Facultate
Caută
Close this search box.

Sociologia copilăriei

Informații utile

Număr de credite: 6

Cod: AMR4011

Predare: curs 2h, seminar 1h

Limba de predare: română

Tip: curs principal, semestrul 1, Masteratul european în drepturile copiilor

Perspective ”clasice” asupra copilului și ”noua sociologie a copilăriei”

o   Introducere și probleme organizatorice. Fișa disciplinei, bibliografie și cerințe.

o   Perspective socio-istorice asupra construcției ”copilăriei”. De la Ph. Aries la ”noua sociologie a copilăriei”. Aries (1960/1962); Cunningham (2005) ; Stănciulescu 1997, cap.2; Corsaro, cap. 4-5;

o   Copilul modern – modernitate și copilărie. Construcția istorică a copilăriei. Kehily, 2009)


Noua sociologie a copilăriei.

o   Emergența „Sociologiei Copilăriei” și a „Noii Sociologi a Copilăriei”. Qvortrup 2003 ; Prout & James (1997) cap 1; James, Jenks, Prout – 2008 cap.1-2; Corsaro 2005 cap. 1-2

o   Relația dintre sociologie și studiile sociale in studiul copiilor. Deconstrucția „universalului” și „naturalului”. „Agency vs. structure”, Universalism vs. Particularism, local vs. Global, continuity vs. Change. Între “economically useless” și “emotionally priceless”.

o   Paralelă între studiul copilăriei și ”women study”. Oakley, în Mayall 1994.

o   Ambivalența sociologică față de copii : Shanahan, 2007


Metodologia cercetării. Cum studiem copiii?

o   Large child cohort studies: Pirus & Leridon 2010

o   Research Methods for Studying Children; Corsaro cap. 3; Punch, 2002;

o   Greene & Hogan cap 1,2,3 – researching childrens experience

o   Participatory research (Kellett 2008)


Copilul și familia în schimbare. Sociologia familiei

o   Perspective tradiționale și emergente asupra socializării copilului. Corsaro Cap 1-2 ; Stanciulescu cap.4; Prout 2005 cap.4;

o   Critica perspectivei psihologiei dezvoltării (Chris Jenks)

o   Socializarea de gen sau cum învaţă copii despre gen; Genderizarea copilăriei. Stănciulescu cap.4.4; De la roluri de sex la structura de gen - Risman & Davis 2013

o   Copiii și divorțul; Amato – a decade review (1990, 2000); Amato și Booth; Smart 2003.


Politici sociale și bunăstarea copilului

o   Child Indicator Movement

o   Copiii și sărăcia. Jane Lewis 2006; Brannen & O’Brien 1996.

o   Sărăcia copiilor în Europa de Est: Transmonee Database;


Copiii și inegalitățile sociale 

o   Overview of Sociological Perspectives on Inequalities, Social Stratification, Social Class – Grusky 2001.

o   Upper Class Kids: Privilege and Everyday Life – Lareau

o   Underprivileged Kids: Poverty and Everyday Life – Lareau

o   ”Noua economie a familiei” și costul copilului

o   Copiii ca și ”bun public” - Penn pag. 146-162; Folbre, 2008.

o   Impactul copiilor asupra alocării timpului în familie (Hărăguș, p.243-249); Lyn-Craig (2007);


Sociologia educației

o   Inegalități sociale și școală;

o   TIMSS, PIRLS si PISA – testele internaționale în Ro

o   Tranziția de la grădiniță la școală (I compagni - Corsaro)


Copii, economie și muncă

o    Copiii și munca – Nieuwenhuys în Qvortrup (2005); Pantea (2009); cap 9 Lavalette în Qvortrup 2005.

o    Copiii ca și problemă socială: Wyness 2006, cap.4-5; “The child bride”

o    Minorități – copiii romi: joacă și exploatare

o    ”Parentified children” (children carers) Cap. 11 Zelizer în Qvortrup 2005;


Cultura copiilor (Peer culture)

o   Children’s Culture (James, Jenks, Prout – 2008, cap.4); Corsaro Cap. 6 

o   în grădiniță și școala elementară – Corsaro

o   în pre-adolescență – Corsaro, cap. 9


Copiii și media

o   Reprezentarea copiilor în cultura populară; Drotner în Qvortrup 2005; 

o   Disney world – comodificarea copilăriei: James & Prout, cap.5

o   Copiii consumatori. Consumerismul.


Copiii și internetul

o   Activități online la copiii

o   Piața digitală pentru copii

o   Inegalități digitale

o   Internetul – risc și avantaje


”The death of childhood”

o   Joc și joacă, pericol, riscuri. Cap. 6 Katz în Qvortrup 2005;

o   S. Kline: Is it Time to Rethink Media Panics? in Qvortrup,2005, Studies in modern childhood.

o   After the death of childhood Buckingham 2008 si Darbyshire 2007


Copiii și geografia urbană

o   Dispariția spațiului public - Mitchell (1995) și Valentine (1996)

o   Calitatea vieții copiilor și spațiul public Hillman (2006)

o   Geografiile copiilor: continuitate și schimbare în folosirea spațiului public Holloway (2014), Karsten (2005).

Bibliografie:

Alanen, Leena & Mayall, Barry (Eds.) (2001). Conceptualizing Child-adult Relations, London: RoutledgeFalmer.

Alderson, Priscilla (2008) Young children's rights: exploring beliefs, principles and practice. London, Philadelphia: Jessica Kingsley Publishers.

Aries, Philippe (1960). L’Enfant et la vie familiale sous l’ancien regime. Paris: Plon (1962 Centuries of childhood, NY: Vintage Books)

Bass, Loretta (Ed.) (2005) Sociological studies of children and youth, vol. 10 Elsevier.

Brannen, Julia & O’Brien, Margaret (1996). Children in Families: Research and Policy. London, Washington DC: Falmer Press.

Buckingham, David (2008). After the death of childhood: growing up in the age of electronic media. Cambridge: Polity Press.

Cojocaru, Daniela (2008). Copilăria și construcția parentalității. Iași: Polirom

Corsaro, William & Molinari, Luisa (2005). I compagni: Understanding Children's Transition from Preschool to Elementary School. Teachers College Press.

Corsaro, Williams (2008). Sociologia copilariei, Cluj-Napoca: International Book Access.

Cunningham, Hugh (2005). Children and Childhood in Western Society since 1500. London: Longman

Folbre, Nancy (2008). Valuing children. Rethinking the economics of the family, Cambridge, Massachusetts, London: Harvard Univ. Press. 

Greene, Sheila, Hogan, Diane (Eds.) (2006). Researching children's experience: methods and approaches, London, Thousand Oaks, New Delhi: Sage Publications.

Hatos, Adrian & Saveanu, Sorana. (coord.) (2009). Educatia si excluziunea sociala a adolescentilor din România. Oradea: Editura Univ. din Oradea

James Allison, Jenks, Chris si Prout, Alan (2008). Theorizing Childhood, Polity Press.

James, Allison and Prout, Alan (Eds.) (2008). Constructing and reconstructing childhood: contemporary issues in the sociological study of childhood, London, Washington, D.C: RoutledgeFalmer.

Jenks, Chris (2005). Childhood, NY: Routledge.

Kehily, Mary Jane (Ed.) (2009). An introduction to childhood studies, 2nd ed., Open University Press.

Lareau, Annette (Ed.) (2003). Unequal childhood: class, race and family life, Univ. Of California Press

Leonard, M. (2015). The Sociology of Children, Childhood and Generation, SAGE.

Lewis, Jane (Ed.) (2006). Children, Changing Families and Welfare States. Cheltenham: Edward Elgar.

Matthew, Colton, Sanders, Robert and Williams, Margaret (2001). An introduction to working with children: a guide for social workers. Houndmills, Basingstoke, Hampshire: Palgrave.

Mayall, Berry (2002). Towards a sociology for childhood: thinking from children's lives, Buckingham, Philadelphia: Open University Press.

Mayall, Berry (Ed.) (1994). Children’s Childhood: Observed and Experienced, London, Washington DC: Falmer Press.

Mitulescu, Sorin (Ed.) (2007). Studii in domeniul tineretului, Bucuresti: EDP.

Pantea, Maria (2008). Copiii care muncesc in Romania, Cluj-Napoca: PUC.

Penn, Helen (2008). Understanding early childhood, Open Univ. Press

Prout, Alan (2005). The future of childhood: towards the interdisciplinary study of children. London, New York: RoutledgeFalmer.

Qvortrup, Jens (2005). Studies in modern childhood: society, agency, culture. Houndmills, Basingstoke, Hampshire: Palgrave Macmillan.

Qvortrup, Jens (Ed.) (2005). Studies in modern childhood. London: Palgrave.

Qvortrup, Jens (Ed.) (2009). Structural, Historical, and Comparative Perspectives Sociological Studies of Children and Youth, Volume 12.

Qvortrup, Jens (2009). The Palgrave hanbook of childhood studies. New York : Palgrave Macmillan.

Stănciulescu, Elisabeta (1997). Sociologia educației familiale. Iași: Polirom.

Wyness, Michael (2006). Childhood and society. An introduction to the sociology of childhood, Palgrave McMillan.

Yeo, Alan & Lovell, Tina (1998). Sociology for childhood studies, London: Hodder & Stoughton.


Resurse on-line:

O lista de jurnale concentrate pe studiul copilăriei (diferite perspective):

https://childhood.camden.rutgers.edu/resources/scholarly-journals/

 

Curs: 70% Prezentarea unui proiect de cercetare cu copiii (tema la alegere din planul cursului).


Seminar: 10% Participare activă la discuții

20% Prezentare realizată din temele de discuție

Obiectivul general al disciplinei: Studenții de nivel master vor achiziționa concepte de baza ce le vor permite sa înțeleagă schimbările în reprezentările copilului și copilăriei.


Obiective specifice: La sfârșitul acestui curs masterandul va putea să:

înțeleagă, să cunoască și să folosească concepte, principii sociologice și teoriile sociale în a analiza copilul și copilăria.

conștientizeze sfera de cuprindere cât și limitele teoriei și cercetării despre copil și copilărie

înțeleagă relația dintre concluziile cercetărilor și viața de zi cu zi, inclusiv atunci când e vorba despre aspectele contemporane - sociale, culturale și politice

aprecieze și să înțeleagă diversitatea individuală, socială și culturală, precum și continuitatea și schimbarea în viața socială

își îmbunătățească abilitățile de comunicare, interpretare, analiză și evaluare

Titular curs

Seminar

Program

Acest curs se studiază în următoarele programe:

four children standing on dirt during daytime
Navigare rapidă

Discipline similare

Accessibility Toolbar

Facultatea de Sociologie și Asistență Socială