Facultate
Caută
Close this search box.

Antropologie simbolică

Informații utile

Număr de credite: 6

Cod: ALR3401

Predare: curs 2h, seminar 2h

Limba de predare: Română

Tip: curs principal de specialitate pentru Antropologie

Regim opţional: materie opțională pentru Sociologie

Curs:

Studiu de caz 1: Clujul şi construcţia simbolică a spaţiului urban. Simbolica centrului

Studiu de caz 2. Războiul monumentelor

Dimensiunea simbolică a socialului. Cultură ca „sistem de semne” şi complex „forme simbolice”.

Ce este un simbol?:

-         etimologia : simbolul ca semn (Karl Vossler, Geertz - twitch and wink): 

-         dimensiuni: semantic, social

-         Abordări: interpretativism vs. pozitivism şi structuro-funcţionalism

-         simbol şi simbolizare; semnificaţie simbolică şi proces

Teorii despre simbol – teoria cunoaşterii (Kant), retorica şi estetica literară, hermeneutica culturală (Gadamer),

Psihanaliza şi teoria simbolicului (Freud), semiotica (Saussure), pragmatica (Pierce, Morris),

Sociologie şi antropologie: Linia durkheimiană, Mauss, interacţionismul simbolic (Mead, Goffman), structuralismul (Levi-Stauss), antropologia interpretativă (Turner, Geertz)

Religie, magie, eficacitate simbolică

Rituri şi ceremonii. „Liminalitate” şi „comunitate”

Mitul şi narativele simbolice

Spaţiu simbolic, spaţiu fizic şi spaţiu social

Simbolismul cotidian; identitate şi comportament simbolic

Simbol şi temporalitate; simbolicile ca istorii încorporate; istoriile ca simboluri explicitate

Discutarea proiectelor de cercetare


Seminar:

Studiu de caz 1: Clujul şi construcţia simbolică a spaţiului urban. Simbolica centrului

Studiu de caz 2. Războiul monumentelor

Dimensiunea simbolică a socialului. Cultură ca „sistem de semne” şi complex „forme simbolice”.

Ce este un simbol?:

-         etimologia : simbolul ca semn (Karl Vossler, Geertz - twitch and wink): 

-         dimensiuni: semantic, social

-         Abordări: interpretativism vs. pozitivism şi structuro-funcţionalism

-         simbol şi simbolizare; semnificaţie simbolică şi proces

Teorii despre simbol – teoria cunoaşterii (Kant), retorica şi estetica literară, hermeneutica culturală (Gadamer), Psihanaliza şi teoria simbolicului (Freud), semiotica (Saussure), pragmatica (Pierce, Morris),

Sociologie şi antropologie: Linia durkheimiană, Mauss, interacţionismul simbolic (Mead, Goffman), structuralismul (Levi-Stauss), antropologia interpretativă (Turner, Geertz)

Religie, magie, eficacitate simbolică

Rituri şi ceremonii. „Liminalitate” şi „comunitate”

Mitul şi narativele simbolice

Bibliografie obligatorie:

Din volume :

-         Katherine Verdery – Viaţa politică a trupurilor moarte , Ed. Vremea, 2006

-         Mircea Eliade - Imagini şi simboluri, Humaintas, 1994, cap. 1,2,5

-         Bronislaw Malinowski, Magie, ştiinţă şi religie, Editura Moldova,1993

-         Arnold Van Gennep – Riturile de trecere, Polirom, 1996

-         Clifford Geertz - The Interpretation of Cultures, capitolele : Thick Description, Deep Play, Ethos, World-View and the Analysis of Sacred Symbols, Religion as a Cultural System, Ritual and Social Change

-         Victor Turner: din Schism and Continuity in an African Society, capitolul The Politically Integrative Function of Ritual

-         E. E. Evans-Pritchard, Whitchcraft, Oracles and Magic among Azande (1968), partea I, Whitchcraft

-         Pierre Bourdieu – Casa sau lumea răsturnată (despre casa kabylă), în Simţul practic, Institutul European, 2000, pp. 463-487

Articole:

 Din Reader :

-         Rebecca E. Klatsch, Of Meanings and Masters. Political Symbolism and Symbolic Action, (reader)

-         Simon Harrison, Four Types of Symbolic Conflict

-         Abner Cohen, Political Symbolism

-         Victor Turner, Symbols in African Ritual

-         Sherry Ortner, On Key Symbols

 

Din: Jeffrey, Alexander, Steven Seidman – Cultură şi societate. Dezbateri contemporane, Institutul European, 2001:

-         Ferdinand de Saussure, Semne şi limbă, p. 54

-         Marshall Sahlins, Mîncarea ca un cod simbolic, p. 89

-         Victor Turner, Liminalitate şi comunitate, p. 137

-         Mary Douglas, Poluarea simbolică, p. 143

 

Bibliografie opţională

-         Bourdieu, Pierre Simţul practic, Institutul European, 2000,

-         Bourdieu, Pierre, Esquise d’une theorie de la pratique, Paris, Seuil, 2000; Langage et pouvoir symbolique, Paris, Seuil, 2001

-         Coman, Mihai, Introducere în antropologiea culturală, Iaşi, Polirom, 2008

-         Douglas, Mary, Natural Symbols: Explorations in Cosmology. New York, Routledge, 1996 

-         Durand, Gilbert, Structurile antropologice lae imaginarului, Bucureşti, Ed. Univers, 1978

-         Durkheim, Emile Formele elementare ale vieţii religioase

-         Eliade, Mircea - Imagini şi simboluri, Humaintas, 1994

-         Evans-Pritchard, E. E., Whitchcraft, Oracles and Magic among Azande (1968), partea I, Whitchcraft

-         Firth, Robert , Symbols. Private and public, London, George Allan and Unwin Ltd., 1973

-         Geertz, Clifford - The Interpretation of Cultures,

-         Kligman, Gail, Nunta mortului, Iaşi, Polirom, 1999

-         Turner, Victor: Schism and Continuity in an African Society ; The ritual process: Structure and anti-structure. Chicago: Aldine, 1969

-         Verdery, Katherine – Viaţa politică a trupurilor moarte , Ed. Vremea, 2006

 

(Cărţile se găsesc la BCU, biblioteca FSAS, biblioteca FSE, biblioteca CCRIT)

Curs:

- 25% (50% pentru studenții înscriși la opțional) Evaluare permanentă

- 25% (50% pentru studenții înscriși la opțional) Colocviu final, prezentare de proiect de cercetare


Seminar:

-  50% Participare activă la seminarii, intervenții în cadrul seminariilor

Obiectivul general al disciplinei: Obiectivul cursului îl constituie introducerea în problematica antropologiei simbolice din unghiul abordãrilor contemporane. Clarificarea unor concepte cheie – simbol, simbolic, ritual, magie, vrăjitorie, şamanism etc. Descrierea practicilor simbolice şi înţelegerea interdependeţei lor cu aspectele sociale, politice sau economice. Exersarea abilităţilor interpretative în abordarea comportamentului colectiv. 


Obiectivele specifice: Dezvoltarea capacității analitice, capacitatea de a opera cu noțiuni complexe si abstracte, de a sesiza si conecta elementele unei teorii antropologice, înțelegerea teoriilor și interpretarea noțiunilor discutate la curs în contextul vieții de zi cu zi; formarea deprinderilor de lucru intelectual; dezvoltarea capacității de a elabora proiecte de cercetare adecvate tematicii cursului

Titular curs

Seminar

Program

Acest curs se studiază în următoarele programe:

Navigare rapidă

Discipline similare

Accessibility Toolbar

Facultatea de Sociologie și Asistență Socială