Az oktatás menetével kapcsolatos tudnivalók

Posted in Elsőéves hallgatók

Vizsgák

Minden tantárgy és oktató más és más vizsgafeltételeket szab meg, ezeket előre és nyilvánosan rögzíti a tárgy syllabuszában (tantárgyi adatlap, tárgy leírása).

A szabályzat szerint minden tárgyból vizsgaidőszakonként 2 időpont közül kell választani,

A pótviszgaidőszak 1 hete alatt 1 időpontban lehetvizsgázn.

Az osztályzás módja

A teljesítmény értékelése a román osztályzási rendszerben zajlik, 1-től 10-ig. Minden, a vizsgán megjelenő hallgató ún. „hivatalból” kap 1 pontot, és ahhoz még max. 9-et kell szerezni. Az 5-ös az átmenő jegy, 2-3-4-gyel megbukik a hallgató.

Speciális tantárgyak helyzete

Azok a tárgyak, amelyeket nem az Intézet vagy a Kar oktatói tanítanak, speciális helyzetűnek tekinthetők. E követelményekre külön oda kell figyelni. Ezek a következő tárgyak:

Testnevelés, első két félév

Idegen nyelv, első két félév

Általános és neveléslélektan, I. félév

Szociálpszichológia, III. félév

Illetve általában a nem BBTE-s szociológus oktatók tárgyai.

Szükséges-e a román nyelv ismerete?

Nem. Az antropológia és szociológia szak tanterv nem tartalmaz román nyelvű, vagy román nyelven oktatott kötelező tárgyakat. A szociális munka szakon egy, a HR menedzsment szakon van két román nyelvű, jogi jellegű tantárgy (ezt speciális esetben részképzéssel, hallgatói mobilitással ki lehet váltani)

Mi az a tanulmányi szerződés?

Tanulmányi szerződést minden tanévre vonatkozóan kell kötni, célja pedig rögzíteni azt, hogy mely tárgyakat vesz fel a vonatkozó két félévben a hallgató – kötelezőeket és opcionálisokat egyaránt. A névrokonság a hasonló elnevezésű, magyarországi tanulmányi szerződéssel nem jelent tartalmi hasonlóságot. A tanulmányi szerződést Kolozsváron, az évfolyamvezető tanár irányításával, az AcademicInfo elektronikus rendszerén keresztül (első éven kivételes esetben papír alapon is) kell megkötni, az alábbi ütemezés szerint:

I. évre vonatkozó tanulmányi szerződés I. év szeptember végén, október elején
II. évre vonatkozó tanulmányi szerződés I. év májusában
III. évre vonatkozó tanulmányi szerződés II. év májusában

Kommunikáció a tanárokkal

A kommunikáció különböző csatornákon keresztül zajlik:

  1. A választott képviselő révén: minden csoport kötelezően választani fog soraiból egy diákképviselőt első év októberében, és a (teljes) csoportot érintő kérdéseket, problémákat ő fogja jelezni az évfolyamfelelős tanárnak vagy Geambașu Rékának, ill. Veres Valérnak.
  2. Mivel a kommunikáció elsődlegesen e-mailen történik, a csoport diákképviselője létrehoz egy levelezőlistát a groups.google.com vagy yahoogroupsoldalon (vagy bárhol másutt, amihez mindenki hozzáfér), és meghívót küld minden csoporttársának és tanárnak
  • A tanárok a felvetett kérdésekre rendszerint 3 munkanapon belül kötelesek válaszolni (hacsak automatikus e-mailes válasz nem jelzi azt, hogy az irodától ideiglenesen távol vannak konferencián, terepen stb.)
  1. A jegyeket az academicinfo-rendszerben lehet követni (https://academicinfo.ubbcluj.ro)
  2. Ezeken kívül eseti jelleggel használunk további elektronikus, internetes kommunikációs, szervezési eszközöket: Google spreadsheet, Google docs, Dropbox, Doodle stb.
  3. A fentiek mellett a csoport létrehozhat magának más kommunikációs felületeket is (pl. Facebook-csoport), de a tanárok elsődlegesen e-mailen keresztül fognak üzenni és válaszolni.
  • A kari/intézeti honlap a Egyetem menüje alatt számos fontos és naprakész információ van: tantárgyi adatlapok, órarend, tantervek, a tanév szerkezete, évnyitó, szakmai gyakorlatokra való jelentkezés, időpontok stb.
  • A tantárgyakhoz kapcsolódó szakmai tartalmak (tárgyleírás, tematika, bibliográfia, kötelező szakirodalom szkennelve vagy linkekkel) honlapon az Egyetem / Oktatásszervezés almenüből nyíló Drive felületen találhatók.

Hogyan lehet egy ideig máshol tanulni?

A z ERASMUS+ az EU-n belül a hallgatói és oktatói mobilitás kerete. A Makovecz ösztöndíj programmal csak magyarországi egyetemekre lehet menni.

A BBTE Szociológia és antropológia programjainak hallgatói több mint 40 egyetemre mehetnek Erasmus+ ösztöndíjjal tanulni az EU-n belül, egy félévet. A hallgatónak ismerni kell az illető ország nyelvét, és azt igazolnia kell nyelvvizsgával (kivéve a magyart és a románt). Amobilitási célpontok között kiemelten van jelen a Budapesti Corvinus Egyetem, ahová évente akár 5 hallgató is átmehet tanulni. Minden hallgató egy tanév során pályázhat Erasmus vagy Makovecz ösztöndíjat. Erasmus+ ösztöndíj összege kb. 450 euró/hó, és legalább 20 kreditet kell „hazavinni” a lehetséges 30-ból ahhoz, hogy ne kelljen visszafizetni az ösztöndíjat. (részletesebben lásd az Erasmus+ almenűt)