Sociologia organizaţiilor

InfoTitularTematicaBibliografieEvaluareObiective

Număr de credite: 3
Cod: ALR4402
Predare: curs 2h
Limba de predare: română
Tip: opţional, nivel licenţă

lect.dr. Anca Simionca
Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială
Universitatea Babeş-Bolyai

CURS

 

INTRODUCERE:

1.Imagini ale organizației

2.O scurtă istorie a muncii și controlului acesteia

PARTEA I: PIAȚA

3. Studiu de caz: Tranziția de la școală la muncă
4. Piață și planificare
5. Subiectivități și tehnicile reglementării

PARTEA A II-A: STATUL

6. Democrația reprezentativă, participativă și radicală [Studiu de caz. Bugetul participativ în Cluj ] 7. Integrarea ierarhică: birocrația
8. Statul: sistem, idee, efect

PARTEA A III-A: REȚELELE

9. Informalitate, corupție, Rețele [Studiu de caz: rețelele de afaceri din Cluj.] 10. Piață/Ierarhie/Rețea
11. Guvernanță și guvernamentalitate

PARTEA A IV-A

12. Panopticon, banda de asamblare şi birourile: Disciplinare şi controlul corpurilor
13. Firma contemporană: organizare tayloristă în Sudul Global şi în logica proiectelor în Nord?
14. Concluzii: Organizaţia ca formă de cooperare umană

 

Morgan, Gareth. 1980. Paradigms, Metaphors, and Puzzle Solving in Organization Theory, Administrative Science Quarterly Vol. 25, No. 4, pp. 605-622

Allmendinger, Jutta. 1989. Educational systems and labor market outcomes, European Sociological Review 5(3), pp. 231-250.

Vaughan, Karen and Josie Roberts, 2007. Developing a ‘productive’ account of young people’s transition perspectives, Journal of Education and Work 20(2), pp. 91-105.

Johanna Bockman, 2012. The Long Road to 1989: Neoclassical Economics, Alternative Socialisms, and the Advent of Neoliberalism, Radical History Review Winter, 2012(112): 9-42;

Janos Kornai, 1979. Resource-Constrained versus Demand-Constrained Systems. Econometrica, Vol. 47, No. 4 (Jul., 1979), pp. 801-819.

Simionca, Anca, 2012. “Transition from School to Work: a turning point that becomes diluted”, in Critical Engagements with and within Capitalism. Romania’s Middle Managers after Socialism pp. 210-231, PhD thesis, Central European University

Chertkovskaya, Ekaterina, Peter Watt, Stefan Tramer and Sverre Spoelstra. 2013. “Giving notice to employability”. Ephemera – theory and politics in organizations. Volume 13 (4), 701-7016.

Antonino Palumbo and Alan Scott, Bureaucracy, Open Access, and Social Pluralism: Returing the Common to the Goose, în Paul du Gay (coord.), The values of bureaucracy. pp. 281-307. Oxford, New York: Oxford University Press.

Weber, Max, 1958. “Bureaucracy”, in Max Weber: essays in sociology. pp. 196- 244. New York: Oxford University Press

Bauman, Zygmunt, 2000. Modernity and the Holocaust, pp. 1-30, New York: Cornell University Press

Foucault, Michel, 2005, “Ochiurile puterii” in Lumea e un mare azil. Studii despre putere, Cluj, Ideea, pp. 97-112

Timothy Mitchell, 2006. Society, Economy, and the State Effect, în Aradhana Sharma and Akhil Gupta (coord.), The Anthropology of the State: A reder. pp. 169- 186. Malden and Oxford: Blackwell Publishing.

Petrovici și Simionca, 2011. Productive Informality and Economic Ties in Emerging Economies: The Case of Cluj Business Networks, în Tul’si Bhambry, Clare Griffin, Titus Hjelm, Christopher Nicholson and Olga G. Voronina (coord.), Perpetual Motion? Transformation and Transition in Central and Eastern Europe & Russia, London:UCL Press

Vladimir Pasti, 2006. Mărirea şi decăderea capitaliştilor români, în Cătălin Zamfir şi Laura Stoica (coord.),  O nouă provocare: dezvoltarea socială. pp. 71-89 Iaşi, Editura Polirom, 2006.

Granovetter, Mark. 1985. “Economic Action and Social Structure: The Problem of Embeddedness.” American Journal of Sociology 91: 481-510.

Powell, Walter W. 1990. “Neither Market nor Hierarchy: Network Forms of Organization.” Pag 295-336 in Research in Organizational Behavior, vol. 12, coord de L.L.Cummings și B. Shaw. Greenwich, CT: JAI Press.

Ronald Coase, 1996. The Nature of the Firm, in Louis G. Putterman, Randall Scott Kroszner (coord.), The Economic Nature of the Firm: A Reader. pp. 89-104. Cambridge and New York: University of Cambridge.

Nikolas Rose, 2006. Governing “Advanced” Liberal Democracies, The Anthropology of the State: A reader. pp. 144-162. Malden and Oxford: Blackwell Publishing.

David Greaber, 2009. Direct Action, Anarchism, în Direct Democracy, 201-238, Oakland, Edinburgh: AK Press.

Gerry Stoker, 1998. Governance as Theory: Five propositions, International Social Science Journal 50(155):17–28.

Michel Foucault, 2005. Panoptismul, A supraveghea si a pedepsi, trad. Bogdan Ghiu. pp. 248-288. Bucuresti: Paralela 45.

Gilles Deleuze, 2002. Noul Cartograf, Foucault, trad. Bogdan Ghiu. Cluj: Idea Design and Print.

David B. Audretsch, 2001. Corporate form and spatial form, în Gordon L. Clark, Meric S. Gertler, Maryann P. Feldma (coord.) The Oxford Handbook of Economic Geography. pp.333-353. Oxford și New York, Oxford University Press.

Neil M. Coe and Martin Hess, 2012. The Geographies of Production, în Trevor J. Barnes, Jamie Peck, Eric Sheppard (coord.) The Wiley-Blackwell Companion to Economic Geography. pp 157-169. Malden and Oxford: Blackwell Publishing.

 

CURS

 

Metode de evaluare

  • 100% – examen scris

Criterii de evaluare

  • Răspunsul corect, elaborat adecvat, clar şi concis, la zece întrebări ce adresează cunoştinţe predate la curs şi lecturile obligatorii indicate

     

 

Obiective generale

  • Acest curs optional le este destinat studenților de anul II și III ai specializărilor Sociologie și Antropologie și urmărește familiarizarea acestora cu principalele teoretizări ale organizațiilor, precum și cu studii de caz relevante. După primele două întâlniri introductive, sesiunile sunt impărțite în mai multe module, cu structuri similare, fiecare dintre ele concentrându-se pe câte una dintre cele trei forme principale de coordonare a acțiunilor umane: piața, ierarhia și rețelele. Fiecare modul se concentrează pe un studiu de caz complex (1) ale cărui tensiuni și mize sunt explorate mai întâi cu ajutorul unor texte clasice (2) și apoi cu cel al unor conceptualizări contemporane (3). Cele două sesiuni din secțiunea a patra problematizează diferențele din interiorul organizațiilor contemporane, precum și diferențele existente la nivel global.

 

Obiective specifice

  • însuşirea unor cunoştinţe şi abilităţi de analiză a fenomenelor organizaționale, conform tematicii disciplinei