Facultate
Caută
Close this search box.

Analiza cantitativă a datelor cu aplicații pe calculator

Informații utile

Număr de credite: 6

Cod: ALR4403

Predare: curs 2h, seminar 2h

Limba de predare: Română

Tip: curs principal, semestrul 3, licență, Resurse umane

Curs:

1. Ce sunt datele? Date şi relevanţa lor.

2. Recapitularea notiunilor fundamentale: date, masurare, variabila. Descrierea unei distributii statistice.

3. Asocierea variabilelor nominale. Teorie şi exemple practice.

4. Asocierea variabilelor ordinale. Teorie şi exemple practice. 

5. Analiza de varianţă (ANOVA)

6. Teste de semnificaţie: one-sample ttest vs. independent samples t-test

7. Examen parţial 

8. Corelaţie şi regresia liniară simpla. Noţiuni de teorie cauzală.

9. Regresia liniară multiplă. Selectia modelului

10. Regresia liniară multiplă. Variabile dummy. Efecte de interacţiune

11. Introducere în Jasp. Statistică descriptivă

12. Aplicaţii în Jasp. Analiza de asociere, teste de semnificaţie

13. Aplicatii în Jasp. Analiza de variaţă, regresie liniară

14. Recapitulare şi fixare a noţiunilor de bază


Seminar:

S1. Ce sunt datele? Date şi relevanţa lor

S2. Recapitularea notiunilor fundamentale: date, masurare, variabila. Descrierea unei distributii statistice.

S3. Asocierea variabilelor nominale. Teorie şi exemple practice

S4. Asocierea variabilelor ordinale. Teorie şi exemple practice.

S5. Analiza de varianţă (ANOVA)

S6. Teste de semnificaţie: one-sample t-test vs. independent samples t-test.

S7. Examen parţial

S8. Corelaţie şi regresia liniară simpla. Noţiuni de teorie cauzală.

S9. Regresia liniară multiplă. Selectia modelului

S10. Regresia liniară multiplă. Variabile dummy. Efecte de interacţiune

S11. Introducere în Jasp. Statistică descriptivă

S12. Aplicaţii în Jasp. Analiza de asociere, teste de semnificaţie

S13. Aplicatii în Jasp. Analiza de variaţă, regresie liniară

S14. Recapitulare şi fixare a noţiunilor de bază

Bibliografie obligatorie:

• Rotariu, Traian et al. (1999). Metode statistice aplicate in stiintele sociale. Iasi: Polirom.

• Culic, Irina. (2004). Metode avansate in cercetarea sociala. Analiza multivariata de interdependenta. Iasi: Polirom.

• Agresti, Alan, & Barbara Finlay. (1986) (2nd ed.). Statistical Methods for the Social Sciences. London: Collier Macmillan Publishers

• Moore, David S., Notz, William I., Fligner, Michael A. (2018). The Basic Practice of Statistics. New York: Macmillan Learning


Bibliografie opţională:

• Jaccard, James & Robert Turrisi. 2003. Interaction Effects in Multiple Regression. Second Edition. Sage.

• Tabachnick, B.G, L. S., Fidell (2006) Using Multivariate Statistics, Pearson

Curs:

50% - Examen scris în sesiunea de examene.


Seminar:

30% - Examen parţial 

20% - Patru teme

Obiectivul general al disciplinei: La finalul cursului studentii vor sti sa realizeze analize cantitative univariate şi multivariate asupra unor baze de date de sondaj sau rezultate din alte surse prin care să identifice structura internă a datelor şi a variabilelor.


Obiectivele specifice: Vor fi familiarizati cu metodele de analiza univariată; cu asocierea variabilelor nominale şi ordinale; cu testele de semnificaţie; cu analiza de varianţă (ANOVA) cu regresia liniară simplă şi multiplă; cu construcţia şi testare de indecşi complecşi şi cu analiza factorială. Vor fi capabili să le relationeze şi să ştie ce tip de analiză poate fi realizată asupra tipurilor de date particulare. Vor putea să interpreteze rezultatele în termeni substanţiali şi să realizeze analize care le pun în legatură. Utilizarea programelor de tabelare şi realizare de grafice; utilizarea pachetului de analiza statistică JASP şi a opţiunilor de analiză şi pregătire a datelor din Microsoft Excel.

Titular curs

Seminar

Program

Acest curs se studiază în următoarele programe:

Navigare rapidă

Discipline similare

Accessibility Toolbar

Facultatea de Sociologie și Asistență Socială