A kar
Keresés
Close this search box.

Humánerőforrás menedzsment és szervezetek szociológiája

A humánerőforrás-menedzsment mesteri szak a 2017-18-as tanévtől működik. A munkaerővel, a humánerőforrás-gazdálkodással és a szervezetek elemzésével  kapcsolatos tudást bővíti, illetve továbbképzést jelent a humánerőforrás szakos és szociológia szakos hallgatók számára.

Humánerőforrás menedzsment és szervezetek szociológiája

A mesteri program továbbtanulási lehetőséget biztosít a humánerőforrás és szociológia szakos hallgatók számára. Más alapképzésekről azokat a jelentkezőket várjuk, akik ismeretekkel rendelkeznek a közgazdaság-tudomány, marketing, vállalati gazdaságtan, menedzsment, turizmusföldrajz, munkapszichológia, szervezetelemzés, szervezeti kommunikáció, közigazgatás és a társadalomkutatás területéről.

A képzés a munkaerővel, a humánerőforrás-gazdálkodással és a szervezetek elemzésével, vezetéssel kapcsolatos tudást bővíti, a területhez tartozó készségek fejlesztésére és a szaktudás alkalmazhatóságára koncentrál. Emellett fogódzót nyújt a korábban megszerzett tudományos kutatási készségek elméleti és módszertani elmélyítéséhez is. Oktatóink a BBTE mellett a Budapesti Corvinus Egyetem tanárai, kutatói.

A képzés keretében lehetőséget biztosítunk opcionális tárgyak választására az egyetem más mesteri programjaiból és a szociológia másik magyar mesterijének (Településfejlesztésben alkalmazott szociológia) gyakorlati tárgyaiból.

A képzés magas színvonalának elősegítését szem előtt tartva a hallgatók bizonyos mértékű rugalmasságra számíthatnak az órarend kialakítása során.

Fontosabb tantárgyak

A képzés során hallgatható fontosabb tárgyak: stratégiai HR menedzsment, szervezeti menedzsment, szervezetszociológia; munkakörök és javadalmazási rendszerek tervezése; európai pályázati- és projektmenedzsment; humán erőforrás fejlesztési stratégiák és politikák; haladó HR értékelési módszerek, nemzetközi migráció és globális munkaerőpiac, stresszmenedzsment, kulturális projektmenedzsment; szervezeti közkapcsolatok; arculat és kampánytervezés (alkalmazott szociológia); haladó kutatásmódszertan; szociális gazdaság, társadalomtudományi elméletek; coaching és szupervízió, csoportos tanácsadási technikák, szociális intézmények HR menedzsmentje, az egyén és a közösség mentálhigiéniája; projektelemzés, társadalmi fejlődés vizsgálatának alkalmazott metodológiája, a fejlesztési stratégiák elemzése, stb.

A tantárgyak oktatása magyar nyelven folyik.

Tanterv 2021

 A mesteri program felelőse (és elérhetősége):

Veres Valér, email: veres.valer@ubbcluj.ro

Share

Accessibility Toolbar

Facultatea de Sociologie și Asistență Socială