A kar
Keresés
Close this search box.

Mentálhigiéné a szociális munkában 2018

Mentálhigiéné a szociális munkában

interdiszciplináris, alkalmazott, szakmai jellegű, két féléves struktúrában, valamint négy féléves formában a bolognai rendszerben végzettek számára

Kinek ajánljuk az illető programot?

Társadalom- és humántudományokból, valamint orvosi területen diplomázott fiataloknak

A mesteri program célkitűzései:

  • A képzésen hivatásos segítő szakembereket képezünk tovább. Segítő hivatásoknak tekintjük mindazon foglalkozásokat, amelyeknek a lényege a másik ember mellett állás, annak fejlesztése, oktatása, nevelése, támogatása, gondozása, gyógyítása vagy bármilyen formában történő segítése.
  • A képzés célja olyan komplex (mentálhigiénés) szemléletmód, ismeretanyag, készségek és képességek fejlesztése, amelyek birtokában a végzett hallgatók az addiginál tágabb kontextusban értelmezve, hatékonyabban és tudatosabban képesek folytatni eredeti segítő hivatásukat.
  • Az elméleti képzés célja a lelki és pszicho-szociális jelenségekre vonatkozó ismeretek átadása. A rendszerszemlélet és a holisztikus megközelítés alakítja a hallgatók látásmódját, fejleszti szakmai személyiségüket, hogy képessé váljanak a mentálhigiénés szemléletmód és gyakorlat alkalmazására az emberi problémák megelőzésében és kezelésében. A gyakorlatjellegű műhelymunka a szakmai önismeret elmélyítését szolgálja, és a szupervíziót biztosítja.

A képzési célokat az alábbi tantárgyak oktatásán keresztül igyekszünk elérni:

  • mentálhigiéné szemlélet kialakítása: Mentálhigiéné elmélet (tantárgy gazda prof. Dr. Ludányi Ágnes, Eszterházy Károly Egyetem, Eger
  • mentálhigiéné módszereinek elsajátítása, lelki egészségvédelem a saját területén: pedagógus, szociális munkás, lelkész, pszichológus, orvos számára: Alkalmazott mentálhigiéné, Szakmai önismeret és Szupervízió (tantárgy gazda prof. Dr. Albert-Lőrincz Enikő BBTE)
  • a segítőkapcsolat megtanítása: Segítőkapcsolat és segítő beszélgetés (tantárgy gazda: Dr. Berszán Lídia docens BBTE)
  • beavatkozás: Sok problémás családokkal való munka, Serdülőkori deviancia (Dr. Müller-Fábián Andrea docens BBTE)
  • pszichopatológia felismerése (tantárgy gazda Dr. Antal Imola adjunktus BBTE)
  • a társadalom egészséges működésének elősegítése (tantárgy gazda Dr. Szabó Béla adjunktus BBTE)
  • mentálhigiénés projekt készítés ( Dr. Berszán Lídia docens-, Dr. Antal Imola adjunktus-, Dr. Szabó Béla adjunktus-BBTE)

Oktatott tantárgyak:

Elméleti tárgyak: A mentálhigiéné elmélete és gyakorlata, Az egészség társadalmi meghatározottsága, Pszichopatológia, Segítőkapcsolat, Segítőbeszélgetés, Kutatás módszertan, Kognitív fejlesztés, Bioetika, Humán erőforrás fejlesztése, Erőszakot elszenvedett személyek gondozása, Sajátos szükségletű személyek gondozása, Sok problémás családok gondozása, Vallás pedagógia, Deviancia és kriminalitás gyermek és serdülőkorban

Gyakorlati tárgyak: Mentálhigiénés projekt, Szakmai önismeret, Szupervízió

 

Tanterv 2018 – 2020

Tanterv 2019 – 2021

 

A koordinátor neve és elérhetősége:

dr. Albert-Lőrincz Enikő

E-mail: e.albert.lorincz@gmx.net

Share

Accessibility Toolbar

Facultatea de Sociologie și Asistență Socială