Asistenţă socială şi economie socială

Semestrul I

AME8010 Economie socială şi asistenţă socială (în limba engleză)
AMR8011 Contabilitate şi bilanţ pentru entităţi private
AMR0132 Metode cantitative avansate de analiză a datelor
AMR8012 Managementul resurselor umane

Semestrul II

AMR8020 Politici sociale comparate
AMR8021 Dreptul muncii
AMR8022 Analiză şi intervenţie organizaţională
AMR0122 Metodologia cercetării calitative în asistenţă socială
AMR8023 Practică şi supervizare 1

Semestrul III

AMR8030 Managementul costurilor şi finanţarea. Plan de afaceri
AME 8031 Evaluarea politicilor şi programelor sociale (în limba engleză)
AMR8032 Marketing social
AMR8033 Structuri şi mecanisme de finanţare a proiectelor europene
AMX8001 Curs opţional 1

Semestrul IV

AMR8040 Tutoriat de cercetare şi elaborarea lucrării de disertaţie
AMR 8041 Înfiinţarea întreprinderii de economie socială
AMX8002 Curs opţional 2
AMR8042 Practică şi supervizare 2