S3: Antropologie economică

InfoProfesorTrailerTematicaBibliografieEvaluareObiective
Număr de credite: 6
Cod: ALM3319
Predare: curs 2h, seminar 2h
Limba de predare: Română
Tip: curs principal, semestrul 6, licență, Antropologie
Regim opţional: materie opțională pentru Sociologie, Resurse umane și Asistență socială
Erasmus: profesorul oferă tutorat pentru studenți Erasmus
Florin Faje
Lector universitar doctor
Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială – departamentul de sociologie
Universitatea Babeş-Bolyai
E-mail: florinfaje@socasis.ubbcluj.ro

 • Introducere. Economia umană
 • Antropologia economică și economia politică
 • Antropologia economică și economia politică II
 • Relații de producție
 • Relații de producție – Studiu de caz circuitul economic al zahărului
 • Distribuție și schimb
 • Distribuție și schimb – Studiu de caz apariția culorii albastre
 • Consum
 • Consum – Studiu de caz: nașterea blugilor
 • Perspective în antropologia economică – Analiza locală
 • Perspective în antropologia economică – Analiza regională
 • Economia politică a României contemporane
 • Introducere. Economia umană

Hart, Keith, Jean-Louis Laville, Antonio David Cattani. 2010. Ch.1: Building the Human Economy Together. In Hart, Keith, Jean-Louis Laville, Antonio David Cattani (Eds.) The Human Economy: A Citizen’s Guide. Cambridge, Malden, MA: Polity Press, p. 1-20.

 • Antropologia economică și economia politică

Hann, Chris and Keith Hart. 2011. Economic Anthropology: History, Ethnography, Critique. Cambridge: Polity Press, p. 55-99.

 • Antropologia economică și economia politică II

 Robotham, Don. 2005. Political Economy. In Carrier, James (Ed.) A Handbook of Economic Anthropology, Cheltenham, Northamption: Edward Elgar Publishing, p. 41-58.

Narotzky, Susana. 1997. New Directions in Economic Anthropology. London, Chicago: Pluto Press. Capitolul 4 – Social Reproduction, p. 158-189.

 • Relații de producție

Wolf, Eric R. 2010 [1982]. Europe and the People without History. Berkeley, Los Angeles: University of California Press. Foreword by Thomas Hylland Eriksen; Introduction, p. 3-24, 3. Modes of Production, p. 73-101.

 • Relații de producție – Studiu de caz circuitul economic al zahărului

Mintz, Sidney W. 1986. Sweetness and Power: The Place of Sugar in Modern History. New York: Penguin Books, p. 3-73.

 • Distribuție și schimb

Parry, Jonathan, Maurice Bloch (Eds.). Money and the Morality of Exchange. Cambridge: Cambridge University Press. Introducere, p. 1-33.

 • Distribuție și schimb – Studiu de caz apariția culorii albastre

Taussig, Michael. 2010 [1980]. The Devil and Commodity Fetishism in South America. Chapel Hill: University of North Carolina Press. Part I: Fetishism: The Master Trope, p. 3-40; 5. The Devil and the Cosmogenesis of Capitalism, p. 93-111.

 • Consum

Miller, Daniel. 1995. Consumption as the Vanguard of History: a Polemic by Way of an Introduction. In Miller, Daniel. Acknowledging Consumption: a Review of New Studies. London: Routledge, p. 1-57.

 • Consum – Studiu de caz naşterea blugilor

Miller, Daniel, Sophie Woodward (Eds). 2011. Global Denim. Oxford, New York: Berg. Introducere, Capitolele 4 si 7.

 • Perspective în antropologia economică – Analiza locală

Yanagisako, Sylvia. 2002. Producing Culture and Capital: Family Firms in Italy. Princeton: Princeton University Press. Ch. 1: Producing Culture and Capital, p. 1-34; Ch. 3: Patriarchal Desire, p. 70-109.

 • Perspective în antropologia economică – Analiza regională

Narotzky, Susana, Gavin Smith. 2006. Immediate Struggles: People, Power and Place in Rural Spain. Berkeley: University of California Press. 1. Toward an Anthropological Framework for Studying Contemporary Europe, p. 1-32; 8. The Culture of Politics, the Politics of Culture, p. 169-202.

 • Economia politică a României contemporane

Ban, Cornel. 2014. Dependență și dezvoltare: economia politică a capitalismului românesc. Cluj: Editura Tact. Introducere, Cap. 6, Cap. 7, Epilog.

CURS ÎN REGIM PRINCIPAL:

Metode de evaluare

 • 40% examen scris curs
 • 30% examen parțial
 • 20% prezentare seminar
 • 10% prezența seminar (minim 9 prezențe)

CURS REGIM OPȚIONAL:

Metode de evaluare:

 • 100% examen scris curs
 • opţional: un examen parțial , unde studenții pot obține un maxim de 4 puncte din nota finală

Obiectiv principal:

 • Cursul de antropologie economică urmărește două obiective principale: însușirea noțiunilor de bază pentru studiul antropologic al relațiilor economice și familiarizarea cu cele mai importante contribuții și dezbateri din cadrul subdisciplinei. Fiecare dintre temele angajate este dezvoltată în jurul unui text reprezentativ, fie o contribuție teoretică majoră, fie un studiu de caz relevant. Este absolut necesară parcurgerea cu atenție a fiecărui text.

Obiective specifice:

 • Înțelegerea noțiunilor de bază din antropologia economică și economia politică
 • Înțelegerea importanței etnografiei în studiul relațiilor economice
 • Utilizarea adecvată a conceptelor însușite în raportarea la fenomene economice din trecut și prezent
 • Familiarizarea cu principalele direcții și dezbateri din cadrul subdisciplinei
 • Familiarizarea cu studii exemplare de antropologie economică