Home Membri
PDF Print E-mail

Imola Antal, Conferențiar Univ. Dr.


Adresa email:
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Adresa:
Bd. 21 Decembrie, 1989, Nr. 126-130
400604 Cluj-Napoca

CURSURI ŞI ARII DE SPECIALITATE

Violenţa domestică
Psihopatologie şi sănătate

Limba de predare: maghiară

PUBLICAŢII

Cărţi

Roth,M., Antal,I., Dávid-Kacsó, Á., Bodrogi, É. (2006) Bevezetés a gyermekvédelembe. Presa Universitară Clujană, 183 p.

M. Roth, I. Antal, M. Diaconescu, A. Rebeleanu (2004): Asistarea copiilor care au suferit traume, (Working with Traumatized Children) (coordonator M. Roth, M. Diaconescu), English and Romanian , Editura Presa Universitara Clujeana., 143p.


Articole

Straus, M.A., Antal,I Limanskaya, K., Lysova,A., Saklakova, S., Shestakov,D., Szotyori Nagy, V., Pakalniskiene, V. (2007) The relation of criminality and dominance to physical assaults and injury of dating partners by university students in four Eastern European nations. Journal of Criminology Club, St.Petersburg.

Túry,F., Antal,I. Birţ, M.A (1998) Az evészavarok epidemiológiai vizsgálata romániai egyetemista populációban (Epidemiology of eating disorders in a Romanian university population) Psychiatria Hungarica, ,13:1,18-27

Antal Imola, Sorina Bîrle (2000) Munca cu trauma – femei victime ale abuzului sexual (Working with women who suffered sexual trauma) Revista Democraţia, Chişinău, 2001/1, 3-8.

Bumbuluţ,S., Antal, I. (1999) Abuzul sexual – încadrare, dinamică, consecinţe, Revista Dezvăluiri,1, 1-5

Antal, I. (2000) Prelucrarea traumelor. Revista Dezvăluiri, 2000/3, 9-14.

Antal, I. (2004) Consilierea copilului abuzat sexual. Revista Dezvăluiri, 2004/6.

Antal, I. (2004) Munca psihologică cu copii abuzaţi sexual Dezvăluiri, 2004/6

Túry,F., Antal,I., Birţ, M.A (2004) Epidemiologia Tulburărilor de Alimentaţie într-o populaţie de studenţi (Epidemiology of eating disorders in a Romanian university population)2004/4. Revista medicală. Craiova.

Antal, I. (2006) Evaluarea psihologică a abuzului sexual Dezvăluiri, 2006/8

Antal, I. (2006) Prevalenţa violenţei sexuale într-o populaţie de studenţi din Cluj-Napoca. Dezvăluiri 2006/7

Antal, I., Bumbulut, S., Laszlo, E., Piroska, J., Petrov, J., (2006). Prevenirea abuzului sexual Dezvăluiri 2006/9


Alte lucrări, suporturi de curs

Antal Imola, Bumbuluţ Sorina: Ghid de lucru pentru intervenţie în violenţa domestică (2001) romanian adaptation of the WAVE (Women Against Violence Network) working guides şi DVIP (Domestic Violence Intervention Project) – lucrare finanţată de Ambasada Olandei din România

Bumbuluţ, S., Antal, I., Dávid, K.Á., Bodrogi, É. (2oo3) Ghid de lucru pentru specialişti care lucrează în domeniul protecţiei copilului. Lucrare comandată şi finanţată de UNICEF, România

Roth,M., Antal,I.(2004): Protecţia copilului (2003) Ghid de lucru pentru mediatori rromi

Roth,M., Antal,I (2003).: The risk of abuse and trauma in the institutions - Abuzurile împotriva copiilor şi traumele în instituţiile rezidenţiale pentru copii, română şi enleză ghid de lucru pentru specialişti care lucrează în instituţiile de protecţie a copilului Leonardo project, April, 2003

Antal, I. (2003): Consecinţele abuzului sexual. in Ghid de lucru în prevenirea abuzului sexual (coord. Bumbuluţ, S.)

Roth, M., Antal, I. Gyermekvédelem. Jegyzet III év. 2004-2005, 2005-2006

Roth, M., Antal, I. Violenţa domestică pentru cursul postuniversitar „Reconversia profesională a specialiştilor din cadrul Direcţiilor de Muncă” 2004-2005
Last Updated on Friday, 20 December 2013 09:19