 2014.

Ghergut, Alois (2005), Sinteze de psihopedagogie speciala. Ghid pentru concursuri si obtinerea gradelor didactice, Editura Polirom, Iasi, Cap. IV

Preda, V. (1993) Psihopedagogia deficientilor vizuali, UBB, Cluj-Napoca

http://www.handicapincifre.it/allegati/RECOMMENDATION_R(92)6.htm

Drutu, I (1995), Psihopedagogia deficientilor mintali (lectii), UBB, Cluj-Napoca

Oprişan Emilia, Deficienţele neuromotorii : concepte fundamentale din perspectivă psihopedagogică. Bucureşti : Editura Universităţii Bucureşti, 2016.

Tury F., Antal I., & Paszthy, B (2008). Anorexia si bulimia. Ghidul pacientului si familiei. FarmaMedia, Târgu Mureș

 

Săptămâna 12-13 Investigaţia, evaluarea, diagnosticul, decizia, planul de intervenţie şi intervenţia terapeutică în cazul persoanelor cu dizabilități. Prezentare de cazuri, studii de caz, invitați, profesioniști.

 

Bland, R., Renouf, N., & Tullgren, A. (2015). Social Work Practice in Mental Health: An introduction. Kindle Edition.

Comer, R.J. (2015). Abnormal Psychology. W.H.Freeman and Company, New York

Corcoran, J.& Walsh, J. (2006). Clinical Assessment and Diagnosis in Social Work Practice. Oxford University Press

Dafinoiu, I. & Vargha J.L. (2005). Psihoterapii scurte. Editura Polirom, Iasi

Dumitrescu Daniela, Imaginea persoanei cu handicap în presa scrisă. Iaşi : Lumen, 2005.

Lazăr Theofild, Bîrneanu Andreea, Baciu Loreni, Noi forme şi condiţii de reabilitare profesională a grupurilor vulnerabile. Timişoara : Editura de Vest, 2015.

Ordonanța de urgență nr. 69/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap

 

 

Săptămâna 14. Sinteze, clarificări.

 

SEMINAR

 

S1 Seminar introductiv – prezentarea tematicii de seminar, a bibliografiei, a modalităţii de desfăşurare şi de notare
S2 Handicap și psihologia persoanelor cu dizabilitați – definiţii, evoluţii ale conceptului
S3 Introducere în Protecţia persoanelor cu dizabilitați, evoluţia sistemului de persoanelor cu dizabilitați în România. Legislaţia naţională şi internaţională în domeniu (Convenţia ONU,http://anpd.gov.ro/web/wp-content/uploads/2018/02/Lege-448-din-2006-actualizata-ian-2018.docx)
S4 Comportamente specifice persoanelor cu dizabilitați și educarea copiilor cu dizabilități (parenting)
S5 Forme de abuz, discriminare a persoanelor cu dizabilitați: (definiție, forme și efecte)
S6 Forme de discriminare a persoanelor cu dizabilitați: segregarea de tip psihologic/emoţional (definiție, forme și efecte)
S7 Forme de discriminare a persoanelor cu dizabilitați: (definiție, forme și efecte)
S8 Forme de neglijarea a persoanelor cu dizabilitați: Neglijarea (definiție, forme și efecte)
S9 Evaluarea copilului şi familiei persoanelor cu dizabilitați
S10 Rolul profesioniștilor în prevenirea discriminarii persoanelor cu dizabilitați şi planul de protecţie
S11 Managementul de caz în protecţia persoanelor cu dizabilitați. Programe de intervenție în domeniul persoanelor cu dizabilitați
S12 Susţinerea proiectelor individuale
S13 Susţinerea proiectelor individuale
S14 Seminar final. Studii de caz. Sinteza informaţiilor. Clarificarea situației punctajelor studenților

Antal, I. (2010). Aspecte privind excluderea sociala si ocupationala a persoanelor cu probleme cronice de sanatate mintala. Revista de Asistenta Sociala, 2, 87-98

Foloştină Ruxandra, Mecanismele învăţării la şcolarul cu deficienţă de intelect. Bucureşti : Editura Universităţii din Bucureşti, 2014.

Friedman J.R. (2010). Cazul social – boala, psihiatrie si dezinstitutionalizare in Romania postsocialista. Revista de Asistenta Sociala, 2, 99-118

Fulger Elena, Metodologia cercetării la elevii de vârstă şcolară mică cu intelect normal şi handicap de intelect. Târgovişte : Bibliotheca, 2011.

Gorie Nina, Contribuţii la studiul unui sistem mecatronic pentru recuperarea persoanelor cu dizabilităţi. Timişoara : Politehnica, 2014.

Howlin Patricia, Baron-Cohen Simon, Hadwin Judie, Achim Ileana, Teoria minţii la copiii cu autism : un ghid practic pentru profesori şi părinţi. Bucureşti : Frontiera, 2014.

Hathazi Andrea, Comunicarea în contextul deficienţei multiple. Cluj-Napoca : Presa Universitară Clujeană, 2012.

Koroli Victor, Omul din lumea tăcerii : ghid pentru înţelegerea lumii persoanelor cu dizabilităţi de auz. Chişinău : Dira-AP, 2016.

Lazăr Theofild, Bîrneanu Andreea, Baciu Loreni, Noi forme şi condiţii de reabilitare profesională a grupurilor vulnerabile. Timişoara : Editura de Vest, 2015.

Roşan Adrian, Psihopedagogie specială : modele de evaluare şi intervenţie. Iaşi : Polirom, 2015.

Şendrea Laura, Indicatori de observare si invatare pentru copiii deficienti : ghid pentru practica pedagogica si de profil. Cluj-Napoca : 2001

 

Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap

Ordonanța de urgență nr. 69/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap

 

Bibliografie optională:

 

 • Aurel Berheci Defectologie : psihopedagogie speciala : notiuni elementare /. – Arad : Editura Universitatii “Aurel Vlaicu”, 2001. – 75 p
 • Blândul, Valentin Cosmin, Probleme contemporane ale educaţiei : note de curs / Valentin Cosmin Blândul. – Oradea : Editura Universităţii din Oradea, 2005. – 173 p
 • Cucuruz, Claudia Doina Program de intervenţie psihopedagogică la elevii cu deficit de atenţie şi hiperactivitate / Claudia-Doina (Grec) Cucuruz. – Cluj-Napoca : [s.n], 2013. – 269 p. Teză de doctorat. Conducator ştiinţific: prof. univ. dr. Vasile Chiş
 • Foloştină, Ruxandra Mecanismele învăţării la şcolarul cu deficienţă de intelect / Ruxandra Foloştină. – Bucureşti : Editura Universităţii din Bucureşti, 2014. – 225 p
 • Gal, Amalia, Autostereotipuri şi heterostereotipuri la elevii cu deficienţe senzoriale / Amalia-Sanda Gal. – Cluj-Napoca : [s. n.], 2011. – 212 p. : tab. ; 30 cm. oclc. – Bibliogr.. – Universitatea “Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca. Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei. Teză de doctorat. Conducator ştiinţific: prof. univ. dr. Vasile-Liviu Preda
 • Greene Ross W., Găgeanu Claudia, Pierdut şi regăsit : cum să îi ajutăm pe elevii cu probleme comportamentale (şi, astfel, pe toţi ceilalţi). Cluj-Napoca : A.S.C.R [Asociaţia de Ştiinţe Cognitive din România], 2017.
 • Schwartz Gheorghe, Fundamentele psihologiei speciale. Iaşi : Institutul European, 2014.

 

CURS/SEMINAR

Evaluarea la seminar cuprinde patru componente:

 • Prezența la seminar (minim 10 prezențe asigură participarea la examenul scris și alocarea punctjului acumulat pe parcurs)
 • Implicarea activă la activități (2p)
 • Plan de intervenție de tip asistență socială pentru un caz specific din protecția copilului din România (temă de grup maxim 4 persoane). Tema se realizează în grup de maxim 4 persoane şi se transmite în format electronic pe adresa de e-mail a titularului de seminar (2p). Cerințele de conținut sunt descrise în secțiunea următoare. Tema se susține în fața colegilor în cadrul întâlnirilor, conform planificării stabilite anterior. Prezentarea nu este obligatorie, însă atrage după sine nealocarea punctajului alocat (2p).

Nota de la seminar valorează 60% (6p) din economia notei finale.

 

Implicarea activă (max. 2p): se punctează implicarea studentului în discuţii, capacitatea acestuia de a aduce argumente logice pe baza literaturii de referinţă recomandate etc..

Planul de intervenție (max. 4p): Fiecare grup va identifica o situație concretă din România care presupune încălcarea drepturilor copilului (ex. situație de abuz, neglijare, exploatare). Pornind de la aceasta va realiza un plan de intervenție de tip asistență socială prin care se intenționează remedierea situației. Proiectul va cuprinde o parte teoretică și o parte aplicativă. Componenta teoretică va face referire la definirea, descrierea fenomenului, justficarea fenomenului (contextualizare). Pentru această componentă se recomandă consultarea literaturii de specialiate din domeniu. Componenta aplicativă va descrie și justifica planul de activități propuse, precum și modalitățile de evaluare anagajate. Planul de intervenție nu trebuie aplicat, însă trebuie să dovedească o cunoaștere aprofundată a fenomenului și a principiilor de intervenție din domeniul protecției copilului.

O notă se va obține pe tema în format electronic (.doc sau .pdf) (2p) și una pe prezentare (2p). Prezentarea nu este obligatorie, însă se vor pierde punctele alocate acestui criteriu. În prezentare se va ţine cont de capacitatea studenţilor de a răspunde la întrebări şi de a-şi susţine analiza, ideile, de a valorifica experiența lor empirică și cunoștințele teoretice acumulate în cadrul parcurgerii disciplinei.

 

Metode de evaluare

 • 40 % – test
 • 60% – listă de prezență; tema trimisă pe mail la data stabilită; proiectul redactat, predat în format tipărit și susținut în fața colegilor conform planificării

Criterii de evaluare

 • examen
 • participarea și implicarea activă la activitățile de seminar (10%)
 • planul de intervenție, proiect de de grup pe o situație specifică din domeniul protecției copilului (40%).

 

Aspecte organizatorice, gestionarea situaţiilor excepţionale

 • Prezenţa la seminar: Conform art. 29(2) din Statutul studentului UBB, prezența studentului la seminarii este obligatorie în proporție de 75%. Prin urmare, acumularea a minim 10 prezențe dovedite prin fișa de prezență semnată asigură condiția minimală privind participarea la sesiunea de examen din iarnă și luarea în considerare a punctajului acumulat la seminar pe parcursul semestrului. Conform art. 29(4) din același statut, acceptarea studentului la examen este condiționată de respectarea obligațiilor din art. 29(2). Prin urmare, studenții care înregistrează mai puțin de 10 prezențe (conform listei semnate) nu se pot prezenta la sesiunea de examinare din iarnă. Aceștia se pot prezenta la sesiunea de restanțe, punctajul alocat seminarului fiind alocat prin realizarea unei teme stabulite de către titular. Pentru promovarea seminarului, studentul trebuie să acumuleze cel puțin jumătate din punctajul alocat (2,5p). În cazul în care studentul nu obține minim jumătate din punctjul de la seminar, realizarea temelor va trebui reluată în restanță, respectiv seminarul trebuie repetat.
 • Realizarea temelor de seminar – obligatorie (în cazul nerealizării acestora, studentul pierde punctajul și implicit posibilitatea de a a participa la examenul scris, întrucât nu poate îndeplini condițiile minime de promovare).
 • Pentru mărirea punctajului, studentul va trebui să refacă temele conform indicațiilor titularului de seminar. Se va păastra nota mai mare, dacă aceasta a fost obținută anterior.
 • Pentru restanţe, studentul va trebui să refacă activitatea de seminar conform indicațiilor titularului de seminar.
 • Temele se realizează la calculator, TNR-12, spaţiere la un rând şi jumătate, utilizând diacrticele şi stilul aliniat (justified). Se vor respecta de asemenea standardele APA[1] de redactare a uui text scris. Titularul își rezervă dreptul de a depuncta cu până la jumătate din punctaj nerespectarea aceastor condiții, precum și nerespectarea normelor de gramatică.
 • Plagiatul şi fraudele: în urma plagiatului şi/sau fraudelor se pierde nota.
 • Contestaţiile se fac în max. 24 ore după afişarea rezultatelor la avizier sau pe grupul de discuţii.

Comunicarea cu titularul de seminar și transmiterea tuturor temelor în format electronic se realizează prin intermediul e-mailului (drusu67.dor@gmail.com ) sau în timpul orelor de consultații.

[1] Consultă http://www.apastyle.org/ sau http://owl.english.purdue.edu/owl/resource/560/01/

Obiective generale

 • Formarea la studenți a unei bazei teoretice și practice de cunoștințe privind protectia persoanelor cu dizabilități. Clarificarea concepțiilor și a noțiunilor privind violența împotriva persoanelor cu dizabilități și drepturile lor. Înțelegerea rolului asistentului social în asistarea persoanelor cu dizabilități în fața riscurilor și protejarea persoanelor cu dizabilități de orice formă de violență. Însușirea valorilor și principiilor protecției persoanelor cu dizabilități. Formarea deprinderilor practice de investigare și intervenție în cazurile de abuz și de intervenție în situații de risc. Însușirea instrumentarului conceptual în cazul persoanelor cu dizabilități.

 

Obiective specifice

 

 • Să utilizeze corect conceptele din sfera Asistența socială a persoanelor cu dizabilități (protecţie, bunăstare, ocrotire, risc, dificultate, vulnerabilitate; vătămare, drepturile copilului, prevenire, prognostic, sesizare, violență, maltratare, evaluare abuz, neglijare, abandon, exploatare, trafic, incidență prevalență, rată de sărăcie);
 • Să identifice dimensiunile esenţiale ale fenomenelor de violenţă familială, de grup şi societală în cazul persoanelor cu dizabilități;
 • Să înţeleagă interelaţia factorilor (cauzalitate, respectiv asociere) conform variatelor perspective teoretice în cazul persoanelor cu dizabilități;
 • Să analizeze evoluţia practicilor de protecţie a copiilor în paralele cu modernizarea societăţii;
 • Să înţeleagă posibilităţile de intervenţie în cazul persoanelor cu dizabilități supuse discriminării;
 • Să cunoască legislaţia de protecţie în cazul persoanelor cu dizabilități si să o aplice la cazurile particulare;
 • Să reușească să realizeze un studiu de caz conform cerinţelor din domeniul protecţiei în cazul persoanelor cu dizabilități;
 • Să dovedească că au capacitatea de a relaţiona cu persoane cu dizabilități în vederea cunoaşterii experienţelor sale, inclusiv a celor legate de violenţă, neglijare, abandon şi exploatare;
 • Să dovedească capacitatea de a planifica o intervenţie în vederea îmbunătăţirii situaţiei în cazul unei persoane cu dizabilități;
 • Să respecte principiul tratării unei persoane cu dizabilități ca o persoană autonomă, cu scopuri şi cerinţe proprii, în efortul comun de a-i îmbunătăţi situaţia;
 • Să respecte cerinţa de a trata familia ca parteneri în vederea ocrotirii unei persoane cu dizabilități.