Facultate
Caută
Close this search box.

Metode cantitative avansate de analiză a datelor

Informații utile

Număr de credite: 8/6

Cod: AMR 0132/AMR4012/AMR1032 

Predare: curs 2h, seminar 2h

Limba de predare: română

Tip: curs principal, semestrul 1, Masteratul european în drepturile copiilor, Masterat Asistența Socială si Economie Socială, Masterat Asistență Socială în Spațiul Justiției. Probațiune și Mediere.

1. Prezentarea generală a cursului (structura, resurse, evaluare). Recapitularea noțiunilor elementare de statistică și de analiză a datelor: analize statistice exploratorii.

2. Recapitularea noțiunilor elementare de statistică și de analiză a datelor: analize statistice exploratorii, indicatori descriptivi.

Întrebări si ipoteze de cercetare. Testele statistice. Alegerea testului potrivit în funcție de ipoteza de cercetare și de tipul datelor utilizate. Lucrare de laborator - test parțial 1

3. Excel – baze de date, pregătirea datelor; formule; filtre.

4. Statistica univariată în Excel. Tabele pivot.

5. Tabele pivot și grafice în Excel. Lucrare de laborator - test parțial 2

6. Corelația. Coeficientul de corelație r. Folosirea JASP si Excel pentru aceste analize.

7. Asocierea. Ce este o legătură de asociere? Avantaje și limitări ale legăturilor de asociere.

8. Compararea a doua medii: Testul t pentru eșantioane independente. Lucrare de laborator - test parțial 3

9. Compararea a doua medii II: Testul t pentru eșantioane perechi.

10. Analiza varianței. Problema folosirii repetate a testului t. Logica analizei de varianță. Găsirea seturilor omogene. Restricții de utilizare și alternative.

11. Regresia liniara simpla. Ecuația dreptei de regresie. Interpretarea parametrilor dreptei de regresie. Calitatea estimării

12. Analiza de regresie liniară multiplă; Coliniaritatea; Lucrare de laborator - test parțial 4

13. Modele de regresie multivariate și modele nonliniare. Modelul logistic.

14. Recapitulare

 

Agresti, Alan & Finlay, Barbara (1986) (2nd ed.). Statistical Methods for the Social Sciences. London: Collier Macmillan Publishers.

Culic, Irina. (2004). Metode avansate în cercetarea socială. Analiza multivariată de interdependență. Iași: Polirom.

Field, Andy (2005) Discovering Statistics Using SPSS, Sage Publications

Gupta, Vijay (1999) SPSS for Beginners, VJBooks Inc.

Kerr, A. W., Hall, H. K., & Kozub, S. A. (2002). Doing statistics with SPSS. Sage.

Landau S., Everitt B.S, (2004) A Handbook of Statistical Analyses using SPSS, Chapman & Hall/CRC Press

Rotariu T., Bădescu G., Culic I., Mezei E., Mureşan Cornelia (2006) - Metode statistice aplicate în ştiinţele sociale, Editura Polirom

Weinbach R.W., Grinnell R.M. Jr. (1987) Statistics for Social Workers, Longman Inc. New York & London

Resurse on-line:

https://www.youtube.com/c/JASPStatistics

 

Curs: minim 50% maxim 100% Examen final în sesiune


Seminar: 5 lucrări de laborator minim 0% maxim 50%

Obiectivul general al disciplinei: Cursul urmărește aprofundarea cunoștințelor in domeniul analizei datelor din științele sociale. Prin exemplele și aplicațiile utilizate se urmărește creșterea capacității de identificare a metodelor de analiză cantitativă adecvate, în funcție de interogațiile și ipotezele de cercetare și în funcție de tipurile de date folosite. Prin utilizarea softurilor de analiză statistică (Excel Power Pivot, PSPP, JASP) se are în vedere atât creșterea capacității de a identifica elementele componente din output-urilor procedurilor și creșterea capacității de interpretare a rezultatelor analizelor statistice.


Obiective specifice: La sfârșitul acestui curs masterandul va putea să:

înțeleagă, să cunoască și să folosească instrumente, indicatori, aplicații și tool-uri specifice analizelor statistice.

conștientizeze sfera de cuprindere cât și limitele analizelor statistice

înțeleagă relația dintre concluziile cercetărilor și viața de zi cu zi

aprecieze și să înțeleagă diversitatea individuală, socială și culturală, precum și continuitatea și schimbarea în viața socială

își îmbunătățească abilitățile de comunicare, interpretare, analiză și evaluare

Titular curs

Seminar

Program

Acest curs se studiază în următoarele programe:

Decorative judgement scale and gavel placed on desk in light lawyer office against window
four children standing on dirt during daytime
Navigare rapidă

Discipline similare

Accessibility Toolbar

Facultatea de Sociologie și Asistență Socială