Facultate
Caută
Close this search box.

Managementul resurselor umane

Informații utile

Număr de credite: 3

Cod: ALR2414

Predare: curs 2h

Limba de predare: Română

Tip: curs opțional, licență, Antropologie, Sociologie

Curs:

1. Introducere

2. Structura departamentului de Resurse Umane – Funcțiuni și roluri

3. Planificarea strategică a resursei umane și analiza postului

4. Recrutare și selecție

5. Pregătirea și dezvoltarea resursei umane

6. Evaluarea performanței

7. Compensații și beneficii

8. HRIS & HR Analytics 1

9. HRIS & HR Analytics 2

10. Employee engagement, employer branding, ESG

11. Administrarea relației de muncă

12. Mobilitate globală

13. Munca în viitor

14. Recapitulare și Q&A

Bibliografie obligatorie:

Curs:

Armstrong, M., & Taylor, S. (2014). Armstrong's handbook of human resource management practice. Kogan Page Publishers – capitolele 1, 2, 3, 11, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 37, 38, 39, 41

Ghatak, R. (2022). People Analytics: Data to Decisions. Springer Nature.

Cap. 1: People Analytics – Making a Difference to Business

Cap. 11: Metrics, Measurement, Scorecards and Power of Visual Intelligence

Cap. 12: Role and Deployment of Statistics and Data Science in People Analytics

Komm, A., Pollner, F., Schaninger, B., & Sikka, S. (2021). The new possible: How HR can help build the organization of the future. McKinsey & Company, Online, 1-8.

Smit, S., Tacke, T., Lund, S., Manyika, J., & Thiel, L. (2020). The future of work in Europe. McKinsey Global Institute


Obiectivul general al disciplinei: Cursul de Managementul Resurselor Umane își propune să ofere studenților oportunitatea de a se familiariza cu structurile, instrumentele și rolurile specifice domeniului de resurse umane așa cum sunt ele prezente în organizațiile de astăzi. Cursul acoperă rolul diverselor departamente de resurse umane de-a lungul întregului ciclu de muncă al angajaților (pre-angajare à terminarea relației de muncă/re-angajare).â


Obiectivele specifice: Până la finalul cursului, studenții vor putea să:

» Înțeleagă rolul strategic îndeplinit de departamentul de resurse umane în derularea activității unei organizații

» Identifice ramurile/funcțiunile departamentului de resurse umane, precum și scopul îndeplinit de fiecare dintre acestea

» Se familiarizeze cu pozițiile/joburile corespunzătoare fiecărei ramuri/funcțiuni și să diferențieze între acestea

» Înțeleagă corelația dintre mărimea organizației și nivelul de specificitate al diferitelor ramuri/funcțiuni din departamentul de resurse umane


Titular curs

Seminar

Program

Acest curs se studiază în următoarele programe:

Navigare rapidă

Discipline similare

Accessibility Toolbar

Facultatea de Sociologie și Asistență Socială