Venczel József 2023

DespreTematicaObiectiveParticipareEtapele și probele concursuluiPremii și avantaje la admitereÎnscriere

Concursul este organizat de către Departamentul de Sociologie și Asistență Socială în limba maghiară a Facultății de Sociologie și Asistență Socială a Universității Babeș-Bolyai în memoria regretatului profesor și cercetător Venczel József, care a contribuit la dezvoltarea instituțională a sociologiei și a cercetării sociale în centrul universitar clujean.

Tematica concursului „Venczel Jozsef” pentru anul 2023 poate să fie consultată aici.

Concursul încurajează elevii să abordeze teme variate, relevante pentru societatea contemporană, într-o manieră originală, dar documentată și coerent argumentată. Scopul nu este testarea unor cunoștințe, ci stimularea interesului pentru cunoașterea antropologică și sociologică și dezvoltarea abilităților de documentare autonomă, argumentare și gândire critică. Prin urmare, manualele de liceu pentru disciplina Sociologie constituie doar un reper general, facultativ, alături de alte lecturi recomandate pe site-ul concursului de pe pagina facultății. Eseul trebuie să fie scris în limba maghiară.

Concursul este deschis în mod gratuit tuturor elevilor din clasele a XI-a și a XII-a din ciclul liceal și se desfășoară la nivel național, cu deschidere internațională (pentru cunoscătorii limbii maghiare). Concursul se desfășoară în limba maghiară.

Etapa I: eseuri trimise electronic către comisia de concurs, alături de formularul de înscriere completat. Data limită de trimitere: 7 aprilie a anului în curs. Juriul concursului va selecta cele mai bune eseuri (cca. 30) prin acordarea calificativului „admis” sau „respins” pentru etapa a II-a a concursului. Rezultatele primei etape vor fi publicate pe site-ul facultății și pe avizier cel târziu în data de 14 aprilie a anului în curs. Toți participanții la concursul de eseuri, indiferent de calificativul obținut, vor primi o adeverință de participare în prima etapă a concursului și materiale informative privind specializările oferite în cadrul Departamentului de Sociologie și Asistență Socială, în limba maghiară.

Etapa a II-a: Concurs organizat în incinta clădirii Sociologica, în două secţiuni separate (dacă este nevoie): pentru clasa a XII-a şi clasa a XI-a. Elevii care au ajuns cu succes în această etapă vor răspunde în scris la un set de întrebări privind relevanța socială a temei adresate în eseu și utilitatea demersului antropologic sau sociologic pentru abordarea temei respective. Lucrările scrise vor fi evaluate de către juriu. Fiecare concurent va primi o notă între 1-10 de la fiecare membru al juriului, urmând ca nota finală de concurs să fie media notelor acordate de către membrii juriului. Concurenții care au primit notele cele mai mari vor primii Premiul I, II și III, separat pentru elevii din clasa a XII-a şi clasa a XI-a. Se pot acorda mai multe premii I, II și III, în funcție de prestanța concurenților. Toți concurenții care s-au calificat pentru Etapa a II-a vor primi o Diplomă de participare. Rezultatele concursului se afișează pe site-ul facultății în termen de cel mult trei zile de la data desfășurării acestuia. Diplomele obținute vor fi înmânate elevilor în ziua concursului sau trimise prin poștă în termen de cel mult șapte zile de la deliberarea juriului.

Juriul concursului va fi format din minim trei cadre didactice ale Departamentului de Sociologie și Asistență Socială în limba maghiară, desemnați de către Directorul de Departament în urma consultării colectivului departamentului.

  • Concurenții care au obținut Premiul I, Premiul II sau Premiul III la concurs sunt declarați admiși la specializarea Sociologie și Antropologie și Asistență Socială (limba maghiară) cu nota de admitere 10 (zece) la sesiunea admiterii din anul în curs, cu condiția să confirme locul obținut prin concurs în perioada de înscriere prin prezentarea Diplomei de Bacalaureat, completarea formularelor de înscriere și plata taxei de admitere.
  • Participanții care au obținut cel puțin nota 8 (opt) la concurs sunt declarați admiși la specializarea Sociologie și Antropologie și Asistență Socială (limba maghiară), în ordinea descrescătoare a notelor obținute, cu condiția să confirme locul obținut prin concurs în perioada de înscriere prin prezentarea Diplomei de Bacalaureat, completarea formularelor de înscriere și plata taxei de admitere. Nota de admitere a participanților menționați va fi nota obținută la concurs sau, în cazul în care media de la Bacalaureat (proba întâi la Admitere, vezi https://socasis.ubbcluj.ro) este mai mare, se va lua în considerare aceasta, spre avantajul candidatului.
  • Premianții concursului și participanții care au obținut cel puțin nota 8 (opt) la concurs și au confirmat locul obținut conform art. de mai sus au prioritate pentru locurile bugetate ale specializării Sociologie și Antropologie și Asistență Socială (limba maghiară față de candidații la Admitere care nu au participat la concurs.

Participarea la concurs este gratuită.

Elevii cu dizabilități motrice sau senzoriale sunt rugați să informeze organizatorii în timp util despre facilitățile necesare pentru participarea lor la concurs.

Înscrierea se realizează prin e-mail, la adresa: verseny@socasis.ubbcluj.ro

În subiectul mesajului, concurenții sunt rugați să indice: „Venczel J. verseny”

 

Fișa de înscriere completată și eseul se trimit ca fișiere text (Word) atașate, denumite în felul următor:

Nume elev.Prenume elev.Esszé

Nume elev.Prenume elev.Űrlap

Fişă de înscriere

Regulament