Mentálhigiéné a szociális munkában

A képzésrőlKarrierTantárgyakFelvételi kritériumokElérhetőség

A mentálhigiénés szakember az egyén fizikai, intra- és interperszonális világa, a család, a csoport és a közösség szintjén alkalmazza segítői tudását.

A mesteri program típusa: interdiszciplináris, alkalmazott, szakmai jellegű, négy féléves képzés.

A képzés hármas irányultságú: elméleti, önismereti és készségfejlesztő, kutatási.

Az elméleti képzés célja célja a pszichoszociális jelenségekre vonatkozó ismeretek átadása.

Az önismeret és készségfejlesztés célja olyan mentálhigiénés szemléletmód kialakítása, amely segíti a szakszerű mentálhigiénés projektek megtervezését, levezetését, kiértékelését. Támogatja a segítő személyiségének alkalmassá tétele a kliensekkel való munkára.

A kliensekkel való munkához szükséges készségek kialakítása vonatkozik a:

TÁJÉKOZÓDÁSI készségekre:

  • Mi a probléma?
  • Mit kell tudnom, hogy tudjak a kezeléséhez?
  • Hogyan tudom megoldani?

PROBLÉMAMEGOLDÁSI készségekre:

  • kérdésfelvetés, megoldás megtalálása, kivitelezése, beavatkozási modellek és technikák alkalmazása,
  • a kliens bevonása a megoldás keresésébe.

A kutatásmódszertan elméleti és gyakorlati oktatásának célja felkészíteni a szakosodásnak megfelelő beavatkozó jellegű kutatások kivitelezésére.

I félév

A mentálhigiéné elmélete és gyakorlata
Jó gyakorlat modellek a mentális egészségvédelemben
Segítő kapcsolat
Életkrizisek kezelése: módszerek és gyakorlat
Mentálhigiénés tanácsadás I

II félév

Közösségi szükségletek felmérése és tanácsadás
Kutatásmódszertan
Foglalkoztatási terápia tervezése
 Gyakorlat: mentálhigiénés projekt I
 Mentálhigiénés tanácsadás  II.

III félév

Az egészség társadalmi meghatározói (angolul)
Családi tanácsadás elmélete és gyakorlata
Etika, szakmai és tudományos integritás
Coaching és szupervízió
Opcionális tantárgy 1.
Opcionális tantárgy 2.

IV félév

Trauma feldolgozás (angol nyelven)
Emberi erőforrás management
 Gyakorlat: mentálhigiénés projekt II
Opcionális tantárgy 3.
Opcionális tantárgy 4.

opcionális tantárgyak

A drogfüggőség speciális megelőzése
Szociális jog
Stresszkezelés a veszélyeztetett és kockázati csoportokban
Gerontológia
A drogfüggőség speciális megelőzése
Szociális jog
Stresszkezelés a veszélyeztetett és kockázati csoportokban
Gerontológia
Munkaerő-piaci programok a hátrányos társadalmi csoportok számára
A gyermek- és fiatalkori bűnözés
Bűnelkövetőkkel folytatott tanácsadói munka
A drogfüggők tanácsadásának elmélete és gyakorlata
Szociális intézmények értékelése
Szolgáltatások speciális igényű valamint idős emberek számára
Munkaerő-piaci programok a hátrányos társadalmi csoportok számára
A gyermek- és fiatalkori bűnözés
Bűnelkövetőkkel folytatott tanácsadói munka
A drogfüggők tanácsadásának elmélete és gyakorlata
Szociális intézmények értékelése
Szolgáltatások speciális igényű valamint idős emberek számára
  • 60% licensz média
  • 40% motivációs levél és Curriculum Vitae

A mesteri program felelőse:
dr. Berszán Lídia
e-mail: lidia.berszan@ubbcluj.ro