S3: Probaţiune – asistenţă şi consiliere (în limba engleză)

InfoTitularTematicaBibliografieEvaluareObiective

Număr de credite: 6
Cod: AME9031
Predare: curs 2h, seminar 1h
Limba de predare: engleză
Tip: curs principal, semestrul 3, Masteratul Asistenţă socială în spaţiul justiţiei. Probaţiune şi mediere

Sorina Poledna
conferenţiar universitar doctor
Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială
Universitatea Babeş-Bolyai

CURS

 1. Contextualizare: Filosofii penale şi funcţii ale pedepsei. Reintegrarea socială -tema majoră în sfera asistenţei sociale din spaţiul justiţiei. Argumente din cercetări.
 2. Probaţiunea, alternativă la pedeapsa privativă de libertate. Istoricul Probaţiunii; dezvoltarea probaţiunii în România. Noile Coduri(NCP şi CPP)
 3. Ce este probaţiunea: definiţii, scop, funcţii; principiile activităţii de probaţiune în România conform noilor Coduri
 4. Principalele activităţi desfăşurate de către serviciile de probaţiune;
 5. Activităţi şi atribuţii ale consilierilor de probaţiune. Consilierul de probaţiune manager de caz:managementul de caz în probaţiune(conţinutul specific)
 6. Evaluarea în probaţiune, fundamentul activităţiilor de supraveghere şi asistare. Evaluarea inculpaţilor minori şi a celor major
 7. Evaluarea minorilor aflaţi în executarea unei măsuri educative.Implicaţii în planul asistarii. Evaluarea persoanelor majore
 8. Evaluarea persoanelor majore. Implicaţii în planul asistării.
 9. Simultaneitatea supravegherii şi a sistării: Activitatea de supraveghere(scopul, evaluarea, planul de supraveghere).
 10. Evaluarea riscului de recidivă: Instrumentul de colectarea de date şi diagnoză.
 11. Evaluarea riscului social; factorii asociaţi recidivei.
 12. Activitatea de asistenţă şi consiliere. Raportul Asistenţă şi Consiliere. Modalităţi de realizare.
 13. Prezentarea şi analiza Programelor de asistare derulate în probaţiune.
 14. Cercetări actuale privind eficienţa intervenţiilor psihosociale în activitate de probaţiune. Măsurarea eficienţei intervenţiilor reabilitative.

 

SEMINAR 

 

 • Reintegrarea socială – tema majoră în sfera asistenţei sociale din spaţiul justiţiei. Argumente din cercetări.
 • Reabilitare, reintegrare, desistare.
 • Probaţiunea , alternativă la pedeapsa privativă de libertate.
 • Probaţiunea: definiţii, scop, funcţii; principiile activităţii de probaţiune în România conform noilor Coduri.
 • Principalele activităţi desfăşurate de către serviciile de probaţiune; activităţi şi atribuţii ale consilierilor de probaţiune. Consilierul de probaţiune manager de caz: managementul de caz în probaţiune(conţinutul specific)
 • Activităţi şi atribuţii ale consilierilor de probaţiune.
 • Consilierul de probaţiune manager de caz: managementul de caz în probaţiune(conţinutul specific)
 • Evaluarea în probaţiune, fundamentul activităţiilor de supraveghere şi asistare. Evaluarea inculpaţilor minori şi a celor majori.
 • Simultaneitatea supravegherii şi asistării: Activitatea de supraveghere (scopul, evaluarea, planul de supraveghere).
 • Evaluarea riscului de recidivă: Instrumentul de colectarea de date şi diagnoză. Evaluarea riscului social; factorii asociaţi recidivei
 • Activitatea de asistenţă şi consiliere. Raportul Asistenţă şi Consiliere.
 • Prezentarea şi analiza Programelor de asistare derulate în probaţiune.
 • Prezentarea şi analiza Programului STOP. Gândeste și schimbă
 • Cercetări actuale privind eficienţa intervenţiilor psihosociale în activitate de probaţiune. Măsurarea eficienţei intervenţiilor reabilitative

 

Bibliografie curs:

DUMITRAŞCU, H.,(coord) (2012).Consilierea in Asistenta Sociala, Iasi Polirom, cap.9-12
DURNESCU, I., 2011: Probaţiunea. Teorii, legislaţie, practică, Iaşi, Polirom – cap3, 4, 13, 15,16.
MILLER, L.,(2006): Counselling skills for Social Work, London ,SAGE Publications cap 2,3,8
MiILEY, K.,K., O`MALIA,M., DuBoisB,B.,2000, Practica asistentei sociale, Iasi, Polirom; p.228-232; 233-235; 235-238; 240-250
POLEDNA, S., 2008, : Valori, principii şi competeţe profesionale în probaţiune, în Manual de probaţiune,V. Schiaucu R.Canton (coord.), Bucureşti , Editura EURO STANDARD
POLEDNA, S., (coord.) 2002: Modalităţi de intervenţie psihososcială în activitatea de probaţiune, Cluj –Napoca , Presa Universitară Clujeană
SCHIAUCU, R.CANTON (coord.) 2008: Manual de probaţiune, Bucureşti , Editura EURO STANDARD – Secţiunea I: Valori, pricipii , competenţe, Abordarea diversităţii, Principalele teorii etiologice, Criminologia în probaţiune; Secţiunea II: asistarea persoanelor condamnate; Secţiunea III: Colectarea de date, Cap-le cu programele de asistare…, Interviul motivaţional, Modelarea prosocială.

Legea 286/ 2009 = Noul Cod Penal
Legea 135/2010 privind Codul de procedură Penală
Legea nr. 252 / 2013 privind organizarea şi funcţionarea sistemului de probaţiune
Legea 253/2013 privind executarea pedepselor, a măsurilor educative şi a altor măsuri neprivative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal
Legea 254/2013 privind executarea pedepselor, a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal
Legea 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului.
Recomandarea Consiliului Europei R (92) 16 privind Regulile europene asupra măsurilor şi sancţiunilor comunitare

 

Bibliografie seminar:

Buzducea, D.,: Asistenta sociala a grupurilor de risc, Iasi, Polirom, cap 15, 16
GHEDEON.,R, GROZA,D., 2008: Asistarea persoanelor condamnate în Manual de probaţiune,V. Schiaucu R.Canton (coord.), Editura EuroStandard,Bucureşti
DURNESCU, I., 2011: Probaţiunea. Teorii, legislaţie, practică, Iaşi, Polirom – cap3, 4, 13, 15,16.
Foucault, M., (1997): A supraveghea si a pedepsi, Bucuresti, Humanitas, cap.Instituţii complete şi austere
Goffman , E., (2004): Aziluri, Polirom, cap. Despre carateristicile instituţiilor totale (p.13-104)
MILLER, L.,(2006): Counselling skills for Social Work, London ,SAGE Publications cap 2,3,8
MiILEY, K.,K., O`MALIA,M., DuBoisB,B.,2000, Practica asistentei sociale, Iasi, Polirom; p.228-232; 233-235; 235-238; 240-250
POLEDNA, S., 2008, : Valori, principii şi competeţe profesionale în probaţiune, în Manual de probaţiune,V. Schiaucu R.Canton (coord.), Bucureşti , Editura EURO STANDARD
POLEDNA, S., (coord.) 2002: Modalităţi de intervenţie psihososcială în activitatea de probaţiune, Cluj –Napoca , Presa Universitară Clujeană.
SCHIAUCU, R.CANTON (coord.) 2008: Manual de probaţiune, Bucureşti , Editura EURO STANDARD – Secţiunea I: Valori, pricipii , competenţe, Abordarea diversităţii, Principalele teorii etiologice, Criminologia în probaţiune; Secţiunea II: asistarea persoanelor condamnate; Secţiunea III: Colectarea de date, Cap-le cu programele de asistare…, Interviul motivaţional, Modelarea prosocială.

 Legislaţie

Legea 286/ 2009 = Noul Cod Penal
Legea 135/2010 privind Codul de procedură Penală
Legea nr. 252 / 2013 privind organizarea şi funcţionarea sistemului de probaţiune
Legea 253/2013 privind executarea pedepselor, a măsurilor educative şi a altor măsuri neprivative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal
Legea 254/2013 privind executarea pedepselor, a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal
Legea 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului.
Recomandarea Consiliului Europei R (92) 16 privind Regulile europene asupra măsurilor şi sancţiunilor comunitare

CURS

 

Metode de evaluare

 • 60% – examen scris final cu temă dată, unică şi acoperind tematica de curs

Criterii de evaluare:

 • corectitudinea cunoştinţelor (20%)
 • completitudinea cunoştinţelor şi reflectarea în răspuns a bibliografiei parcurse (20%)
 • acurateţea exprimării (10%)
 • gândirea critică (10%)

 

SEMINAR

 

Metode de evaluare

 • 40% – teme, prezentări pp

Criterii de evaluare

 • participare, implicare activă, realizarea temelor/sarcinilor

Obiective generale

 • Formarea cunoştinţelor teoretice necesare pentru realizarea evaluării şi intervenţiei sociale specifice muncii cu minorii pentru care instanţa a dispus măsuri educative.
 • Formarea cunoştinţelor teoretice necesare pentru realizarea evaluarii şi intervenţiei sociale specifice muncii cu persoane condamnate.
 • Cunoaşterea metodelor, tehnicilor şi deprinderilor pentru realizarea activităţilor în penitenciar, centre educative şi de detenţie.

Obiective specifice

 • Familiarizarea studenţilor cu modalităţile prin care fenomenul infracţional poate fi studiat, exprimat și evaluat.
 • Să utilizeze corect conceptele şi procedurile care descriu activitatea de probaţiune conform noilor reglementări intrate în vigoare în 2014;
 • Să operaţionalizeze valorile asistenţei sociale în spaţiul justiţiei;
 • Să cunoască rezultatele cercetărilor referitoare la strategiile şi programele de asistare eficiente de pregătire a persoanelor supravegheate şi susţinerea efortului acestora de reintegrare socială şi evitare a recidivei.