Humánerőforrás-menedzsment és szervezetek szociológiája

A képzésrőlKarrierTantárgyakFelvételi kritériumokElérhetőség

A mesteri program továbbtanulási lehetőséget biztosít a humánerőforrás és szociológia szakos hallgatók számára. Más alapképzésekről azokat a jelentkezőket várjuk, akik ismeretekkel rendelkeznek a közgazdaság-tudomány, marketing, vállalati gazdaságtan, menedzsment, turizmusföldrajz, munkapszichológia, szervezetelemzés, szervezeti kommunikáció, közigazgatás és a társadalomkutatás területéről.

A képzés a munkaerővel, a humánerőforrás-gazdálkodással és a szervezetek elemzésével, vezetéssel kapcsolatos tudást bővíti, a területhez tartozó készségek fejlesztésére és a szaktudás alkalmazhatóságára koncentrál. Emellett fogódzót nyújt a korábban megszerzett tudományos kutatási készségek elméleti és módszertani elmélyítéséhez is. Oktatóink a BBTE mellett a Budapesti Corvinus Egyetem tanárai, kutatói.

A képzés keretében lehetőséget biztosítunk opcionális tárgyak választására az egyetem más mesteri programjaiból és a szociológia másik magyar mesterijének (Településfejlesztésben alkalmazott szociológia) gyakorlati tárgyaiból.

A képzés magas színvonalának elősegítését szem előtt tartva a hallgatók bizonyos mértékű rugalmasságra számíthatnak az órarend kialakítása során.

I félév

Haladó társadalomkutatási módszerek
 Szervezeti menedzsment
Haladó HR értékelési módszerek
Szociális gazdaság
Választható tárgy 1

II félév

 Szervezetszociológia
 Haladó szociológiai elméletek
Stratégiai HR menedzsment
Stressz menedzsment
Szakmai gyakorlat
Választható tárgy 2

III félév

Munkakörök és javadalmazási rendszerek tervezése
 Kommunikációs módszerek a HR-ben
Haladó alkalmazott statisztikai módszerek
Társadalmi fejlesztés és a HR elemzési metodológiája
Szakszövegírás metodológiája és etikája
Választható tárgy 3

IV félév

HR fejlesztési stratégiák és politikák
Arculat és kampánytervezés alkalmazott szociológiája
Disszertáció írás labor
Választható tárgy 4
Szakirányú gyakorlat (terep)

opcionális tantárgyak

Európai projektek menedzsmentje
Multikulturális társadalmi kohézió
Nemzetközi migráció és globális munkaerőpiac
Tanácsadás szociális szolgáltatásokban
Segítő kapcsolat foglalkoztatás terápiás technikákkal
Szervezeti közkapcsolatok
Csoportos tanácsadási tehnikák
Munkaerő alkalmazási formák és stratégiák
Vidéki intézmények és vidékfejlesztési politikák szociológiája
Projektértékelés
Kulturális projektek Menedzsmentje
Konfliktuskezelés a szervezetekben
Coaching és szupervízió
Szervezeti viselkedés
Kommunikációs és üzleti tárgyalás
Gyermekek és serdülők tanácsadási tehnikái
Nemkormányzati szervezetek menedzsmentje és szociológiája
HR menedzsment a szociális szervezetekben
Fejlesztési stratégiák elemzése
Közösségi szükségletek felmérése és tanácsadás
Csoportos tanácsadási tehnikák II
EU-s támogatásszervezés
Helyi intézmények szociológiai elemzése
Kvalitatív adatok számítógépes elemzése
  • 60% licensz média
  • 40% kutatási terv és Curriculum Vitae

A mesteri program felelőse:
dr. Veres Valér, egyetemi professzor
e-mail: veres.valer@ubbcluj.ro