A kar
Keresés
Close this search box.

Curs opţional 1 – RU LM

ALM1117 Filosofie/
Philosophy/
Filozófia
ALM4103 Noţiuni de drept în resurse umane/
Notions of Low in HR/
Jogi alapfogalmak a HR-ben
ALM1118 Introducere în administraţie publică/
Introduction to public administration/
Bevezetés a közigazgatásba
ALM1119 Introducere în asistenţa socială/
Introduction to Social Work/
Bevezetés a szociális munkába
ALM4120 Introducere în antropologie socială/
Introduction to Social Anthropology/
Bevezetés a szociál-antropológiába
Share

Accessibility Toolbar

Facultatea de Sociologie și Asistență Socială