Home Admitere Doctorat
Doctorat PDF Print E-mail

 

ADMITEREA  -  SEPTEMBRIE 2017

 

DATA și LOCUL EXAMENULUI

La proba scrisă - 21 septembrie 2017, ora 10 - candidații/candidatele vor da dovada de orientarea teoretică legată de tema aleasă precum și de nivelul cunoașterii metodologiei de cercetare.

La proba orală - 21 septembrie 2017, ora 15 - candidații/candidatele se vor prezenta cu un plan de cercetare privind domeniul ales; proba se va desfășura în aceeași zi cu proba scrisă, sălile şi orele fiind anunțate de ISD, în funcție de comisiile de admitere.

Sediul Facultăţii - Bd. 21 Decembrie 1989, nr. 128, intrarea de pe strada Anghel Saligny - et 2, sala 217

 

În dosarul de admitere se va depune un proiect de cercetare pe tema propusă de candidat, cu structura de mai jos:
- Titlul proiectului de cercetare
- Descrierea temei de cercetare, întro manieră cât mai clară și precisă, precum şi metodologia folosită.

 

Elemente obligatorii:  principalele propoziții de la care pleacă cercetarea, ipoteze și întrebări legate de problematica definită de temă; referințele cu care tema intră în dialog; conceptele și teoriile care o susțin sau pe care dorește să le pună critic în discuție; sursele empirice pe care va fi bazată teza, cercetări similare, bibliografie inițială; problematica în care candidatul se așteaptă să aducă o contribuție originală.

 

TEMATICA PROPUSĂ DE CONDUCĂTORII DE DOCTORAT PENTRU ADMITEREA  -  SEPTEMBRIE 2017

Prof. dr. Albert-Lőrincz Enikő conducător de doctorat în domeniul Sociologie

Tematica

Problematica drogurilor din perspectiva socială; Sănătatea şi boala in context social; Educația și problemele specifice ale școlilor; Adaptarea socială și școlară.

BIBLIOGRAFIE ...

Prof. dr. Chiribucă Dan conducător de doctorat în domeniul Sociologie

Tematica:

Sociologia comunicării şi a mass media; Impactul social al tehnologiei informațiilor și comunicării.

BIBLIOGRAFIE ...

Conf. dr. Comşa Mircea conducător de doctorat în domeniul Sociologie

Tematica:

Studii electorale; Metodologia anchetei si analiza comportamentului electoral; Estimarea impactului dezirabilității sociale.

BIBLIOGRAFIE ...

Prof. dr. Culic Irina conducător de doctorat în domeniul Sociologie

Tematica

Sociologia statului; Migrația internațională; Studii de cetățenie; Sociologie politică comparată; Naționalism și etnicitate; Fundamente epistemologice și metodologice ale cercetării sociale; Sociologie istorică.

BIBLIOGRAFIE ...

Conf. dr. Degi Laszlo Csaba

Tematica

Sănătatea şi boala în context social; Asistența socială oncologică și prevenirea cancerului; Cancerul și munca.

BIBLIOGRAFIE ...

Prof. dr.  Mureşan Cornelia conducător de doctorat în domeniul Sociologie

Tematica:

Sociologia familiei; Studii de populație; Cercetarea cursului vieții

BIBLIOGRAFIE ...

Prof. univ. dr. Popescu Livia conducător de doctorat în domeniul Sociologie

Tematica

Probleme sociale (micro, mezzo şi macro)

Subteme:

Devianţă şi pedeapsă
Dimensiuni sociale ale medicinei şi sănătăţii
Excluziune socială, sărăcie şi protecţie socială
Politici şi servicii sociale

BIBLIOGRAFIE ...

Prof. dr. Roth Maria conducător de doctorat în domeniul Sociologie

Tematica

Grupuri marginalizate şi discriminare, cu accent pe cu accent pe cercetări din domeniul sociologiei copilăriei și tineretului; Educația și sănătatea copiilor; Violența și societatea.

BIBLIOGRAFIE ...

Conf. univ. dr. Veres Valér conducător de doctorat în domeniul Sociologie

Tematica

Populație, structură socială și identitate

Subteme

Structură socială și identitate etnonațională; diversitate și relațiile intergrup
Dinamica populației, probleme privind scăderea populației în context național și european, îmbătrânirea populației, dinamica cuplurilor
Transformări în societatea postindustrială, dezvoltare socială; transformarea stilului de viață a tinerilor, inegalitatea șanselor, relația dintre generații

BIBLIOGRAFIE ...

Conf. univ. dr. Maria Carmen Pantea conducător de doctorat în domeniul Sociologie

Tematica

Studii de tineret. Sociologia muncii și angajării generații

BIBLIOGRAFIE ...

Conf. univ. dr. Mihai Bogdan Iovu conducător de doctorat în domeniul Sociologie

Tematica

Abuzul și neglijarea copiilor; Drepturile copiilor; Formarea în Asistența Socială.

BIBLIOGRAFIE ...


Pentru mai multe detalii, contactaţi: http://doctorat.ubbcluj.ro

 

Last Updated on Thursday, 07 December 2017 08:50