Mesterképzés

ProgramokIdőpontokHelyekIratkozásSzabályzatokDíjakElérhetőség

2022. július

 • július 11 – 15 (július 15-én 16 óráig) – Online iratkozás
 • július 15 – 18 – jelentkezések értékelése
 • július 20 – eredmény hirdetés
 • július 20  – 25 (július 25-én 16 óráig) – a helyek visszaigazolása

2022. szeptember

 • szeptember 12 – 14 (szeptember 14-én 16 óráig) – Online iratkozás
 • szeptember 15 – jelentkezések értékelése
 • szeptember 16 – eredményhirdetés
 • szeptember 16 – 19 (szeptember 19-én 16 óráig) – a helyek visszaigazolása*

*Megjegyzés: A helyek visszaigazolása feltételezi a tanulmányi szerződés kitöltését, aláírását és feltöltését az Admitere2022.ubbcluj.ro platformra, a fizetéses helyekre bejutottaknak az első részlet kifizetését is kell bizonyítaniuk.

Július

Szociológia szakirány

Humánerőforrás menedzsment és szervezetek szociológiája:__ tandíjmentes, __ tandíjas

Településfejlesztésben alkalmazott szociológia: __ tandíjmentes, __ tandíjas

 

Szociális munka szakirány

Mentálhigiéné a szociális munkában: __ tandíjmentes, __ tandíjas

Tanácsadás a szociális szolgáltatások területén: __ tandímentes, __ tandíjas

 

Szeptember

Szociológia szakirány

Humánerőforrás menedzsment és szervezetek szociológiája: __ tandíjmentes, __ tandíjas

Településfejlesztésben alkalmazott szociológia: __tandíjmentes, __ tandíjas

 

Szociális munka szakirány

Mentálhigiéné a szociális munkában: __ tandíjmentes, __ tandíjas

Tanácsadás a szociális szolgáltatások területén: __tandíjmentes, __ tandíjas

A jelentkezők online iratkozhatnak be az Admitere2022.ubbcluj.ro  oldalon július 11 – 15 között.

Beiratkozáshoz szükséges szkennelt okiratok:

 • beiratkozási típusnyomtatvány (aláírva) – ANEXA 1 (letöltendő az előiratkozási felületről)
 • érettségi oklevél és törzskönyvi kivonat (extras de foaie matricolă, a törzskönyvi kivonattal ellátott oklevelek esetén) vagy ezzel egyenértékű oklevél
 • egyetemi/főiskolai oklevél/diploma és oklevélmelléklet/ törzskönyvi kivonat az alapképzésről (extras de foaie matricolă) vagy ezekkel egyenértékű oklevél
 • születési anyakönyvi kivonat (születési bizonyítvány)
 • személyazonossági igazolvány (Carte de identitate)
 • nyelvvizsga-oklevél/bizonylat
 • orvosi igazolás
 • a felvételi díj (150 RON) kifizetését igazoló dokumentum
 • Szakmai önéletrajz/Curriculum Vitae
 • Kutatási terv (vagy a szakdolgozat 5-10 oldalas összefoglalója)/Proiectul de cercetare sau sinteza lucrării de licenţăsub formă tipărită şi în format electronic (max. 10 pagini) – szociológia szakirány
 • Motivációs levél/Scrisoare de motivaţie – szociális munka szakirány

A pályázók 2 szakra jelentkezhetnek egy szakirányon belül (szociológia vagy szociális munka) és egy tanulmányi vonalra (román vagy magyar). Ha két szakirányra szeretnének jelentkezni, ebben az esetben 2 beiratkozási díjat kell fizetniük.

A jelentkezők felelősséget vállalnak a dokumentumok valódiságáért, valamint a digitális/szkennelt és az eredeti dokumentumok tartalmának azonosságáért, amelyeket a jelentkezői dossziéban kell elhelyezni, kézjeggyel ellátott írásos nyilatkozat kíséretében.

A beiratkozás költsége 150 RON, amely két díjból adódik össze: a felvételi díjból (120 RON) és a feldolgozási díjból (30 RON).

Egyetlen beiratkozási díj kifizetésével a jelentkező a kar összes szakára beiratkozhat, egy adott oktatási nyelv keretében. Azoknak a jelentkezőknek, akik a román, illetve a magyar nyelvű képzésre is be szeretnének egy időben iratkozni, két beiratkozási díjat kell fizetniük.

A felvételi díj kifizetése alól felmentést kapnak a fogyatékkal élő személyek, a tanügyi alkalmazottak és a BBTE alkalmazottainak a gyerekei (ők tehát csak a 30 RON feldolgozási díjat kell kifizessék, de csatolni kell az igazolást a szülő munkahelyéről vagy a fogyatékosságról). A mindkét szülőtől árván maradtak, illetve családi elhelyező központokból érkező fiatalok ingyen iratkozhatnak be a felvételi vizsgára (csatolva a díj alól mentesítő igazoló iratot).

Az évi tandíj 2.500 RON, amelyet négy részletben lehet befizetni, vagy abban az esetben amikor év elején egyszerre fizetődik akkor van egy 10% kedvezmény.

Fizetési lehetőségek:

 • online a beiratkozási felületen
 • banki átutalással vagy postai utalvánnyal (A tandíjak banki átutalása vagy postai utalvánnyal történő kifizetése esetén a megjegyzéseknél fel kell tüntetni a kar nevét, az évfolyamot és a befizetés tárgyát)
Universitatea Babeş-Bolyai
Banca: Trezoreria Cluj 
IBAN: RO35 TREZ 2162 0F33 0500 XXXX 
SWIFT: TREZROBU 
COD CUI: 4305849

E-mail: admitere.socasis@ubbcluj.ro

Telefon: +40 264-424.674