A kar
Keresés
Close this search box.

Szociológia tanszék

A szociológia tanszék tagjai által írt fontosabb könyvek, tanulmánykötetek .........

Péter, László, Forbidden Football in Ceausescu’s Romania, New York-London: Palgrave Macmillan, p. 1-162. [Global Culture and Sport Series, Hardcover ISBN 978-3-319-70708-2, eBook ISBN 978-3-319-70709-9, DOI10.1007/978-3-319-70709-9, Sociology of Sport and Leisure], 2018

Veres Valér: Népességszerkezet és nemzetiség. Egyetemi Kiadó (Presa Universitară Clujeană), Kolozsvár, 2015.
Veres Valér — Magyari Tivadar (szerk.): Tanulmányok Venczel József
Munkásságáról. Kisebbségkutató Intézet Kiadója (ISPMN) Kolozsvár, 2014.
Veres Valér – Papp Z. Attila – Geambaşu Réka – Kiss Dénes – Márton János – Kiss Zita: SZOCIOLÓGIAI MINTÁZATOK. ERDÉLYI MAGYAROK A KÁRPÁT PANEL VIZSGÁLATAI ALAPJÁN, Kolozsvár: Nemzeti Kisebbségkutató Intézet (ISPMN) Kiadója, 2012, 246p.
Horváth István – Remus G. Anghel: Sociologia migraţiei. Teorii şi studii de caz româneşti. Polirom, Iaşi, 2009
Péter László: TP 5.0 Elmélet és empíria öt globális társadalmi probléma vizsgálatában. Kriterion Könyvkiadó, Kolozsvár, 2009
Veres Valér: Identitatea minoritară ca oglindă a identităţii majoritare. Analiza comparată a identităţii minorităţilor maghiare din România, Serbia, Slovacia şi România. In: Regăsirea identităţii naţionale, Boari-Gherghina-Murea (ed), Polirom, Iaşi, 2010.
Mezei Elemér: Többváltozós statisztika elmélete és gyakorlata. Egyetemi Kiadó, Kolozsvár, 2007
Kiss Dénes: Gazdasági-társadalmi folyamatok az erdélyi falvakban. Egyetemi Kiadó, Kolozsvár, 2007.
Horváth István: Kisebbségszociológia. Alapfogalmak és kritikai perspektívák. Egyetemi Kiadó, Kolozsvár, 2006
Péter László: Vázlatok a szegénység szociológiájához. Egyetemi Kiadó, Kolozsvár, 2006
Veres Valér: Demográfia és népességszociológia. Egyetemi Kiadó, Kolozsvár, 2006
Pásztor Gyöngyi: Városszociológia. Elméletek és problémák. Egyetemi Kiadó, Kolozsvár, 2006
Magyari Tivadar: Adatfelvételi módszerek a társadalomkutatásban. Egyetemi Kiadó, Kolozsvár, 2005
Veres Valér: Nemzeti identitás Erdélyben – Szociológiai olvasatban. Akadémiai Kiadó, Budapest, 2005
Veres Valér (szerk.), Csata István, Csata Zsombor, Erdei Itala, Gábor Kálmán (szerk), Nagy Bernáth Krisztina, Papp Z. Attila: A perifériából a centrumba. Az erdélyi fiatalok helyzetképe az ezredforduló után. Belvedere, Szeged, 2005
Péter László: A közvélemény szociológiája. Alutus Kiadó, Csíkszereda, 2002.
Mezei Elemér – Veres Valér: Társadalomstatisztika. Egyetemi Kiadó, Kolozsvár, 2001
Veres Valér (szerk.): Nemzeti vagy nemzedéki integráció? Erdélyi fiatalok átalakulásban. Limes – Új Mandátum Kiadó, Kolozsvár – Budapest, 2000
Veres Valér (szerk.): Liceeni ardeleni in tranzitie. Limes Kiadó, Kolozsvár, 2000
Culic, Irina – Horváth István – Stan C.(ed.): Reflections on differences. Focus on Romania. IPIS – Limes, Bruxelles – Kolozsvár, 1997

 

Share

Accessibility Toolbar

Facultatea de Sociologie și Asistență Socială