FELHÍVÁS AZ ERASMUS+ MOBILITÁS PÁLYÁZÓK SZÁMÁRA – 2022 OKTÓBERI SZAKASZ (sesiunea octombrie)

Posted in Erasmus+, Hirdetések, Hírek

Publicat în data de 5 octombrie 2022

 

Értesítés – a Szociológia és Szociális Munka karra beiratkozott hallgatók figyelmébe! (2. és 3. éves alapképzési évfolyamnak (licensz), 2. és 3. éves mesteris hallgatók valamint a doktoranduszok részére) :

 • A hallgatói mobilitásra a 2022-2023-as tanév 2. félévében kerül sor, azon jelentkezők számára, akik e jelentkezést követően kiválasztásra kerülnek és elnyerik az Erasmus+ ösztöndíjat.

 

Beiratkozási feltételek
Ha megfelelsz az alábbi feltételeknek, pályázhatsz Erasmus+ tanulmányi ösztöndíjra

 • Mint diák be kell legyél íratkozva (înmatriculat) a Babeș-Bolyai egyetemre a következő tanulmányi szintek egyikén: alapképzés/licensz, mesteri vagy doktorátus függetlenül attól, hogy fizetés nélküli (állami költségvetésből nyújtott) vagy fizetéses helyen tanulsz és függetlenül a tanulási formától napi részvételü (la zi) vagy csökkentett látogatásu.
 • A mobilitás elkezdésekor legalább egy tanulmányi év el kell legyen végezve – ez a licensz tanulmányi szintre vonatkozó feltétel.
 • Legyen egy nemzetközileg használatos nyelven szerzett nyelvismereti bizonyítványod vagy azon a nyelven amelyen a kurzusokat tartják a partneregyetemen ahova pályázol. Vagy a szelekció után végezze el az on-line (OLS) lingvisztikai tesztet. Ezt a CCI nyújtja a szelekciós folyamat befejezése után. (Babeș-Bolyai Egyetem Nemzetközi Együttműködési Központja (CCI román nyelvü röv.)
A beiratkozási dosszié elkészítése
A te beiratkozási dossziéd a következő dokumentumokat kell tartalmazza*:

 • A pályázó pályázati lapja (Fișa candidatului)** (innen letölthető). Ezt ki kell tölteni, dátumozni és aláírni, PDF dokumentumként el kell menteni a következő formában: Nume_Prenume_Fișa (Név_Családnév_Pályázati lap).
 • Nyilatkozat saját felelőséggel kitöltve (innen letölthető). Ezt ki kell tölteni, dátumozni és aláírni, PDF dokumentumként el kell menteni a következő formában: Nume_Prenume_Declarație (Név_Családnév_Nyilatkozat)
 • Akadémiai tanulmányi igazolás az utolsó vizsgaidőszak eredményeiről. Ezt a kari titkárság állítja ki, amelyben az utolsó teljesített vizsgaidőszak általános átlaga jelenik meg szkennelve, PDF dokumentum formában:Nume_Prenume_Adeverință (Név_Családnév_Bizonyítvány).
 • Nyelvismereti bizonyítvány másolata (Copie a certificatului de competență lingvistică)***.  Ez arra a nyelvre kell vonatkozzon amelyen a mobilitásban tanulmányait folytatja. Minimum B1/B2 szintü, szkennelt, PDF dokumentum formában: Nume_Prenume_Certificat (Név_Családnév_NyelvismeretiBizonyítvány). Vagy saját felelősségü nyilatkozatot ír a hallgató, melyben beleegyezik az on-line (OLS) nyelvi tesztelésen való részvételében. Ezt a CCI nyújtja a szelekciós folyamat befejezése után, dátumozva, aláírva, PDF formában mentve: Nume_Prenume_Declarație_Atestat (Név_Családnév_Nyilatkozat_Nyelvismereti Bizonylat)
 • C- Önéletrajz mely a tanulmányi nyelven vagy angolul lesz írva. A dokumentumot dátumozni és aláírni szükséges és PDF dokumentumként el kell menteni a következő formában: Nume_Prenume_CV (Név_Családnév_CV)
 • – Motivációs levél. A tanulmányi nyelven vagy angolul lesz megírva és nem haladhatja meg az 500 szót. A dokumentum dátummal, aláírással és PDF fájlként lesz mentve: Nume_Prenume_Scrisoare (Név_Családnév_Levél) elnevezéssel.

*Ha a beiratkozási dosszié hiányos, a pályázónak nem lesz lehetősége részt venni a szelekciós interjún, amely kötelező szakasz.
** Annak érdekében, hogy ki lehessen választani az egyetemet/egyetemeket ahol a mobilitást meg szeretnék valósítani, javasoljuk, hogy előzetesen konzultáljon az ERASMUS koordinátorral kari szinten.
*** Ha a jelöltet a szelekciós folyamat befejezése után nyelvismereti tesztre programálják (pl. Lingua, Alpha, egyéb nemzetközi bizonylatok, például Toefl, Cambridge, DELF/DALF, DELE stb.) egy saját felelősségü nyilatkozat szükséges, hogy abban az esetben ha a hallgatót kiválasztják, a beiratkozási dossziét ezt követően kiegészíti a megszerzett bizonyítvány másolatával.
Azok a pályázók, akiknek nincs lehetőségük bizonyítvány/bizonylat (certificat/atestat) megszerzésére, ha kiválasztják őket, részt vesznek a Babeș-Bolyai Egyetem Nemzetközi Együttműködési Központja (CCI román nyelvü röv.) által kínált on-line nyelvvizsgán. A szelekciós folyamat befejezése után, amelyen meg kell szerezni a B1/B2 minimális szintjét, a pályázók saját felelősségű nyilatkozatot írnak. A nyilatkozatban vállalják a tesztelésen való részvételüket és azt, hogy csatolják a tesztet a beiratkozási dossziéhoz.
A mobilitásnak a jelölt részére történő engedélyezésének feltétele a minimális minősítés megszerzése az online tesztelés során. A nyelvi bizonyítvány birtoklásának feltétele nem vonatkozik azokra a hallgatókra akik ugyanazon a nyelven tanulnak a partner egyetemen amelyen a Babeș-Bolyai Egyetemen is.

A mobilitás terv
A mobilitási terv a pályázó hallgatónak javaslata a tanulmányi tevékenységekre vonatkozóan a mobilitás során. A tervet narratív (elbeszélő) módon kell megírni, románul vagy angolul és körülbelül 1000 szavas kell legyen. Ez magába foglalja a jelölt érdeklődési területeit, a kiválasztott fő tanulmányi diszciplínákat (tanulmányi mobilitás esetén)/a fő gyakorlati tevékenységeket (gyakorlati mobilitások esetén) és a jelölt által várt eredményeket.
A dokumentum dátummal, aláírással és Nume_Prenume_Propunere (Név_Családnév_Ajánlat) nevü PDF fájlként kerül mentésre.
Interjú
Az interjúra minden egyes jelölttel külön-külön kerül sor. A Szociológia és Szociális Munka kar tanáraiból, valamint az ERASMUS+ irodai csapatának tagjaiból álló bizottság jelenlétében kari és egyetemi szinten. Az értékelő bizottság bemutatását az interjúk időzítésének értesítésében közlik.
Az interjúban a pályázók a választott tanulmányi mobilitásban használt nyelven is bemutatkoznak. Az interjúban több megbeszélés lesz a jelölt mobilitási tervéről.
Elbírálási kritériumok
 • Az utolsó befejezett tanulmányi szesszióhoz tartozó átlageredmény: 10 %
 • A pályázó beiratkozási dossziéja: 20%
 • Mobilitási terv: 20%
 • Interjú: 50%
Kalendárium
Október 5 – 25/2022 A szelekcióra való beiratkozás a hírdetésben említett dokumentumok elküldésével (beiratkozási dosszié és a mobilitás terv) a következő címre: ionut.foldes@ubbcluj.ro
Október 28/2022 A szelekció eredményének közzététele a beadott dossziék alapján és a szelekciós interjúk időpontjának közlése az egyetem honlapján, a hírrész ujdonság szakaszában ( Secțiunea Noutăți) – valamint e-mailben.
Október 31/2022 – 14. órai kezdettel A jelöltek szelekciós interjúi. A részleteket egy későbbi időpontban közöljük.
Október 31/2022 Az eredmények közzététele az interjúk befejezése után az egyetemi kar honlapján , a hírrész ujdonság szakaszában ( Secțiunea Noutăți).
November 1 – éig, 12.00 óráig fellebbezést lehet benyújtani e-mailben a következő címre: ionut.foldes@ubbcluj.ro
November 1/2022 A végleges eredmények közzététele az egyetem honlapján, a hírrész ujdonság szakaszában (Secțiunea Noutăți)
BETÖLTHETŐ HELYEK LISTÁJA A TANULMÁNYI MOBILITÁSBAN
Erasmus + Your Ticket to the World
Biroul Erasmus+ al UBB va organiza in data de 10 octombrie la ora 14 evenimentul on-line intitulat Erasmus + Your Ticket to the World, destinat tuturor studentilor universitatii noastre, care sunt interesati de o mobiltiate Erasmis in acest an academic. Acesta va debuta prin prezentarea programului Erasmus si se va continua cu o sesiune de intrebari si raspunsuri.

Accesați pagina evenimentului aici (click)